Eesti Kabeliidu juhatuse koosolek 25.02.2020

Allikas: Kabeliit

EKL juhatuse 25.02.2020 koosoleku protokoll
Koosolekul osalesid: Tarmo Tulva, Janek Mäggi, Arno Uutma, Ülar Poom, Krista Villemson, Kerdi Pesur, Viktoria Lehtmets, Aare Harak (kohtunike kogu)
Puudusid: Krista Pahapill, Argo Unnuk

Päevakord:

  1. Urmo Ilvese esitatud ettepanekud
  2. Noortespordi toetused
  3. Euroopa noorte MV Tallinnas
  4. EOK presidendi valimised
  5. Muud küsimused

1. Urmo esitatud ettepanekute läbivaatamine
1) Võistkondlikud meistrivõistlused Eesmärgid: leida võimalusi kuidas kaasata maksimaalne arv võistkondi. Ettepanek: lubada võistkonda kaasata 1 liige väljastpoolt klubi Kui laenatakse teise klubi mängijat, siis on nõutav klubi esindaja nõusolek. Ajakontrolli reguleerida vastavalt, et võistlus mahuks maksimaalselt 2-3 päeva sisse. Paaritute arvuga võistkondade puhul loosida selliselt, et Hiiumaalt tulijal oleks vaba kas esimene või viimane voor.
Otsustati: kuna käesolev ettepanek eeldab võistlusjuhendi muutmist, siis otsustati teema tõstatada üldkoosolekule.

2) Auhinnad EKL miinimum eesmärk (hea tava) - Eesti meistri auhinnaks võiks lisaks medalile ja diplomile olla karikas.
Otsustati ettepanekut mitte toetada
Erinevatel aastatel on rahalised võimalused erinevad ja alati ei ole võimalik karikaid osta. Pigem karikatele kuluva summa asemel toetame ka edaspidi tiitlivõistlustel osalemist (osavõtumaksud) vms.

3) Võistluskorraldus (Eesti meistrivõistlused 2020, rahvusvaheline kabe):
• Esimene voor algas kell 11:00? Võiks alata kell 14:00 või 15:00.
• 24.02 ei toimunud mängupäeva, kuna polnud selleks päevaks valvurit. Kas kohtunikuga ja mängijatega ei saaks kokku leppida? Seda päeva on aastaid kasutatud mängupäevana. Kõigi mängijate töö- ja koolipäeva kasutamine tundub “kulukam“.

Otsustati:
• Vooru algusaeg kell 14 või 15 on aktsepteeritav
• Ruumide kasutamine sõltub ruumi valdajast


4) Esikoha jagamisel punktide võrdsuse korral Eesti meistrivõistlustel
Alates sellest aastast esikoha jagamisel Eesti meistrivõistlustel järelmatše ei toimu? Kui punktis 3.2 kirjeldatud kriteeriumite alusel võitja ei selgu, siis jääb esikoht jagamisele.
Ettepanek: taastada täiskasvanute osas 2019 kehtinud süsteem. Meister peaks selguma järelmatsiga.
Otsustati: kuna FMJD ja EDC tiitlivõistlustel ei rakendata järelmatše, selletõttu ei pea otstarbekaks kasutada ka Eesti MV-tel.
4) Kabekombinatsioonide interaktiivne keskkond
Eesmärk: kabe populariseerimine.
Ettepanek: luua kabekombinatsioonide interaktiivne keskkond
Optsioonid: • Mängija/huviline saaks valida erinevaid tasemeid • Saavad käikhaaval lahendusi piiluda • Koguda lahenduspunkte • Koguda reitingut • Aja peale lahendamised

Vastus: interaktiivne keskkond on olemas, lisame lingi EKL lehele lidraughts.org

5) Juhatuse protokollid
Sooviks juhatuse protokollide kättesaadavust.
• Need võiks olla Kabeliidu kodulehel
• Operatiivsuse huvides võiks saata protokolli koosoleku järgselt E-mailitsi (EKL lehel viimane protokoll aastast 2016)
• Ideaalis võiks saada koosoleku eelset info arutavatest teemadest, saaksin saata oma ettepanekud.

Otsustati ettepanekuga nõustuda


2. Noortespordi toetused
Käesoleval aastal eraldati kabeliidule riigieelarvest toetust noortespordile 7142 eurot. Toetuse saaja võib toetust kasutada noortespordiga tulemuslikult tegelevate spordiklubide ja –koolide toetamiseks vähemalt 75% (5356,5 eur) ulatuses ja kuni 25% (1785,5 eur) toetuse summast on õigus kasutada kesksete noortespordi ürituste korraldamiseks, rahvusvahelistel noorte ja juunioride võistlustel osalemiseks, treeningkogunemiste organiseerimiseks. Aluseks võeti noortekomisjoni juhi Irma Nahkori poolt 25.01.2020 esitatud raha jaotus, mis tugineb noortetreenerite vahelisele kokkuleppele Eesti Kabeliidu ja kabeklubide vahel. Juhatus otsustas kabeliidu kasutusse jääva summa (1785,5 eur) täiendavalt eraldada klubidele, kelle noored on tulemuslikult esinenud rahvusvahelistel tiitlivõistlustel (Jõgeva, Nõmme, Nupuklubi ja Pärnumaa).


Juhatus kinnitas noortespordi toetused:
Nõmme Kabeklubi 2551 Nupuklubi 1069 Hiiumaa Kabeklubi 824 Pärnumaa Spordiliit 237 Jõgeva Kabeklubi 2062 Valga Kabeklubi 131 Tabasalu Kabeklubi 127 Elva Spordiliit 141 Kokku 7142


Tänasel päeval EOK poolt noortetoetuse taotleja hindamise kriteeriumid ja toetuse arvutamise kord ei ühti EKL treenerite poolt väljatöötatud kriteeriumitega. Seetõttu juhatus teeb ettepaneku korrastada toetuse jagamise süsteemi. Klubidele saadetakse sellekohane kiri ja palutakse teha omapoolsed ettepanekud 31.märtsiks juhatuse aadressile: juhatus@kabeliit.ee

Kabeliit on arvestanud toetuse jagamisel Eesti noorte meistrivõistlustel saavutatud tulemusi.
EOK hindamise kriteeriumid on:
- spordiala noorte harrastajate arv ESR viimase kinnitatud seisuga, arvestades harrastajaid üksnes nendes spordiklubides ja spordikoolides, kus tegutseb vähemalt üks vastava spordiala treenerikutsega treener
- arvestatakse tulemusi, mis on saavutatud U16 või vanemate vanuseklasside tiitlivõistlustel

3. Euroopa noorte MV Tallinnas
Korralduskogu koosolek toimub neljapäeval, 05.03 kell 17 malemajas.
Hetkeseisuga on nõusoleku andnud liituda korraldustoimkonnaga Tarmo, Kerdi, Krista P, Krista V, Arno, Aare

4. EOK üldkoosolek ja presidendi valimised

Juhatus annab volituse Tarmo Tulvale, kes osaleb EOK üldkoosolekul ja presidendi valimise hääletamisel.

5. Muud küsimused

1) Võistlustele registreerimise link võiks olla EKL lehel kas konkreetse turniiri juurde lisatuna või võistluskalendri kohal – Tarmo tegeleb
2) Eelinfo: MM (naised, mehed) 2021 toimub 13.-31.03.2021 Tallinnas. Kogueelarve on 150000 eur. Tallinna linn on lubanud toetada 50000 euroga. Eestil kui korraldajal on õigus välja panna 2+2 osalejat (korraldaja + sponsorkoht)


Protokollis
Viktoria Lehtmets

Personaalsed tööriistad