Erinevus lehekülje "Eesti 2010. a. kabevõistluste üldjuhend" redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
P (4.1.4. Eesti meistrivõistlused juunioridele - tüdrukud (sündinud 1991. a. või hiljem).)
 
Rida 1: Rida 1:
{| align="right"
+
'''Eesti 2010. a. kabevõistluste üldjuhend''' kinnitati 14. jaanuaril 2010.
|-
+
| '''Kinnitatud''' 14. jaanuar 2010; <br />
+
|}
+
  
'''Eesti 2010. a. kabevõistluste üldjuhend'''
+
__NOTOC__
 +
== 1. Eesmärgid ==
  
__NOTOC__
+
Võistlused korraldatakse Eesti meistrite ja kabeparemiku selgitamiseks, samuti kabemängu populariseerimiseks. Meistrivõistluste pingerea alusel lähetatakse võistlejad kõigile [[FMJD]] ja [[EDC]] ametlikele tiitlivõistlustele.
  
===1. Eesmärgid===
+
== 2. Organiseerimine ja juhtimine ==
Võistlused korraldatakse Eesti meistrite ja kabeparemiku selgitamiseks, samuti kabemängu populariseerimiseks. Meistrivõistluste pingerea alusel lähetatakse võistlejad kõigile F. M. J. D. ja EDC ametlikele tiitlivõistlustele.
+
  
===2. Organiseerimine ja juhtimine===
+
Võistlused organiseerib ja viib läbi Eesti Kabeliit (edaspidi EKL). Võistluste vahetu läbiviija on EKL-i kinnitatud peakohtunik.
  
Võistlused organiseerib ja viib läbi Eesti Kabeliit (edaspidi EKL). Võistluste vahetuks läbiviijaks on EKL poolt kinnitatud peakohtunik.
+
== 3. Võistluste korraldamise tingimused ==
  
===3. Võistluste korraldamise ja läbiviimise tingimused===
+
Võistluste korraldamisel kasutatakse FMJD võistlusmäärustikke. Kõikide Eestis peetud kabevõistluste (ka mitte EKL-i korraldatud võistluste) turniiritabelid tuleb saata 7 päeva jooksul pärast turniiri lõppemist Eesti Kabeliidu kvalifikatsioonikomisjonile.
  
Võistluste läbiviimisel kasutatakse F. M. J. D. võistlusmäärustikke. Kõikide Eestis peetud kabevõistluste (ka mitte EKLi korraldatud võistluste) turniiritabelid tuleb saata hiljemalt 7 päeva jooksul pärast turniiri lõppemist Eesti Kabeliidu kvalifikatsioonikomisjonile.
+
=== 3.1. Punktiarvestus ===
  
====3.1. Punktiarvestus====
+
EKL-i võistlustel kasutatakse punktiarvestust, kus võidu eest antakse 2, viigi eest 1 ja kaotuse eest 0 punkti. Vaba voor [[šveitsi süsteem]]is peetavatel võistlustel annab 2 punkti. Võistkondlikel võistlustel annab matšivõit 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti.
EKLi võistlustel kasutatakse punktiarvestust, kus võidu eest antakse 2, viigi eest 1 ja kaotuse eest 0 punkti. Vaba voor šveitsi süsteemis peetavatel võistlustel annab 2 punkti. Võistkondlikel võistlustel annab matšivõit 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti.
+
  
====3.2. Kohtade selgitamine punktide võrdsuse korral====
+
=== 3.2. Kohtade selgitamine punktide võrdsuse korral ===
Punktide võrdsuse korral rakendatakse järgmiseid kriteeriume:
+
  
===== 3.2.1. Ringsüsteemiga võistlustel=====
+
==== 3.2.1. Ringsüsteemiga võistlustel ====
 
a) suurem võitude arv<br>
 
a) suurem võitude arv<br>
 
b) omavaheline(sed) kohtumine(sed)<br>
 
b) omavaheline(sed) kohtumine(sed)<br>
 
c) parem tulemus kõrgemal kohal oleva mängija vastu
 
c) parem tulemus kõrgemal kohal oleva mängija vastu
  
===== 3.2.2. Ringsüsteemiga võistlustel mikromatšide korral=====
+
==== 3.2.2. Ringsüsteemiga võistlustel mikromatšide korral ====
a) Riia koefitsient (vastavalt mikromatši tulemusele /4:0; 3:1; 2:2: 1:3: 0:4/ korrutatakse vastase (suured) punktid teguritega 4, 3, 2, 1, 0 ja summeeritakse)<br>
+
a) Riia koefitsient: vastavalt mikromatši tulemusele (4:0, 3:1, 2:2, 1:3 või 0:4) korrutatakse vastase (suured) punktid teguriga 4, 3, 2, 1 või 0 ja summeeritakse<br>
 
b) suurem matšivõitude arv<br>
 
b) suurem matšivõitude arv<br>
 
c) omavahelised kohtumised<br>
 
c) omavahelised kohtumised<br>
 
d) väikesed punktid
 
d) väikesed punktid
  
===== 3.2.3. Šveitsi süsteemiga võistlustel=====
+
==== 3.2.3. Šveitsi süsteemiga võistlustel ====
 
a) vastaste punktide summa ilma nõrgima vastase punktideta<br>
 
a) vastaste punktide summa ilma nõrgima vastase punktideta<br>
 
b) suurem võitude arv<br>
 
b) suurem võitude arv<br>
Rida 42: Rida 37:
 
d) parem tulemus kõrgemal kohal oleva mängija vastu
 
d) parem tulemus kõrgemal kohal oleva mängija vastu
  
===== 3.2.4. Šveitsi süsteemiga võistlustel mikromatšide korral =====
+
==== 3.2.4. Šveitsi süsteemiga võistlustel mikromatšide korral ====
 
a) vastaste punktide summa ilma nõrgima vastase punktideta<br>
 
a) vastaste punktide summa ilma nõrgima vastase punktideta<br>
 
b) suurem matšivõitude arv<br>
 
b) suurem matšivõitude arv<br>
Rida 48: Rida 43:
 
d) väikesed punktid
 
d) väikesed punktid
  
===== 3.2.5. Võistkondlikel võistlustel =====
+
==== 3.2.5. Võistkondlikel võistlustel ====
 
a) väikesed punktid<br>
 
a) väikesed punktid<br>
b) suurem punktide summa 1.laual, 2.laual, naiste (tüdrukute) laual<br>
+
b) suurem punktide summa 1. laual, selle võrdsuse korral 2. laual, sellegi võrdsuse korral naiste (tüdrukute) laual<br>
 
c) omavaheline kohtumine<br>
 
c) omavaheline kohtumine<br>
 
d) suurem võidetud üksikpartiide arv
 
d) suurem võidetud üksikpartiide arv
  
==== 3.3. Esikoha jagamine Eesti meistrivõistlustel ====
+
=== 3.3. Esikoha jagamine Eesti meistrivõistlustel ===
 +
==== 3.3.1. Täiskasvanud ====
  
===== 3.3.1. Täiskasvanud =====
+
Esikoha jagamisel individuaalsetel meistrivõistlustel täiskasvanutele kahe võistleja vahel toimub 2-partiiline (või 2 mikromatšiga) järelmatš, kolme või enama jagaja korral üheringiline järelturniir põhiturniiri ajakontrolliga. Kui see meistrit ei selgita, siis jätkatakse kiirkabe ajakontrolliga (rahvusvahelises kabes 15 min partiile + 5 s käigule, vene kabes 10 min partiile + 3 s käigule (Fischeri süsteem)) veel kaks partiid (matši) või üks ring. Edasi jätkatakse välkkabe ajakontrolliga (vastavalt 5 min + 3 s käigule või 3 min + 2 s käigule) juba esimese võiduni või võitja selgumiseni.
  
Esikoha jagamisel individuaalsetel meistrivõistlustel täiskasvanutele kahe võistleja vahel toimub 2-partiiline (või 2-mikromatšiga) järelmatš, kolme ja enama jagaja puhul üheringiline järelturniir põhiturniiri ajakontrolliga. Kui järelmatš (järelturniir) meistrit ei selgita, siis jätkatakse kiirkabe ajakontrolliga (rahvusvahelises kabes - 15min partiile + 5s käigule, vene kabes 10 minutit partiile + 3s käigule käigule /Fischeri süsteem/) veel kaks partiid (matši) või üks ring. Edasi jätkatakse välkkabe kontrolliga (vastavalt 5min + 3s käigule või 3min + 2s käigule) juba esimese võiduni (või kuni võitja selgumiseni).
+
Esikoha jagamisel kiirkabes mängitakse 2 partiid või 1 ring põhiturniiri ajakontrolliga. Kui see võitjat ei selgita, mängitakse veel 2 partiid või 1 ring välkkabe ajakontrolliga (rahvusvahelises kabes 5 min + 3 s käigule, vene kabes 3 min + 2 s käigule). Kui ka siis ei ole meister selgunud, jätkatakse välkpartiidega kuni võitja selgumiseni.
 
+
Esikoha jagamisel kiirkabes mängitakse 2 partiid või 1 ring põhiturniiri ajakontrolliga. Kui matš (turniir) võitjat ei selgita mängitakse veel 2 partiid või 1 ring välkkabe kontrolliga (rahvusvahelises kabes 5 min + 3s käigule, vene kabes 3min + 2s käigule). Kui ka siis ei ole meister selgunud jätkatakse välkpartiidega kuni võitja selgumiseni.
+
  
 
Välkkabes peetakse kõikide auhinnalisete kohtade jagamisel lisapartiid põhiturniiri ajakontrolliga kuni kohtade selgumiseni.
 
Välkkabes peetakse kõikide auhinnalisete kohtade jagamisel lisapartiid põhiturniiri ajakontrolliga kuni kohtade selgumiseni.
  
===== 3.3.2. Võistkondlikud meistrivõistlused ja noorte karikavõistlused =====
+
==== 3.3.2. Võistkondlikud meistrivõistlused ja noorte karikavõistlused ====
 
Võistkondlikel võistlustel kasutatakse esikoha jagamisel punktis 3.2.5 toodud kriteeriume.
 
Võistkondlikel võistlustel kasutatakse esikoha jagamisel punktis 3.2.5 toodud kriteeriume.
  
===== 3.3.3. Noortevõistlustel =====
+
==== 3.3.3. Noortevõistlustel ====
Pisikadetid, minikadetid ja kadetid: Esikoha jagamisel kahe võistleja puhul mängitakse kaks partiid, kolme ja enama jagaja puhul üks ring koheselt pärast turniiri ajakontrolliga 15 minutit partiile rahvusvahelises kabes ja 10 minutit partiile vene kabes. Kui ka siis pole meister selgunud jätkatakse selle sama ajakontrolliga juba esimese võiduni või kuni kohtade selgumiseni.  
+
Pisikadetid, minikadetid ja kadetid: Esikoha jagamisel kahe võistleja vahel mängitakse kaks partiid, kolme või enama jagaja korral üks ring kohe pärast turniiri ajakontrolliga 15 minutit partiile rahvusvahelises kabes ja 10 minutit partiile vene kabes. Kui ka siis pole meister selgunud, jätkatakse sellesama ajakontrolliga esimese võiduni või kohtade selgumiseni.  
 +
 
 +
Juuniorid: 2-partiiline matš või üheringiline turniir põhiturniiri ajakontrolliga. Kui see meistrit ei selgita, siis jätkatakse lühendatud ajakontrolliga (15 minutit partiile rahvusvahelises ja 10 minutit partiile vene kabes) esimese võiduni või võitja selgumiseni.
 +
 
 +
=== 3.4. Järelvõistluse toimumise aeg ===
  
Juuniorid: 2 partiiline matš või üheringiline turniir põhiturniiri ajakontrolliga. Kui järelmatš (järelturniir) meistrit ei selgita, siis jätkatakse lühendatud ajakontrolliga (15 minutit partiile rahvusvahelises ning 10 minutit partiile vene kabes) esimese võiduni (või kuni võitja selgumiseni).
+
Järelvõistlus tuleb, kui ei ole teisiti märgitud, korraldada ühe kuu jooksul pärast põhiturniiri. Selle aeg ja koht lepitakse kokku poolte nõusolekul. Vastasel juhul on juhatusel õigus määrata mänguaeg ja -koht.
  
==== 3.4. Järelvõistluse toimumise aeg ====
+
=== 3.5. Võistlustega seotud kulude katmine ===
Järelvõistlus tuleb (kui ei ole teisiti märgitud) läbi viia ühe kuu jooksul pärast põhiturniiri lõppu poolte nõusolekul. Vastasel juhul on juhatusel õigus määrata mänguaeg ja -koht.
+
  
==== 3.5. Võistluste läbiviimisega seotud kulude katmine ====
 
 
EKL tasub võistluste organiseerimiskulud. Sõidu- ja majutuskulud kannab lähetav organisatsioon.
 
EKL tasub võistluste organiseerimiskulud. Sõidu- ja majutuskulud kannab lähetav organisatsioon.
  
 
==== 3.6. Osavõtumaksud ====
 
==== 3.6. Osavõtumaksud ====
(sulgudes osavõtumaks neile, kes ei ole EKLi liikmed, või kelle klubi ei ole tasunud EKL-i 2010.a. liikmemaksu):
+
(sulgudes osavõtumaks neile, kes ei ole EKL-i liikmed või kelle klubi ei ole tasunud EKL-i 2010. aasta liikmemaksu):
  
 
{| class=wikitable
 
{| class=wikitable
|-
 
 
!Võistlus!!Täiskasvanud!!Õpilased, pensionärid
 
!Võistlus!!Täiskasvanud!!Õpilased, pensionärid
 
|-
 
|-
|Eesti MV 100r mehed, naised||70 (100)||35 (70)
+
|Eesti MV rahvusvahelises kabes ||70 (100)||35 (70)
 
|-
 
|-
|Eesti MV 64r mehed, naised||70 (100)||35 (70)
+
|Eesti MV vene kabes ||70 (100)||35 (70)
 
|-
 
|-
 
|Eesti MV 100r esiliiga||50 (70)||35 (50)
 
|Eesti MV 100r esiliiga||50 (70)||35 (50)
 
|-
 
|-
|Eesti MV 100r, 64r kiirkabes||35 (50)||15 (35)
+
|Eesti MV kiirkabes ||35 (50)||15 (35)
 
|-
 
|-
|Eesti võistkondlikud MV 100, 64||&ndash; (200)||&ndash; (200)
+
|Eesti võistkondlikud MV || 0 (200)|| 0 (200)
 
|-
 
|-
|Eesti meistrivõistlused välkkabes||25 (35)||10 (15)
+
|Eesti MV välkkabes ||25 (35)||10 (15)
 
|}
 
|}
  
Osavõtumaks tuleb tasuda võistlusteks registreerimisel EKLi arveldusarvele nr. 10052023226003 Eesti Ühispangas (kood 401) selgituses tuleb ära märkida kellelt ja mis võistluse eest osavõtumaks tasutakse.
+
Osavõtumaks tuleb tasuda võistlusteks registreerimisel EKLi arveldusarvele nr. 10052023226003 Eesti Ühispangas (kood 401). Selgituses tuleb ära märkida, kellelt ja mis võistluse eest osavõtumaks tasutakse.
  
====3.7. Auhinnad====
+
=== 3.7. Auhinnad ===
Kolme paremat autasustatakse diplomi ja medaliga, karikavõistluste võitjat  karikaga. Auhinnad sõltuvad EKLi finantsolukorrast.
+
  
====3.8. Võistlustel osalemise kord====
+
Kolme paremat autasustatakse diplomi ja medaliga, karikavõistluste võitjat karikaga. Auhinnad sõltuvad EKLi rahalisest seisust.  
EKLi ametlikel võistlustel võivad osaleda Eesti kodanikud või siin alaliselt elavad mõne muu riigi kodakondsusega või kodakondsuseta isikud, kes on tasunud osavõtumaksu. Osavõtumaksud on toodud juhendipunktis 3.6
+
  
Võistluste algus Paul Kerese Malekeskuses on üldjuhul esimesel päeval kell 11.00.  
+
=== 3.8. Võistlustel osalemise kord ===
 +
 
 +
EKL-i ametlikel võistlustel võivad osaleda Eesti kodanikud või siin alaliselt elavad mõne muu riigi kodakondsusega või kodakondsuseta isikud, kes on tasunud osavõtumaksu. Osavõtumaksud on toodud juhendi punktis 3.6.
 +
 
 +
Võistluste algus [[Paul Kerese Malekeskus]]es on üldjuhul esimesel päeval kell 11.00.  
 +
 
 +
=== 3.9. Muudatused juhendis ===
  
====3.9. Muudatused juhendis ====
 
 
Muudatustest juhendis teatab EKL vähemalt 7 päeva ette.
 
Muudatustest juhendis teatab EKL vähemalt 7 päeva ette.
  
====3.10. Võistlusteks registreerimine ====
+
=== 3.10. Võistlusteks registreerimine ===
Kõikideks võistlusteks tuleb registreerida hiljemalt 10 päeva enne võistluste algust EKL direktorile. Registreerimisel tuleb tasuda osavõtumaks vt. punkti 3.6
+
  
Võistkondlikest meistrivõistlustest osavõtust registreerimisel tuleb tasuda kautsjon (500 krooni) mis tagastatakse võistlusest osavõtnud võistkondadele pärast võistlusi.
+
Kõikideks võistlusteks tuleb registreerida hiljemalt 10 päeva enne võistluste algust EKL-i direktorile. Registreerimisel tuleb tasuda osavõtumaks, vt. punkti 3.6.
  
===4. Võistluste ajad ja osavõtjad===
+
Võistkondlikeks meistrivõistlusteks registreerimisel tuleb tasuda kautsjon 500 krooni, mis tagastatakse võistlusest osa võtnud võistkondadele pärast võistlusi.
  
====4.1. Rahvusvaheline kabe ====
+
== 4. Võistluste ajad ja osavõtjad ==
 +
=== 4.1. Rahvusvaheline kabe ===
  
=====4.1.1. [[Eesti meeste 55. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2010)|Eesti meistrivõistlused  meestele kõrgliiga]]=====
+
==== 4.1.1. [[Eesti meeste 55. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2010)|Eesti meeste meistrivõistluste kõrgliiga]] ====
Tallinn, 30. jaanuar - 7. veebruar, 10 osavõtjat. Mängitakse ringsüsteemis ajakontrolliga <font color="red">1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem)</font>. 4 paremat pääsevad otse 2011. a. kõrgliigasse. Esikoha jagamisel tuleb pidamisele järelvõistlus; teiste kohtade jagamisel kasutatakse punktis 3.3.1 toodud kriteeriume.
+
Tallinn, 30. jaanuar - 7. veebruar, 10 osavõtjat. Mängitakse ringsüsteemis ajakontrolliga <font color="red">1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem)</font>. 4 paremat pääsevad otse 2011. aasta kõrgliigasse. Esikoha jagamisel peetakse järelvõistlus, teiste kohtade jagamisel kasutatakse punktis 3.3.1 toodud kriteeriume.
  
Kohta kõrgliigas omavad:
+
Kohta kõrgliigas omavad
;[[Eesti meeste 54. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2009)|Eesti 2009. aasta meistrivõistluste]] alusel:
+
;[[Eesti meeste 54. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2009)|Eesti 2009. aasta meistrivõistluste]] alusel
 
* 1. [[Arno Uutma]]
 
* 1. [[Arno Uutma]]
 
* 2. [[Raido Värik]]
 
* 2. [[Raido Värik]]
 
* 3. [[Urmo Ilves]]
 
* 3. [[Urmo Ilves]]
 
* 4. [[Konstantin Selli]]
 
* 4. [[Konstantin Selli]]
;[[Eesti 2010. aasta meistrivõistluste esiliiga]] turniirilt:
+
;[[Eesti 2010. aasta meistrivõistluste esiliiga]] turniirilt
 
* 5. [[Argo Unnuk]]
 
* 5. [[Argo Unnuk]]
 
* 6. [[Raivo Rist]]
 
* 6. [[Raivo Rist]]
Rida 137: Rida 135:
 
* 10. [[Anti Ingel]]
 
* 10. [[Anti Ingel]]
  
Varud [[Eesti kabetajate FMJD reitingud seisuga 1. jaanuar 2010|FMJD reitingutabeli (seisuga 1-1-2010)]] alusel.
+
Varud selgitatakse [[Eesti kabetajate FMJD reitingud seisuga 1. jaanuar 2010|FMJD reitingutabeli (seisuga 1. jaanuar 2010)]] alusel.
  
=====4.1.2. Eesti meistrivõistlused naistele=====
+
==== 4.1.2. Eesti meistrivõistlused naistele ====
Tallinn, 30. jaanuar – 7. veebruar, 10 osavõtjat, ringsüsteem, ajakontroll <font color="red">1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem)</font>. Kohta finaalis omavad ([[Eesti naiste 37. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2009)|2009. aasta meistrivõistluste]] alusel) [[Kadi Veski]], [[Marika Azojan]], [[Kaari Vainonen]], [[Margit Viirma]], [[Helina Rajasalu]] ja [[Piret Viirma]]. Osavõtuõigus vähemalt 1. järku omavatel mängijatel. Juhul kui registreerub üle 10 mängija on peakohtunikul õigus muuta kas võistlussüsteemi (samuti võib ta viia ülejaaänud finalistide selgitamiseks täiendava valikturniiri kiirkabes). 6 ja vähema arvu osavõtjate korral mängitakse kaks ringi. Esikoha jagamisel tuleb pidamisele järelvõistlus; teiste kohtade jagamisel kasutatakse punktis 3.3.1 toodud kriteeriume. Turniiril üle 50% punktidest kogunud mängijad kindlustavad endale koha 2011. aasta meistrivõistluste finaalturniiril.
+
Tallinn, 30. jaanuar – 7. veebruar, 10 osavõtjat, ringsüsteem, ajakontroll <font color="red">1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem)</font>. Kohta finaalis omavad [[Eesti naiste 37. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2009)|2009. aasta meistrivõistluste]] alusel [[Kadi Veski]], [[Marika Azojan]], [[Kaari Vainonen]], [[Margit Viirma]], [[Helina Rajasalu]] ja [[Piret Viirma]]. Osavõtuõigus on vähemalt I järgu mängijatel. Kui registreerub üle 10 mängija, on peakohtunikul õigus muuta võistlussüsteemi, samuti võib ta korraldada ülejäänud finalistide selgitamiseks valikturniiri kiirkabes). 6 ja vähema osavõtja korral mängitakse kaks ringi. Esikoha jagamisel peetakse järelvõistlus, teiste kohtade jagamisel kasutatakse punktis 3.3.1 toodud kriteeriume. Turniiril üle 50% punktidest kogunud mängijad kindlustavad endale koha 2011. aasta meistrivõistluste finaalturniiril.
  
=====4.1.3. Eesti meistrivõistlused juunioridele - poisid (sündinud 1991.a. või hiljem).=====
+
==== 4.1.3. Eesti meistrivõistlused juunioridele - poisid (sündinud 1991 või hiljem) ====
'''Valikturniir''': 20. märts. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 15min partii lõpuni mõlemale mängijale. 6 paremat ja varud finaali. 5-nda koha jagamisel peetakse finalistide selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5min partiile kuni kohtade selgumiseni. EKLi juhatus omab õigust määrata ühele võistlejale koha finaalis, mille saaja peab sel juhul olema selgunud enne poolfinaali algust.
+
'''Valikturniir''': 20. märts. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 15 min partii lõpuni mõlemale mängijale. Selgitatakse 6 paremat ja varud finaali. 5. koha jagamisel peetakse finalistide selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5 min partiile kuni kohtade selgumiseni. EKL-i juhatusel on õigus määrata ühele võistlejale koht finaalis, mille saaja peab olema selgunud enne poolfinaali algust.
  
'''[[Eesti meistrivõistlused juunioridele 2010 (100)|Finaalturniir]]''': 7.–11. aprill. 8 osavõtjat, 1 ring, ajakontroll 1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem). Kohta finaalis omab [[Anti Ingel]]. Turniirile pääsevad lisaks 1 mängija [[Eesti meistrivõistlused kadettidele 2010 (100) - poisid|kadettide meistrivõistlustelt]] ([[Hendrik Tamm]]) ning 6 kohta ([[Martin Talimets]], [[Priit Tänav]], [[Mark Kristian Küttim]], [[Janek Jaanimäe]], [[Erik Jaanimäe]], [[Kalev Mänd]])+varud [[Eesti juunioride meistrivõistluste valikturniir 2010 (100)|valikturniirilt]]. Eesti juunioride meister saab õiguse kaasa mängida 2011. a. meeste meistrivõistluste kõrgliigas, 2 paremat pääsevad otse 2011. a. juunioride meistrivõistluste finaali.
+
'''[[Eesti meistrivõistlused juunioridele 2010 (100)|Finaalturniir]]''': 7.–11. aprill. 8 osavõtjat, 1 ring, ajakontroll 1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem). Kohta finaalis omab [[Anti Ingel]]. Turniirile pääsevad lisaks 1 mängija [[Eesti meistrivõistlused kadettidele 2010 (100) - poisid|kadettide meistrivõistlustelt]] ([[Hendrik Tamm]]) ning 6 kohta ([[Martin Talimets]], [[Priit Tänav]], [[Mark Kristian Küttim]], [[Janek Jaanimäe]], [[Erik Jaanimäe]], [[Kalev Mänd]]) + varud [[Eesti juunioride meistrivõistluste valikturniir 2010 (100)|valikturniirilt]]. Eesti juunioride meister saab õiguse kaasa mängida 2011. aasta meeste meistrivõistluste kõrgliigas, 2 paremat pääsevad otse 2011. aasta juunioride meistrivõistluste finaali.
  
=====4.1.4. Eesti meistrivõistlused juunioridele - tüdrukud (sündinud 1991. a. või hiljem). =====
+
==== 4.1.4. Eesti meistrivõistlused juunioridele - tüdrukud (sündinud 1991 või hiljem) ====
'''Valikturniir:''' 20. märts. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 15min partii lõpuni mõlemale mängijale. 5 paremat ja varud finaali. 5-nda koha jagamisel peetakse finalistide selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5min partiile kuni kohtade selgumiseni. EKLi juhatus omab õigust määrata ühele võistlejale koha finaalis, mille saaja peab sel juhul olema selgunud enne poolfinaali algust.
+
'''Valikturniir:''' 20. märts. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 15 min partii lõpuni mõlemale mängijale. Selgitatakse 5 paremat ja varud finaali. 5. koha jagamisel peetakse finalistide selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5 min partiile kuni kohtade selgumiseni. EKL-i juhatusel on õigus määrata ühele võistlejale koht finaalis, mille saaja peab olema selgunud enne poolfinaali algust.
  
'''[[Eesti meistrivõistlused juunioridele 2010 (100)|Finaalturniir:]]''' 7.-11. aprill. 8 osavõtjat, 1 ring, ajakontroll 1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem). Kohta finaalis omavad [[Kadi Veski]] ja [[Elvia Sõber]]. Turniirile pääsevad lisaks 1 mängija [[Eesti meistrivõistlused kadettidele 2010 (100) - tüdrukud|kadettide meistrivõistlustelt]] ([[Janet Tamm]]) ning 5 kohta+varud valikturniirilt. 2 paremat pääsevad otse 2011. a. juunioride meistrivõistluste finaali.
+
'''[[Eesti meistrivõistlused juunioridele 2010 (100)|Finaalturniir]]''': 7.–11. aprill. 8 osavõtjat, 1 ring, ajakontroll 1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem). Kohta finaalis omavad [[Kadi Veski]] ja [[Elvia Sõber]]. Turniirile pääsevad lisaks 1 mängija [[Eesti meistrivõistlused kadettidele 2010 (100) - tüdrukud|kadettide meistrivõistlustelt]] ([[Janet Tamm]]) ning 5 kohta + varud valikturniirilt. 2 paremat pääsevad otse 2011. aasta juunioride meistrivõistluste finaali.
  
=====4.1.5. Eesti meistrivõistlused kadettidele - poisid, tüdrukud (sündinud 1994. a. või hiljem).=====
+
==== 4.1.5. Eesti meistrivõistlused kadettidele (sündinud 1994 või hiljem) ====
'''20.-21. veebruar.''' 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 35 minutit + 15s käigule partii lõpuni mõlemale vastasele (Fischeri süsteem). Võimaliku esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus koheselt pärast turniiri.<br>
+
'''20.–21. veebruar.''' 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 35 min + 15 s käigule partii lõpuni mõlemale vastasele (Fischeri süsteem). Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.
  
=====4.1.6. Eesti meistrivõistlused minikadettidele - poisid, tüdrukud (sündinud 1997. a. või hiljem).=====
+
==== 4.1.6. Eesti meistrivõistlused minikadettidele (sündinud 1997 või hiljem) ====
'''13. veebruar poolfinaal.''' 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 15 minutit + 15s käigule partii lõpuni mõlemale vastasele (Fischeri süsteem). 6 paremat pääseb finaali. Võimaliku finaalkoha jagamise korral peetakse järelvõistlus koheselt pärast turniiri.<br>
+
'''Poolfinaal 13. veebruaril.''' 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 15 min + 15 s käigule partii lõpuni mõlemale vastasele (Fischeri süsteem). 6 paremat pääsevad finaali. Finaalikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.
'''14. veebruar finaal.''' Ringüsteemis, ajakontroll 25 minutit + 15s käigule partii lõpuni mõlemale vastasele (Fischeri süsteem). Võimaliku esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus koheselt pärast turniiri.
+
  
=====4.1.7. Eesti esivõistlused pisikadettidele (sündinud 2000. a. ja hiljem)=====
+
'''Finaal 14. veebruaril.''' Ringüsteemis, ajakontroll 25 min + 15 s käigule partii lõpuni mõlemale vastasele (Fischeri süsteem). Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.
24. jaanuar. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 25 minutit partiile. Võimaliku esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus koheselt pärast turniiri.
+
  
=====4.1.8. Eesti 2011. a. meeste meistrivõistluste esiliiga=====  
+
==== 4.1.7. Eesti esivõistlused pisikadettidele (sündinud 2000 või hiljem) ====  
11. - 12. detsember. Osavõtuõigus vähemalt 1. järku omavatel mängijatel. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 45 minutit + 15s käigule partii lõpuni mõlemale vastasele (Fischeri süsteem). 2011. a. meistrivõistluste kõrgliigasse pääseb turniiri 6 paremat mängijat. See arv täpsustatakse enne võistlust lähtudes sellest, et finaalturniir peetakse kaheteistkümne osavõtjaga. Kohtade jagamisel peetakse finalistide selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 10min partiile kuni kohtade selgumiseni koheselt pärast turniiri lõppu.
+
24. jaanuar. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 25 minutit partiile. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.
  
=====4.1.9. Eesti meistrivõistlused kiirkabes meestele ja naistele. =====
+
==== 4.1.8. Eesti 2011. aasta meeste meistrivõistluste esiliiga ====  
11. september. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 15min + 5 s käigule (Fischeri süsteem). Osavõtuõigus vähemalt 1. järku omavatel mängijatel. Võimaliku esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus koheselt pärast turniiri.
+
11.–12. detsember. Osavõtuõigus on vähemalt I järgu mängijatel. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 45 min + 15 s käigule partii lõpuni mõlemale vastasele (Fischeri süsteem). Kõrgliigasse pääsevad turniiri 6 paremat mängijat. See arv täpsustatakse enne võistlust, lähtudes sellest, et finaalturniir peetakse 12 osavõtjaga. Kohtade jagamisel peetakse finalistide selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 10 min partiile kuni kohtade selgumiseni kohe pärast turniiri lõppu.
  
=====4.1.10. Eesti meistrivõistlused välkkabes meestele ja naistele. =====
+
==== 4.1.9. Eesti meistrivõistlused kiirkabes ====
8. mai. Ajakontroll 5 minutit partiile + 3 s käigule (Fischeri süsteem). Osavõtuõigus vähemalt 1. järku omavatel mängijatel. Mängitakse orienteeeruvalt 11-15 vooru. Täpne võistlussüsteem kohapeal. Kõikide auhinnaliste kohtade jagamisel mängitakse lisapartiid põhiturniiri ajakontrolliga.
+
11. september. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 15 min + 5 s käigule (Fischeri süsteem). Osavõtuõigus on vähemalt I järgu mängijatel. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.
  
====4.2. Vene kabe====
+
==== 4.1.10. Eesti meistrivõistlused välkkabes ====
 +
8. mai. Ajakontroll 5 min partiile + 3 s käigule (Fischeri süsteem). Osavõtuõigus on vähemalt I järgu mängijatel. Mängitakse umbes 11–15 vooru. Täpne võistlussüsteem otsustatakse kohapeal. Kõikide auhinnaliste kohtade jagamisel mängitakse lisapartiid põhiturniiri ajakontrolliga.
  
=====4.2.1. Eesti meistrivõistlused meestele=====  
+
=== 4.2. Vene kabe ===
22.-25. aprill, 8 vooru šveitsi süsteemis, mikromatšid 2-st partiist, ajakontroll 45 min + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem), osavõtuõigus vähemalt 1. järku omavatel mängijatel.  
+
 
 +
==== 4.2.1. Eesti meistrivõistlused meestele ====  
 +
22.–25. aprill. 8 vooru šveitsi süsteemis, mikromatšid 2 partiist, ajakontroll 45 min + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem). Osavõtuõigus on vähemalt I järgu mängijatel.  
  
 
Mikromatš mängitakse vastandvärvidega. Vahetult mikromatši eel loositakse nii valge kui ka musta avakäik, mis on kohustuslikud mõlemas partiis. Avakäigud loositakse selliselt, et must ei kahiks kivi ära.
 
Mikromatš mängitakse vastandvärvidega. Vahetult mikromatši eel loositakse nii valge kui ka musta avakäik, mis on kohustuslikud mõlemas partiis. Avakäigud loositakse selliselt, et must ei kahiks kivi ära.
  
=====4.2.2. Eesti meistrivõistlused naistele=====  
+
==== 4.2.2. Eesti meistrivõistlused naistele ====  
22.-25. aprill, 7 vooru šveitsi süsteemis, mikromatšid 2-st partiist, ajakontroll 45 min + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem), osavõtuõigus vähemalt 1. järku omavatel mängijatel.
+
22.–25. aprill. 7 vooru šveitsi süsteemis, mikromatšid 2 partiist, ajakontroll 45 min + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem). Osavõtuõigus on vähemalt I järgu mängijatel.
  
 
Mikromatš mängitakse vastandvärvidega. Vahetult mikromatši eel loositakse nii valge kui ka musta avakäik, mis on kohustuslikud mõlemas partiis. Avakäigud loositakse selliselt, et must ei kahiks kivi ära.
 
Mikromatš mängitakse vastandvärvidega. Vahetult mikromatši eel loositakse nii valge kui ka musta avakäik, mis on kohustuslikud mõlemas partiis. Avakäigud loositakse selliselt, et must ei kahiks kivi ära.
  
=====4.2.3. Eesti meistrivõistlused juunioridele (sündinud 1991. a. või hiljem)=====  
+
==== 4.2.3. Eesti meistrivõistlused juunioridele (sündinud 1991 või hiljem) ====  
'''Poolfinaal:''' 4. detsember. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 15 min partiile. Finaali pääseb 5 paremat neidu ja 6 paremat noormeest. Vajadusel peetakse kuuenda koha selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5 min partiile kuni kohtade selgumiseni.
+
'''Poolfinaal''': 4. detsember. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 15 min partiile. Finaali pääseb 5 paremat neidu ja 6 paremat noormeest. Vajadusel peetakse 6. koha selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5 min partiile kuni kohtade selgumiseni.
  
'''Finaalturniir:''' 5. detsember; 6 osavõtjat, 1 ring. Ajakontroll 30 min partiile. Kohta finaalturniiril omab [[Kadi Veski]]. Võimaliku esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus koheselt pärast turniiri.
+
'''Finaalturniir''': 5. detsember. 6 osavõtjat, 1 ring. Ajakontroll 30 min partiile. Kohta finaalturniiril omab [[Kadi Veski]]. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.
  
=====4.2.4. Eesti meistrivõistlused kadettidele (sündinud 1994. a. või hiljem)=====
+
==== 4.2.4. Eesti meistrivõistlused kadettidele (sündinud 1994 või hiljem) ====
'''Poolfinaal:''' 16. oktoober. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 15 min partiile. Finaali pääseb 6 paremat. Vajadusel peetakse kuuenda koha selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5 min partiile kuni kohtade selgumiseni.
+
'''Poolfinaal''': 16. oktoober. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 15 min partiile. Finaali pääsevad 6 paremat. Vajadusel peetakse 6. koha selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5 min partiile kuni kohtade selgumiseni.
  
'''Finaalturniir:''' 17. oktoober. 6 osavõtjat, 1 ring. Ajakontroll 30 min partiile. Võimaliku esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus koheselt pärast turniiri.
+
'''Finaalturniir''': 17. oktoober. 6 osavõtjat, 1 ring. Ajakontroll 30 min partiile. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.
  
=====4.2.5. Eesti meistrivõistlused minikadettidele (sündinud 1997. a. või hiljem)=====
+
==== 4.2.5. Eesti meistrivõistlused minikadettidele (sündinud 1997 või hiljem) ====
'''Poolfinaal:''' 26. september. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 15 min partiile. Finaali pääseb 6 paremat. Vajadusel peetakse kuuenda koha selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5 min partiile kuni kohtade selgumiseni.
+
'''Poolfinaal''': 26. september. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 15 min partiile. Finaali pääsevad 6 paremat. Vajadusel peetakse 6. koha selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5 min partiile kuni kohtade selgumiseni.
  
'''Finaalturniir:''' 27. september. 6 osavõtjat, 1 ring. Ajakontroll 30 min partiile.  
+
'''Finaalturniir''': 27. september. 6 osavõtjat, 1 ring. Ajakontroll 30 min partiile.  
Võimaliku esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus koheselt pärast turniiri.
+
Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.
  
=====4.2.6. Eesti esivõistlused pisikadettidele (sündinud 2000. a. ja hiljem)=====
+
==== 4.2.6. Eesti esivõistlused pisikadettidele (sündinud 2000 või hiljem) ====
23. jaanuar. Mängitakse šveitsi süsteemis 9 vooru ajakontrolliga 15 minutit partiile. Võimaliku esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus koheselt pärast turniiri.
+
23. jaanuar. Mängitakse šveitsi süsteemis 9 vooru ajakontrolliga 15 minutit partiile. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.
  
=====4.2.7. Eesti meistrivõistlused kiirkabes meestele ja naistele=====
+
==== 4.2.7. Eesti meistrivõistlused kiirkabes ====
12. september. 9 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 10min + 3s käigule (Fischeri süsteem). Osavõtuõigus vähemalt 1. järku omavatel mängijatel. Võimaliku esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus koheselt pärast turniiri.
+
12. september. 9 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 10 min + 3 s käigule (Fischeri süsteem). Osavõtuõigus on vähemalt I järgu mängijatel. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.
  
=====4.2.8. Eesti meistrivõistlused välkkabes =====
+
==== 4.2.8. Eesti meistrivõistlused välkkabes ====
8. mai. Ajakontroll 3 min partiile + 2s käigule (Fischeri süsteem). Osavõtuõigus vähemalt 1. järku omavatel mängijatel. Mängitakse orienteeruvalt 13-20 vooru. Täpne võistlussüsteem kohapeal. Kõikide auhinnaliste kohtade jagamisel mängitakse lisapartiid põhiturniiri ajakontrolliga.
+
8. mai. Ajakontroll 3 min partiile + 2 s käigule (Fischeri süsteem). Osavõtuõigus on vähemalt I järgu mängijatel. Mängitakse umbes 13–20 vooru. Täpne võistlussüsteem otsustatakse kohapeal. Kõikide auhinnaliste kohtade jagamisel mängitakse lisapartiid põhiturniiri ajakontrolliga.
  
====4.3. Võistkondlikud meistrivõistlused====
+
=== 4.3. Võistkondlikud meistrivõistlused ===
  
'''NB!''' Võistkondlikel meistrivõistlustel täiskasvanutele tuleb võistlusteks registreerimisel tasuda kautsjon (500 krooni) EKLi arveldusarvele nr. 10052023226003 Eesti Ühispangas (kood 401).
+
Võistkondlikeks meistrivõistlusteks täiskasvanutele tuleb registreerimisel tasuda kautsjon 500 krooni EKLi arveldusarvele nr. 10052023226003 Eesti Ühispangas (kood 401).
  
Kui võistkondlikeks Eesti meistrivõistlusteks täiskasvanutele registreerub rahvusvahelises kabes neli või vähem ja vene kabes kaheksa või vähem võistkonda, viiakse võistlused läbi kahe päeva jooksul (laupäeval - pühapäeval), millest EKL teatab registreeritud võistkondadele.
+
Kui võistkondlikeks Eesti meistrivõistlusteks täiskasvanutele registreerub rahvusvahelises kabes 4 või vähem või vene kabes 8 või vähem võistkonda, peetakse võistlused kahe päeva jooksul (laupäeval ja pühapäeval), millest EKL teatab registreeritud võistkondadele.
  
=====4.3.1. Eesti võistkondlikud meistrivõistlused rahvusvahelises kabes=====
+
==== 4.3.1. Eesti võistkondlikud meistrivõistlused rahvusvahelises kabes ====
 +
12.–14. november. Igast klubist lubatakse osalema kuni 2 võistkonda. Võistkonnas on kuni 5 mängijat, neist vähemalt 1 naine. Igas konkreetses voorus mängib 4 mängijat. Ajakontroll on 1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem). Hiljemalt 10 minutit enne igat vooru teatab võistkonna kapten, kes võistkonna liikmetest ja millises laudade järjekorras mängivad, selle arvestusega, et neljandal laual mängiks naine. Selle tegemata jätmisel peab võistkond mängima sellises laudade järjestuses nagu eelmises voorus.
  
12.–14. november, igast klubist lubatakse osalema kuni 2 võistkonda. Võistkonnas kuni 5 mängijat, neist vähemalt 1 naine, igas konkreetses voorus mängib 4 mängijat. Ajakontroll 1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem). Hiljemalt 10 minutit enne igat vooru teatab võistkonnakapten, kes võistkonnaliikmetest ning millises laudade järjekorras mängivad, selle arvestusega, et neljandal laual mängiks naine. Selle tegemata jätmisel peab võistkond mängima sellises laudade järjestuses nagu eelmises voorus.
+
==== 4.3.2. Eesti võistkondlikud meistrivõistlused vene kabes ====
 +
30.–31. oktoober. Igast klubist lubatakse osalema kuni 2 võistkonda. Võistkonnas on 5 mängijat, neist vähemalt 1 naine. Igas konkreetses voorus mängib 4 mängijat. Ajakontroll on 40 minutit partiile + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem). Hiljemalt 10 minutit enne igat vooru teatab võistkonna kapten, kes võistkonna liikmetest ja millises laudade järjekorras mängivad, selle arvestusega, et neljandal laual mängiks naine. Selle tegemata jätmisel peab võistkond mängima sellises laudade järjestuses nagu eelmises voorus.
  
=====4.3.2. Eesti võistkondlikud meistrivõistlused vene kabes=====
+
==== 4.3.3. Eesti noorte võistkondlikud meistrivõistlused vene kabes ====
30. oktoober – 31. oktoober, igast klubist lubatakse osalema kuni 2 võistkonda. Võistkonnas 5 mängijat, neist vähemalt 1 naine, igas konkreetses voorus mängib 4 mängijat. Ajakontroll 40 minutit partiile +30 sekundit käigule (Fischeri süsteem). Hiljemalt 10 minutit enne igat vooru teatab võistkonnakapten, kes võistkonnaliikmetest ning millises laudade järjekorras mängivad, selle arvestusega, et neljandal laual mängiks naine. Selle tegemata jätmisel peab võistkond mängima sellises laudade järjestuses nagu eelmises voorus.
+
6. märts. Võistkonnas on 4 mängijat (3 poissi ja 1 tüdruk) sünniaastaga 1990 või hiljem. Igast klubist tohib osaleda kuni kaks võistkonda. Süsteem ja ajakontroll olenevad võistkondade arvust.
  
=====4.3.3. Eesti noorte võistkondlikud meistrivõistlused vene kabes=====
+
==== 4.3.4. Eesti noorte võistkondlikud meistrivõistlused rahvusvahelises kabes ====
6. märts. Võistkonnas 4 mängijat (3 poissi ja 1 tüdruk) sünniaastaga 1990 ja hiljem. Igast klubist kuni kaks võistkonda. Süsteem ja ajakontroll oleneb võistkondade arvust.
+
7. märts. Võistkonnas on 4 mängijat (3 poissi ja 1 tüdruk) sünniaastaga 1990 või hiljem. Igast klubist tohib osaleda kuni kaks võistkonda. Süsteem ja ajakontroll olenevad võistkondade arvust.
  
=====4.3.4. Eesti noorte võistkondlikud meistrivõistlused rahvusvahelises kabes=====
+
== 5. Muude küsimuste lahendamine ==
7. märts. Võistkonnas 4 mängijat (3 poissi ja 1 tüdruk) sünniaastaga 1990 ja hiljem. Igast klubist kuni kaks võistkonda. Süsteem ja ajakontroll oleneb võistkondade arvust.
+
 
+
=== 5. Muude küsimuste lahendamine ===
+
  
 
Kõik juhendis märkimata ja võistluste käigus üles kerkinud küsimused lahendab
 
Kõik juhendis märkimata ja võistluste käigus üles kerkinud küsimused lahendab
peakohtunik konsulteerides kohtunikekogu ja võistluste korraldajatega.  
+
peakohtunik, konsulteerides kohtunikekogu ja võistluste korraldajatega.  
  
Kohtunikul puudub õigus turniiri jooksul pöörduda vaidlusküsimuste lahendamiseks võistkondade ja/või klubide esindajate poole. Kohtuniku otsuste peale on mängijatel õigus esitada proteste kabeliidu juhatusele ning kabeliidu juhatus on kohustatud vastama igale protestile kirjalikult kuu aja jooksul peale turniiri lõppu.  
+
Kohtunikul puudub õigus turniiri jooksul pöörduda vaidlusküsimuste lahendamiseks võistkondade ja/või klubide esindajate poole. Kohtuniku otsuste peale on mängijatel õigus esitada proteste kabeliidu juhatusele. Kabeliidu juhatus on kohustatud vastama igale protestile kirjalikult kuu aja jooksul pärast turniiri lõppu.  
  
=== 6. Üldiselt ===
+
== 6. Üldiselt ==
 
# Kirikabe võistlused toimuvad Eesti Kabeliidu kirikabekomisjoni korraldusel [[Eesti 2008. a. kirikabe meistrivõistluste üldjuhend|erijuhendi]] järgi. Kirikabekomisjoni juhib [[Uno Plakk]]<!--, Laane 12-3, Kuusalu, 74601, tel. 6072160-->.
 
# Kirikabe võistlused toimuvad Eesti Kabeliidu kirikabekomisjoni korraldusel [[Eesti 2008. a. kirikabe meistrivõistluste üldjuhend|erijuhendi]] järgi. Kirikabekomisjoni juhib [[Uno Plakk]]<!--, Laane 12-3, Kuusalu, 74601, tel. 6072160-->.
# Noortevõistlustel, kus ei ole määratud ajakontrolli on peakohtunikul õigus määrata ajakontroll või panna kell mõnele venivale partiile, kuid sellise arvestusega, et mõlemale mängijale peab jääma vähemalt viis minutit partii lõpuni.
+
# Noortevõistlustel, kus ei ole määratud ajakontrolli, on peakohtunikul õigus määrata ajakontroll või panna kell mõnele venivale partiile, kuid mõlemale mängijale peab jääma vähemalt 5 minutit partii lõpuni.
 
# Kui üks finalist ei tule kohale, tuleb võimaluse korral kutsuda välja varumängija.
 
# Kui üks finalist ei tule kohale, tuleb võimaluse korral kutsuda välja varumängija.
# Šveitsi süsteemis peetavatel võistlustel on soovitav loosimiseks kasutada arvutit.
+
# Šveitsi süsteemis peetavatel võistlustel on soovitatav loosimiseks kasutada arvutit.
# Eesti meistrivõistlustel <!--(mehed, naised, võistkondlikud, juuniorid, kadetid, minikadetid)--> ei tohi viiki leppida enne kui mõlemad vastased on sooritatud 40 käiku rahvusvahelises kabes või <font color"red">20</font> käiku vene kabes vastasel juhul märgitakse partii mõlemale osapoolele tabelisse kaotus. Kiir- ja välkkabe ajakontrolli kasutamise korral võib viiki leppida juhul, kui lauale on jäänud rahvusvahelises kabes mõlemal vastasel 10 või vähem ning vene kabes 6 või vähem kabendit.  
+
# Eesti meistrivõistlustel <!--(mehed, naised, võistkondlikud, juuniorid, kadetid, minikadetid)--> ei tohi viiki leppida enne, kui mõlemad vastased on sooritanud 40 käiku rahvusvahelises kabes või <font color"red">20</font> käiku vene kabes, vastasel juhul märgitakse partii mõlemale osapoolele tabelisse kaotus. Kiir- ja välkkabe ajakontrolli kasutamise korral tohib viiki leppida juhul, kui lauale on jäänud rahvusvahelises kabes mõlemal vastasel 10 või vähem ning vene kabes 6 või vähem kabendit.  
# Eesti 2011. aasta rahvusvahelise kabe meistrivõistluste finaalturniirile võib juhatuse otsusega lubada kuni 2 mängijat.
+
# Eesti 2011. aasta rahvusvahelise kabe meistrivõistluste finaalturniirile tohib juhatuse otsusega lubada kuni 2 mängijat.
# Mobiiltelefonide, pihuarvutite jmt. asjade kasutamine vooru ajal on keelatud ning toob kaasa tuua partii kaotuse.
+
# Mobiiltelefonide, pihuarvutite jmt. asjade kasutamine vooru ajal on keelatud ja võib kaasa tuua partii kaotuse.
 
# Kõrvaliste isikute viibimine mängutsoonis on keelatud.
 
# Kõrvaliste isikute viibimine mängutsoonis on keelatud.
# Mikromatšidega turniiril loetakse ka kahe partii vahel olev aeg vooru osaks ning mängijatele kehtivad kõik need samad piirangud, mis partii mängimise ajal.
+
# Mikromatšidega turniiril loetakse kahe partii vahel olev aeg vooru osaks ja mängijatele kehtivad kõik need piirangud, mis partii mängimise ajal.
 
# Mikromatšidega turniiril on võistlejatel keelatud kahe partii vahel lahkuda mängutsoonist.
 
# Mikromatšidega turniiril on võistlejatel keelatud kahe partii vahel lahkuda mängutsoonist.
 
----
 
  
 
==Vaata ka==
 
==Vaata ka==
*[[Eesti 2009. a. kabevõistluste üldjuhend]]
+
*[[Võistluskalender 2010]]
*[[Eesti 2008. a. kabevõistluste üldjuhend]]
+
*[[Eesti 2007. a. kabevõistluste üldjuhend]]
+
  
 +
{{Üldjuhendid}}
  
[[Kategooria:2010]]
+
[[Kategooria:2010|Üldjuhend]]
[[Kategooria:Juhendid]]
+

Viimane redaktsioon: 6. jaanuar 2015, kell 12:06

Eesti 2010. a. kabevõistluste üldjuhend kinnitati 14. jaanuaril 2010.


[redigeeri] 1. Eesmärgid

Võistlused korraldatakse Eesti meistrite ja kabeparemiku selgitamiseks, samuti kabemängu populariseerimiseks. Meistrivõistluste pingerea alusel lähetatakse võistlejad kõigile FMJD ja EDC ametlikele tiitlivõistlustele.

[redigeeri] 2. Organiseerimine ja juhtimine

Võistlused organiseerib ja viib läbi Eesti Kabeliit (edaspidi EKL). Võistluste vahetu läbiviija on EKL-i kinnitatud peakohtunik.

[redigeeri] 3. Võistluste korraldamise tingimused

Võistluste korraldamisel kasutatakse FMJD võistlusmäärustikke. Kõikide Eestis peetud kabevõistluste (ka mitte EKL-i korraldatud võistluste) turniiritabelid tuleb saata 7 päeva jooksul pärast turniiri lõppemist Eesti Kabeliidu kvalifikatsioonikomisjonile.

[redigeeri] 3.1. Punktiarvestus

EKL-i võistlustel kasutatakse punktiarvestust, kus võidu eest antakse 2, viigi eest 1 ja kaotuse eest 0 punkti. Vaba voor šveitsi süsteemis peetavatel võistlustel annab 2 punkti. Võistkondlikel võistlustel annab matšivõit 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti.

[redigeeri] 3.2. Kohtade selgitamine punktide võrdsuse korral

[redigeeri] 3.2.1. Ringsüsteemiga võistlustel

a) suurem võitude arv
b) omavaheline(sed) kohtumine(sed)
c) parem tulemus kõrgemal kohal oleva mängija vastu

[redigeeri] 3.2.2. Ringsüsteemiga võistlustel mikromatšide korral

a) Riia koefitsient: vastavalt mikromatši tulemusele (4:0, 3:1, 2:2, 1:3 või 0:4) korrutatakse vastase (suured) punktid teguriga 4, 3, 2, 1 või 0 ja summeeritakse
b) suurem matšivõitude arv
c) omavahelised kohtumised
d) väikesed punktid

[redigeeri] 3.2.3. Šveitsi süsteemiga võistlustel

a) vastaste punktide summa ilma nõrgima vastase punktideta
b) suurem võitude arv
c) omavaheline(sed) kohtumine(sed)
d) parem tulemus kõrgemal kohal oleva mängija vastu

[redigeeri] 3.2.4. Šveitsi süsteemiga võistlustel mikromatšide korral

a) vastaste punktide summa ilma nõrgima vastase punktideta
b) suurem matšivõitude arv
c) omavahelised kohtumised
d) väikesed punktid

[redigeeri] 3.2.5. Võistkondlikel võistlustel

a) väikesed punktid
b) suurem punktide summa 1. laual, selle võrdsuse korral 2. laual, sellegi võrdsuse korral naiste (tüdrukute) laual
c) omavaheline kohtumine
d) suurem võidetud üksikpartiide arv

[redigeeri] 3.3. Esikoha jagamine Eesti meistrivõistlustel

[redigeeri] 3.3.1. Täiskasvanud

Esikoha jagamisel individuaalsetel meistrivõistlustel täiskasvanutele kahe võistleja vahel toimub 2-partiiline (või 2 mikromatšiga) järelmatš, kolme või enama jagaja korral üheringiline järelturniir põhiturniiri ajakontrolliga. Kui see meistrit ei selgita, siis jätkatakse kiirkabe ajakontrolliga (rahvusvahelises kabes 15 min partiile + 5 s käigule, vene kabes 10 min partiile + 3 s käigule (Fischeri süsteem)) veel kaks partiid (matši) või üks ring. Edasi jätkatakse välkkabe ajakontrolliga (vastavalt 5 min + 3 s käigule või 3 min + 2 s käigule) juba esimese võiduni või võitja selgumiseni.

Esikoha jagamisel kiirkabes mängitakse 2 partiid või 1 ring põhiturniiri ajakontrolliga. Kui see võitjat ei selgita, mängitakse veel 2 partiid või 1 ring välkkabe ajakontrolliga (rahvusvahelises kabes 5 min + 3 s käigule, vene kabes 3 min + 2 s käigule). Kui ka siis ei ole meister selgunud, jätkatakse välkpartiidega kuni võitja selgumiseni.

Välkkabes peetakse kõikide auhinnalisete kohtade jagamisel lisapartiid põhiturniiri ajakontrolliga kuni kohtade selgumiseni.

[redigeeri] 3.3.2. Võistkondlikud meistrivõistlused ja noorte karikavõistlused

Võistkondlikel võistlustel kasutatakse esikoha jagamisel punktis 3.2.5 toodud kriteeriume.

[redigeeri] 3.3.3. Noortevõistlustel

Pisikadetid, minikadetid ja kadetid: Esikoha jagamisel kahe võistleja vahel mängitakse kaks partiid, kolme või enama jagaja korral üks ring kohe pärast turniiri ajakontrolliga 15 minutit partiile rahvusvahelises kabes ja 10 minutit partiile vene kabes. Kui ka siis pole meister selgunud, jätkatakse sellesama ajakontrolliga esimese võiduni või kohtade selgumiseni.

Juuniorid: 2-partiiline matš või üheringiline turniir põhiturniiri ajakontrolliga. Kui see meistrit ei selgita, siis jätkatakse lühendatud ajakontrolliga (15 minutit partiile rahvusvahelises ja 10 minutit partiile vene kabes) esimese võiduni või võitja selgumiseni.

[redigeeri] 3.4. Järelvõistluse toimumise aeg

Järelvõistlus tuleb, kui ei ole teisiti märgitud, korraldada ühe kuu jooksul pärast põhiturniiri. Selle aeg ja koht lepitakse kokku poolte nõusolekul. Vastasel juhul on juhatusel õigus määrata mänguaeg ja -koht.

[redigeeri] 3.5. Võistlustega seotud kulude katmine

EKL tasub võistluste organiseerimiskulud. Sõidu- ja majutuskulud kannab lähetav organisatsioon.

[redigeeri] 3.6. Osavõtumaksud

(sulgudes osavõtumaks neile, kes ei ole EKL-i liikmed või kelle klubi ei ole tasunud EKL-i 2010. aasta liikmemaksu):

Võistlus Täiskasvanud Õpilased, pensionärid
Eesti MV rahvusvahelises kabes 70 (100) 35 (70)
Eesti MV vene kabes 70 (100) 35 (70)
Eesti MV 100r esiliiga 50 (70) 35 (50)
Eesti MV kiirkabes 35 (50) 15 (35)
Eesti võistkondlikud MV 0 (200) 0 (200)
Eesti MV välkkabes 25 (35) 10 (15)

Osavõtumaks tuleb tasuda võistlusteks registreerimisel EKLi arveldusarvele nr. 10052023226003 Eesti Ühispangas (kood 401). Selgituses tuleb ära märkida, kellelt ja mis võistluse eest osavõtumaks tasutakse.

[redigeeri] 3.7. Auhinnad

Kolme paremat autasustatakse diplomi ja medaliga, karikavõistluste võitjat karikaga. Auhinnad sõltuvad EKLi rahalisest seisust.

[redigeeri] 3.8. Võistlustel osalemise kord

EKL-i ametlikel võistlustel võivad osaleda Eesti kodanikud või siin alaliselt elavad mõne muu riigi kodakondsusega või kodakondsuseta isikud, kes on tasunud osavõtumaksu. Osavõtumaksud on toodud juhendi punktis 3.6.

Võistluste algus Paul Kerese Malekeskuses on üldjuhul esimesel päeval kell 11.00.

[redigeeri] 3.9. Muudatused juhendis

Muudatustest juhendis teatab EKL vähemalt 7 päeva ette.

[redigeeri] 3.10. Võistlusteks registreerimine

Kõikideks võistlusteks tuleb registreerida hiljemalt 10 päeva enne võistluste algust EKL-i direktorile. Registreerimisel tuleb tasuda osavõtumaks, vt. punkti 3.6.

Võistkondlikeks meistrivõistlusteks registreerimisel tuleb tasuda kautsjon 500 krooni, mis tagastatakse võistlusest osa võtnud võistkondadele pärast võistlusi.

[redigeeri] 4. Võistluste ajad ja osavõtjad

[redigeeri] 4.1. Rahvusvaheline kabe

[redigeeri] 4.1.1. Eesti meeste meistrivõistluste kõrgliiga

Tallinn, 30. jaanuar - 7. veebruar, 10 osavõtjat. Mängitakse ringsüsteemis ajakontrolliga 1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem). 4 paremat pääsevad otse 2011. aasta kõrgliigasse. Esikoha jagamisel peetakse järelvõistlus, teiste kohtade jagamisel kasutatakse punktis 3.3.1 toodud kriteeriume.

Kohta kõrgliigas omavad

Eesti 2009. aasta meistrivõistluste alusel
Eesti 2010. aasta meistrivõistluste esiliiga turniirilt

Varud selgitatakse FMJD reitingutabeli (seisuga 1. jaanuar 2010) alusel.

[redigeeri] 4.1.2. Eesti meistrivõistlused naistele

Tallinn, 30. jaanuar – 7. veebruar, 10 osavõtjat, ringsüsteem, ajakontroll 1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem). Kohta finaalis omavad 2009. aasta meistrivõistluste alusel Kadi Veski, Marika Azojan, Kaari Vainonen, Margit Viirma, Helina Rajasalu ja Piret Viirma. Osavõtuõigus on vähemalt I järgu mängijatel. Kui registreerub üle 10 mängija, on peakohtunikul õigus muuta võistlussüsteemi, samuti võib ta korraldada ülejäänud finalistide selgitamiseks valikturniiri kiirkabes). 6 ja vähema osavõtja korral mängitakse kaks ringi. Esikoha jagamisel peetakse järelvõistlus, teiste kohtade jagamisel kasutatakse punktis 3.3.1 toodud kriteeriume. Turniiril üle 50% punktidest kogunud mängijad kindlustavad endale koha 2011. aasta meistrivõistluste finaalturniiril.

[redigeeri] 4.1.3. Eesti meistrivõistlused juunioridele - poisid (sündinud 1991 või hiljem)

Valikturniir: 20. märts. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 15 min partii lõpuni mõlemale mängijale. Selgitatakse 6 paremat ja varud finaali. 5. koha jagamisel peetakse finalistide selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5 min partiile kuni kohtade selgumiseni. EKL-i juhatusel on õigus määrata ühele võistlejale koht finaalis, mille saaja peab olema selgunud enne poolfinaali algust.

Finaalturniir: 7.–11. aprill. 8 osavõtjat, 1 ring, ajakontroll 1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem). Kohta finaalis omab Anti Ingel. Turniirile pääsevad lisaks 1 mängija kadettide meistrivõistlustelt (Hendrik Tamm) ning 6 kohta (Martin Talimets, Priit Tänav, Mark Kristian Küttim, Janek Jaanimäe, Erik Jaanimäe, Kalev Mänd) + varud valikturniirilt. Eesti juunioride meister saab õiguse kaasa mängida 2011. aasta meeste meistrivõistluste kõrgliigas, 2 paremat pääsevad otse 2011. aasta juunioride meistrivõistluste finaali.

[redigeeri] 4.1.4. Eesti meistrivõistlused juunioridele - tüdrukud (sündinud 1991 või hiljem)

Valikturniir: 20. märts. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 15 min partii lõpuni mõlemale mängijale. Selgitatakse 5 paremat ja varud finaali. 5. koha jagamisel peetakse finalistide selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5 min partiile kuni kohtade selgumiseni. EKL-i juhatusel on õigus määrata ühele võistlejale koht finaalis, mille saaja peab olema selgunud enne poolfinaali algust.

Finaalturniir: 7.–11. aprill. 8 osavõtjat, 1 ring, ajakontroll 1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem). Kohta finaalis omavad Kadi Veski ja Elvia Sõber. Turniirile pääsevad lisaks 1 mängija kadettide meistrivõistlustelt (Janet Tamm) ning 5 kohta + varud valikturniirilt. 2 paremat pääsevad otse 2011. aasta juunioride meistrivõistluste finaali.

[redigeeri] 4.1.5. Eesti meistrivõistlused kadettidele (sündinud 1994 või hiljem)

20.–21. veebruar. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 35 min + 15 s käigule partii lõpuni mõlemale vastasele (Fischeri süsteem). Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

[redigeeri] 4.1.6. Eesti meistrivõistlused minikadettidele (sündinud 1997 või hiljem)

Poolfinaal 13. veebruaril. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 15 min + 15 s käigule partii lõpuni mõlemale vastasele (Fischeri süsteem). 6 paremat pääsevad finaali. Finaalikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

Finaal 14. veebruaril. Ringüsteemis, ajakontroll 25 min + 15 s käigule partii lõpuni mõlemale vastasele (Fischeri süsteem). Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

[redigeeri] 4.1.7. Eesti esivõistlused pisikadettidele (sündinud 2000 või hiljem)

24. jaanuar. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 25 minutit partiile. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

[redigeeri] 4.1.8. Eesti 2011. aasta meeste meistrivõistluste esiliiga

11.–12. detsember. Osavõtuõigus on vähemalt I järgu mängijatel. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 45 min + 15 s käigule partii lõpuni mõlemale vastasele (Fischeri süsteem). Kõrgliigasse pääsevad turniiri 6 paremat mängijat. See arv täpsustatakse enne võistlust, lähtudes sellest, et finaalturniir peetakse 12 osavõtjaga. Kohtade jagamisel peetakse finalistide selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 10 min partiile kuni kohtade selgumiseni kohe pärast turniiri lõppu.

[redigeeri] 4.1.9. Eesti meistrivõistlused kiirkabes

11. september. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 15 min + 5 s käigule (Fischeri süsteem). Osavõtuõigus on vähemalt I järgu mängijatel. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

[redigeeri] 4.1.10. Eesti meistrivõistlused välkkabes

8. mai. Ajakontroll 5 min partiile + 3 s käigule (Fischeri süsteem). Osavõtuõigus on vähemalt I järgu mängijatel. Mängitakse umbes 11–15 vooru. Täpne võistlussüsteem otsustatakse kohapeal. Kõikide auhinnaliste kohtade jagamisel mängitakse lisapartiid põhiturniiri ajakontrolliga.

[redigeeri] 4.2. Vene kabe

[redigeeri] 4.2.1. Eesti meistrivõistlused meestele

22.–25. aprill. 8 vooru šveitsi süsteemis, mikromatšid 2 partiist, ajakontroll 45 min + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem). Osavõtuõigus on vähemalt I järgu mängijatel.

Mikromatš mängitakse vastandvärvidega. Vahetult mikromatši eel loositakse nii valge kui ka musta avakäik, mis on kohustuslikud mõlemas partiis. Avakäigud loositakse selliselt, et must ei kahiks kivi ära.

[redigeeri] 4.2.2. Eesti meistrivõistlused naistele

22.–25. aprill. 7 vooru šveitsi süsteemis, mikromatšid 2 partiist, ajakontroll 45 min + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem). Osavõtuõigus on vähemalt I järgu mängijatel.

Mikromatš mängitakse vastandvärvidega. Vahetult mikromatši eel loositakse nii valge kui ka musta avakäik, mis on kohustuslikud mõlemas partiis. Avakäigud loositakse selliselt, et must ei kahiks kivi ära.

[redigeeri] 4.2.3. Eesti meistrivõistlused juunioridele (sündinud 1991 või hiljem)

Poolfinaal: 4. detsember. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 15 min partiile. Finaali pääseb 5 paremat neidu ja 6 paremat noormeest. Vajadusel peetakse 6. koha selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5 min partiile kuni kohtade selgumiseni.

Finaalturniir: 5. detsember. 6 osavõtjat, 1 ring. Ajakontroll 30 min partiile. Kohta finaalturniiril omab Kadi Veski. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

[redigeeri] 4.2.4. Eesti meistrivõistlused kadettidele (sündinud 1994 või hiljem)

Poolfinaal: 16. oktoober. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 15 min partiile. Finaali pääsevad 6 paremat. Vajadusel peetakse 6. koha selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5 min partiile kuni kohtade selgumiseni.

Finaalturniir: 17. oktoober. 6 osavõtjat, 1 ring. Ajakontroll 30 min partiile. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

[redigeeri] 4.2.5. Eesti meistrivõistlused minikadettidele (sündinud 1997 või hiljem)

Poolfinaal: 26. september. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 15 min partiile. Finaali pääsevad 6 paremat. Vajadusel peetakse 6. koha selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5 min partiile kuni kohtade selgumiseni.

Finaalturniir: 27. september. 6 osavõtjat, 1 ring. Ajakontroll 30 min partiile. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

[redigeeri] 4.2.6. Eesti esivõistlused pisikadettidele (sündinud 2000 või hiljem)

23. jaanuar. Mängitakse šveitsi süsteemis 9 vooru ajakontrolliga 15 minutit partiile. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

[redigeeri] 4.2.7. Eesti meistrivõistlused kiirkabes

12. september. 9 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 10 min + 3 s käigule (Fischeri süsteem). Osavõtuõigus on vähemalt I järgu mängijatel. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

[redigeeri] 4.2.8. Eesti meistrivõistlused välkkabes

8. mai. Ajakontroll 3 min partiile + 2 s käigule (Fischeri süsteem). Osavõtuõigus on vähemalt I järgu mängijatel. Mängitakse umbes 13–20 vooru. Täpne võistlussüsteem otsustatakse kohapeal. Kõikide auhinnaliste kohtade jagamisel mängitakse lisapartiid põhiturniiri ajakontrolliga.

[redigeeri] 4.3. Võistkondlikud meistrivõistlused

Võistkondlikeks meistrivõistlusteks täiskasvanutele tuleb registreerimisel tasuda kautsjon 500 krooni EKLi arveldusarvele nr. 10052023226003 Eesti Ühispangas (kood 401).

Kui võistkondlikeks Eesti meistrivõistlusteks täiskasvanutele registreerub rahvusvahelises kabes 4 või vähem või vene kabes 8 või vähem võistkonda, peetakse võistlused kahe päeva jooksul (laupäeval ja pühapäeval), millest EKL teatab registreeritud võistkondadele.

[redigeeri] 4.3.1. Eesti võistkondlikud meistrivõistlused rahvusvahelises kabes

12.–14. november. Igast klubist lubatakse osalema kuni 2 võistkonda. Võistkonnas on kuni 5 mängijat, neist vähemalt 1 naine. Igas konkreetses voorus mängib 4 mängijat. Ajakontroll on 1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem). Hiljemalt 10 minutit enne igat vooru teatab võistkonna kapten, kes võistkonna liikmetest ja millises laudade järjekorras mängivad, selle arvestusega, et neljandal laual mängiks naine. Selle tegemata jätmisel peab võistkond mängima sellises laudade järjestuses nagu eelmises voorus.

[redigeeri] 4.3.2. Eesti võistkondlikud meistrivõistlused vene kabes

30.–31. oktoober. Igast klubist lubatakse osalema kuni 2 võistkonda. Võistkonnas on 5 mängijat, neist vähemalt 1 naine. Igas konkreetses voorus mängib 4 mängijat. Ajakontroll on 40 minutit partiile + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem). Hiljemalt 10 minutit enne igat vooru teatab võistkonna kapten, kes võistkonna liikmetest ja millises laudade järjekorras mängivad, selle arvestusega, et neljandal laual mängiks naine. Selle tegemata jätmisel peab võistkond mängima sellises laudade järjestuses nagu eelmises voorus.

[redigeeri] 4.3.3. Eesti noorte võistkondlikud meistrivõistlused vene kabes

6. märts. Võistkonnas on 4 mängijat (3 poissi ja 1 tüdruk) sünniaastaga 1990 või hiljem. Igast klubist tohib osaleda kuni kaks võistkonda. Süsteem ja ajakontroll olenevad võistkondade arvust.

[redigeeri] 4.3.4. Eesti noorte võistkondlikud meistrivõistlused rahvusvahelises kabes

7. märts. Võistkonnas on 4 mängijat (3 poissi ja 1 tüdruk) sünniaastaga 1990 või hiljem. Igast klubist tohib osaleda kuni kaks võistkonda. Süsteem ja ajakontroll olenevad võistkondade arvust.

[redigeeri] 5. Muude küsimuste lahendamine

Kõik juhendis märkimata ja võistluste käigus üles kerkinud küsimused lahendab peakohtunik, konsulteerides kohtunikekogu ja võistluste korraldajatega.

Kohtunikul puudub õigus turniiri jooksul pöörduda vaidlusküsimuste lahendamiseks võistkondade ja/või klubide esindajate poole. Kohtuniku otsuste peale on mängijatel õigus esitada proteste kabeliidu juhatusele. Kabeliidu juhatus on kohustatud vastama igale protestile kirjalikult kuu aja jooksul pärast turniiri lõppu.

[redigeeri] 6. Üldiselt

  1. Kirikabe võistlused toimuvad Eesti Kabeliidu kirikabekomisjoni korraldusel erijuhendi järgi. Kirikabekomisjoni juhib Uno Plakk.
  2. Noortevõistlustel, kus ei ole määratud ajakontrolli, on peakohtunikul õigus määrata ajakontroll või panna kell mõnele venivale partiile, kuid mõlemale mängijale peab jääma vähemalt 5 minutit partii lõpuni.
  3. Kui üks finalist ei tule kohale, tuleb võimaluse korral kutsuda välja varumängija.
  4. Šveitsi süsteemis peetavatel võistlustel on soovitatav loosimiseks kasutada arvutit.
  5. Eesti meistrivõistlustel ei tohi viiki leppida enne, kui mõlemad vastased on sooritanud 40 käiku rahvusvahelises kabes või 20 käiku vene kabes, vastasel juhul märgitakse partii mõlemale osapoolele tabelisse kaotus. Kiir- ja välkkabe ajakontrolli kasutamise korral tohib viiki leppida juhul, kui lauale on jäänud rahvusvahelises kabes mõlemal vastasel 10 või vähem ning vene kabes 6 või vähem kabendit.
  6. Eesti 2011. aasta rahvusvahelise kabe meistrivõistluste finaalturniirile tohib juhatuse otsusega lubada kuni 2 mängijat.
  7. Mobiiltelefonide, pihuarvutite jmt. asjade kasutamine vooru ajal on keelatud ja võib kaasa tuua partii kaotuse.
  8. Kõrvaliste isikute viibimine mängutsoonis on keelatud.
  9. Mikromatšidega turniiril loetakse kahe partii vahel olev aeg vooru osaks ja mängijatele kehtivad kõik need piirangud, mis partii mängimise ajal.
  10. Mikromatšidega turniiril on võistlejatel keelatud kahe partii vahel lahkuda mängutsoonist.

[redigeeri] Vaata ka


Üldjuhendid
200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
Personaalsed tööriistad