Erinevus lehekülje "Eesti 2012. a. kabevõistluste üldjuhend" redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
(4.2.3. Eesti meistrivõistlused juunioridele)
 
(26 vahepealset 4 kasutaja redaktsiooni ei näidata.)
Rida 1: Rida 1:
{| align="right"
+
'''Eesti 2012. aasta kabevõistluste üldjuhend''' kinnitati 15. detsembril 2011.
|-
+
| '''Kinnitatud''' XX.XX.XXXX; <br />
+
|}
+
  
''EELVERSIOON''
+
__NOTOC__
 +
== 1. Eesmärgid ==
  
'''Eesti 2012. a. kabevõistluste üldjuhend'''
+
Võistlused korraldatakse Eesti meistrite ja kabeparemiku selgitamiseks, samuti kabemängu populariseerimiseks. Meistrivõistluste pingerea alusel lähetatakse võistlejad kõigile [[FMJD]] ja [[EDC]] ametlikele tiitlivõistlustele.
 
+
__NOTOC__
+
  
===1. Eesmärgid===
+
== 2. Organiseerimine ja juhtimine ==
Võistlused korraldatakse Eesti meistrite ja kabeparemiku selgitamiseks, samuti kabemängu populariseerimiseks. Meistrivõistluste pingerea alusel lähetatakse võistlejad kõigile F. M. J. D. ja EDC ametlikele tiitlivõistlustele.
+
  
===2. Organiseerimine ja juhtimine===
+
Võistlused organiseerib ja korraldab Eesti Kabeliit (edaspidi EKL). Võistluste vahetu läbiviija on EKL-i kinnitatud peakohtunik.
  
Võistlused organiseerib ja viib läbi Eesti Kabeliit (edaspidi EKL). Võistluste vahetuks läbiviijaks on EKL poolt kinnitatud peakohtunik.
+
== 3. Võistluste korraldamise tingimused ==
  
===3. Võistluste korraldamise ja läbiviimise tingimused===
+
Võistluste korraldamisel kasutatakse FMJD võistlusmäärustikke. Kõikide Eestis peetud kabevõistluste (ka mitte EKL-i korraldatud võistluste) turniiritabelid tuleb saata 7 päeva jooksul pärast turniiri lõppemist Eesti Kabeliidu kvalifikatsioonikomisjonile.
  
Võistluste läbiviimisel kasutatakse F. M. J. D. võistlusmäärustikke. Kõikide Eestis peetud kabevõistluste (ka mitte EKLi korraldatud võistluste) turniiritabelid tuleb saata hiljemalt 7 päeva jooksul pärast turniiri lõppemist Eesti Kabeliidu kvalifikatsioonikomisjonile.
+
=== 3.1. Punktiarvestus ===
  
====3.1. Punktiarvestus====
+
EKL-i võistlustel kasutatakse punktiarvestust, kus võidu eest antakse 2, viigi eest 1 ja kaotuse eest 0 punkti. Vaba voor [[šveitsi süsteem]]is peetavatel võistlustel annab 2 punkti. Võistkondlikel võistlustel annab matšivõit 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti.
EKLi võistlustel kasutatakse punktiarvestust, kus võidu eest antakse 2, viigi eest 1 ja kaotuse eest 0 punkti. Vaba voor šveitsi süsteemis peetavatel võistlustel annab 2 punkti. Võistkondlikel võistlustel annab matšivõit 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti.
+
  
====3.2. Kohtade selgitamine punktide võrdsuse korral====
+
=== 3.2. Kohtade selgitamine punktide võrdsuse korral ===
Punktide võrdsuse korral rakendatakse järgmiseid kriteeriume:
+
  
===== 3.2.1. Ringsüsteemiga võistlustel=====
+
==== 3.2.1. Ringsüsteemiga võistlustel ====
 
a) suurem võitude arv<br>
 
a) suurem võitude arv<br>
 
b) omavaheline(sed) kohtumine(sed)<br>
 
b) omavaheline(sed) kohtumine(sed)<br>
 
c) parem tulemus kõrgemal kohal oleva mängija vastu
 
c) parem tulemus kõrgemal kohal oleva mängija vastu
  
===== 3.2.2. Ringsüsteemiga võistlustel mikromatšide korral=====
+
==== 3.2.2. Ringsüsteemiga võistlustel mikromatšide korral ====
a) Riia koefitsient (vastavalt mikromatši tulemusele /4:0; 3:1; 2:2: 1:3: 0:4/ korrutatakse vastase (suured) punktid teguritega 4, 3, 2, 1, 0 ja summeeritakse)<br>
+
a) Riia koefitsient: vastavalt mikromatši tulemusele (4:0, 3:1, 2:2, 1:3 või 0:4) korrutatakse vastase (suured) punktid teguriga 4, 3, 2, 1 või 0 ja summeeritakse<br>
 
b) suurem matšivõitude arv<br>
 
b) suurem matšivõitude arv<br>
 
c) omavahelised kohtumised<br>
 
c) omavahelised kohtumised<br>
 
d) väikesed punktid
 
d) väikesed punktid
  
===== 3.2.3. Šveitsi süsteemiga võistlustel=====
+
==== 3.2.3. Šveitsi süsteemiga võistlustel ====
 
a) vastaste punktide summa ilma nõrgima vastase punktideta<br>
 
a) vastaste punktide summa ilma nõrgima vastase punktideta<br>
 
b) suurem võitude arv<br>
 
b) suurem võitude arv<br>
Rida 44: Rida 37:
 
d) parem tulemus kõrgemal kohal oleva mängija vastu
 
d) parem tulemus kõrgemal kohal oleva mängija vastu
  
===== 3.2.4. Šveitsi süsteemiga võistlustel mikromatšide korral =====
+
==== 3.2.4. Šveitsi süsteemiga võistlustel mikromatšide korral ====
 
a) vastaste punktide summa ilma nõrgima vastase punktideta<br>
 
a) vastaste punktide summa ilma nõrgima vastase punktideta<br>
 
b) suurem matšivõitude arv<br>
 
b) suurem matšivõitude arv<br>
Rida 50: Rida 43:
 
d) väikesed punktid
 
d) väikesed punktid
  
===== 3.2.5. Võistkondlikel võistlustel =====
+
==== 3.2.5. Võistkondlikel võistlustel ====
 
a) väikesed punktid<br>
 
a) väikesed punktid<br>
b) suurem punktide summa 1.laual, 2.laual, naiste (tüdrukute) laual<br>
+
b) suurem punktide summa 1. laual, selle võrdsuse korral 2. laual, sellegi võrdsuse korral naiste (tüdrukute) laual<br>
 
c) omavaheline kohtumine<br>
 
c) omavaheline kohtumine<br>
  
==== 3.3. Esikoha jagamine Eesti meistrivõistlustel ====
+
=== 3.3. Esikolmikukohtade jagamise korral Eesti meistrivõistlustel ===
  
 +
==== 3.3.1. Täiskasvanud ====
 +
Esikoha jagamisel individuaalsetel meistrivõistlustel täiskasvanutele kahe võistleja vahel toimub 2-partiiline (või 2 mikromatšiga) järelmatš, kolme ja enama jagaja korral üheringiline järelturniir põhiturniiri ajakontrolliga. Kui see meistrit ei selgita, siis jätkatakse kiirkabe ajakontrolliga (rahvusvahelises kabes 15 min partiile + 5 s käigule, vene kabes 10 min partiile + 3 s käigule käigule (Fischeri süsteem)) veel 2 partiid (matši) või üks ring. Edasi jätkatakse välkkabe ajakontrolliga (vastavalt 5 min + 3 s käigule või 3 min + 2 s käigule) esimese võiduni või võitja selgumiseni.
  
===== 3.3.1. Täiskasvanud =====
+
Esikoha jagamisel kiirkabes mängitakse 2 partiid või 1 ring põhiturniiri ajakontrolliga. Kui see võitjat ei selgita, mängitakse veel 2 partiid või 1 ring välkkabe ajakontrolliga (rahvusvahelises kabes 5 min + 3 s käigule, vene kabes 3 min + 2 s käigule). Kui ka siis ei ole meister selgunud, jätkatakse välkpartiidega kuni võitja selgumiseni.
  
Esikoha jagamisel individuaalsetel meistrivõistlustel täiskasvanutele kahe võistleja vahel toimub 2-partiiline (või 2-mikromatšiga) järelmatš, kolme ja enama jagaja puhul üheringiline järelturniir põhiturniiri ajakontrolliga. Kui järelmatš (järelturniir) meistrit ei selgita, siis jätkatakse kiirkabe ajakontrolliga (rahvusvahelises kabes - 15min partiile + 5s käigule, vene kabes 10 minutit partiile + 3s käigule käigule /Fischeri süsteem/) veel kaks partiid (matši) või üks ring. Edasi jätkatakse välkkabe kontrolliga (vastavalt 5min + 3s käigule või 3min + 2s käigule) juba esimese võiduni (või kuni võitja selgumiseni).  
+
Teise ja kolmanda koha jagamisel ning kõikide punktides 3.2.1–3.2.5 toodud kriteeriumide võrdsuse korral mängitakse 2 lisapartiid välkkabe Eesti meistrivõistluste ajakontrolliga. Viigilise tulemuse korral jätkatakse kuni esimese võiduni.
  
Esikoha jagamisel kiirkabes mängitakse 2 partiid või 1 ring põhiturniiri ajakontrolliga. Kui matš (turniir) võitjat ei selgita mängitakse veel 2 partiid või 1 ring välkkabe kontrolliga (rahvusvahelises kabes 5 min + 3s käigule, vene kabes 3min + 2s käigule). Kui ka siis ei ole meister selgunud jätkatakse välkpartiidega kuni võitja selgumiseni.
+
Välkkabes peetakse kõikide auhinnaliste kohtade jagamisel lisapartiid põhiturniiri ajakontrolliga kuni kohtade selgumiseni.
  
Välkkabes peetakse kõikide auhinnalisete kohtade jagamisel lisapartiid põhiturniiri ajakontrolliga kuni kohtade selgumiseni.
+
==== 3.3.2. Võistkondlikud meistrivõistlused ja noorte karikavõistlused ====
 
+
===== 3.3.2. Võistkondlikud meistrivõistlused ja noorte karikavõistlused =====
+
 
Võistkondlikel võistlustel kasutatakse esikoha jagamisel punktis 3.2.5 toodud kriteeriume.
 
Võistkondlikel võistlustel kasutatakse esikoha jagamisel punktis 3.2.5 toodud kriteeriume.
  
===== 3.3.3. Noortevõistlustel =====
+
==== 3.3.3. Noortevõistlused ====
Esikoha jagamisel individuaalsetel meistrivõistlustel kahe võistleja vahel toimub 2-partiiline järelmatš, kolme ja enama jagaja puhul üheringiline järelturniir põhiturniiri ajakontrolliga. Kui järelmatš (järelturniir) meistrit ei selgita, siis jätkatakse kiirkabe ajakontrolliga (rahvusvahelises kabes - 15min partiile + 5s käigule, vene kabes 10 minutit partiile + 3s käigule käigule /Fischeri süsteem/) veel kaks partiid (matši) või üks ring. Edasi jätkatakse välkkabe kontrolliga (vastavalt 5min + 3s käigule või 3min + 2s käigule) juba esimese võiduni (või kuni võitja selgumiseni).  
+
Esikoha jagamisel individuaalsetel meistrivõistlustel kahe võistleja vahel toimub 2-partiiline järelmatš, kolme ja enama jagaja korral üheringiline järelturniir põhiturniiri ajakontrolliga. Kui see meistrit ei selgita, siis jätkatakse kiirkabe ajakontrolliga (rahvusvahelises kabes 15 min partiile + 5 s käigule, vene kabes 10 min partiile + 3 s käigule (Fischeri süsteem)) veel kaks partiid (matši) või üks ring. Edasi jätkatakse välkkabe ajakontrolliga (vastavalt 5 min + 3 s käigule või 3 min + 2 s käigule) esimese võiduni või võitja selgumiseni.
  
Lisapartiid mängitakse võimaluse korral koheselt peale turniiri lõppu.
+
Teise ja kolmanda koha jagamisel ning kõikide punktides 3.2.1–3.2.5 toodud kriteeriumide võrdsuse korral mängitakse 2 lisapartiid välkkabe Eesti meistrivõistluste ajakontrolliga. Viigilise tulemuse korral jätkatakse kuni esimese võiduni.
  
==== 3.4. Järelvõistluse toimumise aeg ====
+
Lisapartiid mängitakse võimaluse korral kohe pärast turniiri lõppu.
Järelvõistlus tuleb (kui ei ole teisiti märgitud) läbi viia ühe kuu jooksul pärast põhiturniiri lõppu poolte nõusolekul. Vastasel juhul on juhatusel õigus määrata mänguaeg ja -koht.
+
 
 +
=== 3.4. Järelvõistluse toimumise aeg ===
 +
 
 +
Järelvõistlus tuleb, kui ei ole teisiti märgitud, korraldada ühe kuu jooksul pärast põhiturniiri lõppu. Selle aeg ja koht lepitakse kokku poolte nõusolekul. Kui kokkuleppele ei jõuta, on juhatusel õigus määrata mänguaeg ja -koht.
 +
 
 +
=== 3.5. Võistlustega seotud kulude katmine ===
  
==== 3.5. Võistluste läbiviimisega seotud kulude katmine ====
 
 
EKL tasub võistluste organiseerimiskulud. Sõidu- ja majutuskulud kannab lähetav organisatsioon.
 
EKL tasub võistluste organiseerimiskulud. Sõidu- ja majutuskulud kannab lähetav organisatsioon.
  
==== 3.6. Osavõtumaksud ====
+
=== 3.6. Osavõtumaksud ===
(sulgudes osavõtumaks neile, kes ei ole EKLi liikmed, või kelle klubi ei ole tasunud EKL-i 2011.a. liikmemaksu):
+
(sulgudes osavõtumaks neile, kes ei ole EKL-i liikmed või kelle klubi ei ole tasunud EKL-i 2011. aasta liikmemaksu):
  
 
{| class=wikitable
 
{| class=wikitable
|-
 
 
!Võistlus!!Täiskasvanud  €!!Õpilased, pensionärid €
 
!Võistlus!!Täiskasvanud  €!!Õpilased, pensionärid €
 
|-
 
|-
|Eesti MV 100r mehed, naised||5 (7)||3 (5)
+
|Eesti MV rahvusvahelises kabes|5 (7)||3 (5)
 
|-
 
|-
|Eesti MV 64r mehed, naised||5 (7)||3 (5)
+
|Eesti MV vene kabes ||5 (7)||3 (5)
 
|-
 
|-
 
|Eesti MV 100r esiliiga||5 (7)||3 (5)
 
|Eesti MV 100r esiliiga||5 (7)||3 (5)
 
|-
 
|-
|Eesti MV 100r, 64r kiirkabes||3 (5)||1 (3)
+
|Eesti MV kiirkabes ||3 (5)||1 (3)
 
|-
 
|-
|Eesti võistkondlikud MV 100, 64||(15)|| (15)
+
|Eesti võistkondlikud MV || 0 (15)|| 0 (15)
 
|-
 
|-
|Eesti meistrivõistlused välkkabes||2 (3)||1 (2)
+
|Eesti MV välkkabes ||2 (3)||1 (2)
 
|}
 
|}
  
Osavõtumaks tuleb tasuda võistlusteks registreerimisel EKLi arveldusarvele nr. 10052023226003 Eesti Ühispangas (kood 401) selgituses tuleb ära märkida kellelt ja mis võistluse eest osavõtumaks tasutakse.
+
Osavõtumaks tuleb tasuda võistlusteks registreerimisel EKL-i arveldusarvele nr. 10052023226003 Eesti Ühispangas (kood 401). Selgituses tuleb ära märkida, kellelt ja mis võistluse eest osavõtumaks tasutakse.
  
====3.7. Auhinnad====
+
=== 3.7. Auhinnad ===
Kolme paremat autasustatakse diplomi ja medaliga, karikavõistluste võitjat  karikaga. Auhinnad sõltuvad EKLi finantsolukorrast.
+
  
====3.8. Võistlustel osalemise kord====
+
Kolme paremat autasustatakse diplomi ja medaliga, karikavõistluste võitjat karikaga. Auhinnad sõltuvad EKL-i rahalisest seisust.  
EKLi ametlikel võistlustel võivad osaleda Eesti kodanikud või siin alaliselt elavad mõne muu riigi kodakondsusega või kodakondsuseta isikud, kes on tasunud osavõtumaksu. Osavõtumaksud on toodud juhendipunktis 3.6
+
  
Võistluste algus Paul Kerese Malekeskuses on üldjuhul esimesel päeval kell 11.00.  
+
=== 3.8. Võistlustel osalemise kord ===
  
====3.9 Noorte vanuseklassid 2011. aastal ====
+
EKL-i ametlikel võistlustel võivad osaleda Eesti kodanikud või siin alaliselt elavad mõne muu riigi kodakondsusega või kodakondsuseta isikud, kes on tasunud osavõtumaksu. Osavõtumaksud on toodud juhendi punktis 3.6.
* '''Pisikadetid''' - sündinud '''2002'''. aastal või hiljem
+
 
* '''Minikadetid''' - sündinud '''1999'''. aastal või hiljem
+
Võistluste algus [[Paul Kerese Malekeskus]]es on üldjuhul esimesel päeval kell 11.00.
* '''Kadetid''' - sündinud '''1996'''. aastal või hiljem
+
 
* '''Juuniorid''' - sündinud '''1993'''. aastal või hiljem
+
=== 3.9. Noorte vanuseklassid 2012. aastal ===
 +
* '''Pisikadetid''': sündinud '''2002'''. aastal või hiljem
 +
* '''Minikadetid''': sündinud '''1999'''. aastal või hiljem
 +
* '''Kadetid''': sündinud '''1996'''. aastal või hiljem
 +
* '''Juuniorid''': sündinud '''1993'''. aastal või hiljem
 +
 
 +
=== 3.10. Muudatused juhendis ===
  
====3.10. Muudatused juhendis ====
 
 
Muudatustest juhendis teatab EKL vähemalt 7 päeva ette.
 
Muudatustest juhendis teatab EKL vähemalt 7 päeva ette.
  
====3.11. Võistlusteks registreerimine ====
+
=== 3.11. Võistlusteks registreerimine ===
Kõikideks võistlusteks tuleb registreerida hiljemalt 10 päeva enne võistluste algust EKL direktorile. Registreerimisel tuleb tasuda osavõtumaks vt. punkti 3.6
+
  
Võistkondlikest meistrivõistlustest osavõtust registreerimisel tuleb tasuda tagatisraha (35 eurot) EKLi arveldusarvele nr. 10052023226003 Eesti Ühispangas (kood 401), mis tagastatakse võistlusest osavõtnud võistkondadele pärast võistlusi.
+
Kõikideks võistlusteks tuleb registreerida hiljemalt 10 päeva enne võistluste algust EKL-i direktorile ([mailto:juhatus@kabeliit.ee juhatus@kabeliit.ee]). Registreerimisel tuleb tasuda osavõtumaks, vt. punkti 3.6.
  
Tagatisraha ei tagastata juhul kui võistkond ei ilmu võistlustele või kui võistkond saab rohkem kui ühe individuaalse loobumiskaotuse turniiri jooksul.
+
Võistkondlikeks meistrivõistlusteks registreerimisel tuleb tasuda tagatisraha 35 eurot EKL-i arveldusarvele nr. 10052023226003 Eesti Ühispangas (kood 401), mis tagastatakse võistlusest osa võtnud võistkondadele pärast võistlusi.
  
Kui võistkondlikeks Eesti meistrivõistlusteks täiskasvanutele registreerub rahvusvahelises kabes neli või vähem ja vene kabes kaheksa või vähem võistkonda, viiakse võistlused läbi kahe päeva jooksul (laupäeval - pühapäeval), millest EKL teatab registreeritud võistkondadele.
+
Tagatisraha ei tagastata, kui võistkond ei ilmu võistlustele või saab rohkem kui ühe individuaalse loobumiskaotuse turniiri jooksul.
  
===4. Võistlused===
+
Kui võistkondlikeks Eesti meistrivõistlusteks täiskasvanutele registreerub rahvusvahelises kabes 4 või vähem ja vene kabes 8 või vähem võistkonda, korraldatakse võistlused kahe päeva jooksul (laupäeval ja pühapäeval), millest EKL teatab registreeritud võistkondadele.
  
====4.1. Rahvusvaheline kabe ====
+
== 4. Võistlused ==
 +
=== 4.1. Rahvusvaheline kabe ===
  
=====4.1.0. [[Eesti meeste 57. meistrivõistluste rahvusvahelises kabes (2012) eelturniir | Eesti meeste 57. meistrivõistluste eelturniir]]=====
+
==== 4.1.0. [[Eesti meeste 57. meistrivõistluste valikturniir]] ====
 
Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.
 
Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.
 
* 7 vooru šveitsi süsteemis
 
* 7 vooru šveitsi süsteemis
* Ajakontroll 30 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem)
+
* Ajakontroll on 30 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
* Finaalturniirile pääsejate hulk selgub eelturniiri toimumisajaks
+
* Finaalturniirile pääsejate hulk selgub eelturniiri alguseks.
* Viimase finaalturniiri koha jagamisel peetakse järelmatš (3 või enama osavõtja korral järelturniir) ajakontrolliga 5 minutit + 3 sekundit (Fischeri süsteem).
+
* Viimase finaalturniiri koha jagamisel peetakse järelmatš (3 või enama osavõtja korral järelturniir) ajakontrolliga 5 minutit + 3 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
  
=====4.1.1. [[Eesti meeste 57. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2012)|Eesti meistrivõistlused meestele]]=====
+
==== 4.1.1. [[Eesti meeste 57. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2012)|Eesti meistrivõistlused meestele]] ====
 
Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.  
 
Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.  
 
* 10 osavõtjat
 
* 10 osavõtjat
* Ringsüsteem
+
* ringsüsteem
* Ajakontroll 1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem)
+
* Ajakontroll on 1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem).
* Võitja ja rahvusvahelised suurmeistrid pääsevad otse 2013. a. Eesti meeste 58. meistrivõistlustele rahvusvahelises kabes.  
+
* Esikoha jagamisel peetakse järelvõistlus.
* Esikoha jagamisel tuleb pidamisele järelvõistlus  
+
 
* Teiste kohtade jagamisel kasutatakse punktis 3.3.1 toodud kriteeriume.
 
* Teiste kohtade jagamisel kasutatakse punktis 3.3.1 toodud kriteeriume.
  
Võistlustele registeerimine on kohustuslik koha taganud mängijatele vastavalt punktile 3.11. Kohta kõrgliigas omavad:
+
Võistlustele registeerimine on kohustuslik koha taganud mängijatele vastavalt punktile 3.11. Kohta kõrgliigas omavad
;[[Eesti meeste 56. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2011)|Eesti 2011. aasta meistrivõistluste]] alusel:
+
;[[Eesti meeste 56. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2011)|Eesti 2011. aasta meistrivõistluste]] alusel
 
* 1. [[Raido Värik]]
 
* 1. [[Raido Värik]]
 
* 2. [[Raivo Rist]]
 
* 2. [[Raivo Rist]]
 
* 3. [[Villem Lüüs]]
 
* 3. [[Villem Lüüs]]
* 4. [[Janek Jaanimäe]]
+
;[[Eesti meeste 57. meistrivõistluste valikturniir]]: alusel
;[[Eesti meeste 57. meistrivõistluste rahvusvahelises kabes (2012) eelturniir | Eesti meeste 57. meistrivõistluste eelturniirilt]]:
+
* 4. [[Tarmo Tulva]]
* 6.  
+
* 5. [[Arno Uutma]]
* 7.  
+
* 6. [[Kalev Parksepp]]
* 8.  
+
* 7. [[Ivo Vana]]
* 9.  
+
* 8. [[Uno Plakk]]
 +
* 9. [[Hendrik Tamm]]
 
* 10.
 
* 10.
  
=====4.1.2. Eesti meistrivõistlused naistele=====
+
==== 4.1.2. Eesti meistrivõistlused naistele ====
 
Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.  
 
Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.  
 
* 10 osavõtjat  
 
* 10 osavõtjat  
* Ringsüsteem
+
* ringsüsteem
* ajakontroll 1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem)
+
* Ajakontroll on 1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem).
* Juhul kui registreerub üle 10 mängija on peakohtunikul õigus muuta kas võistlussüsteemi (samuti võib ta viia ülejaaänud finalistide selgitamiseks täiendava valikturniiri kiirkabes)
+
* Kui registreerub üle 10 mängija, on peakohtunikul õigus muuta võistlussüsteemi, samuti võib ta korraldada ülejäänud finalistide selgitamiseks valikturniiri kiirkabes.
* 6 ja vähema arvu osavõtjate korral mängitakse '''kaks ringi'''
+
* 6 ja vähema osavõtja korral mängitakse '''kaks ringi'''.
* Esikoha jagamisel tuleb pidamisele järelvõistlus vastavalt punktile 3.3.1  
+
* Esikoha jagamisel peetakse järelvõistlus vastavalt punktile 3.3.1.
 
* Teiste kohtade jagamisel kasutatakse punktis 3.3.1 toodud kriteeriume.
 
* Teiste kohtade jagamisel kasutatakse punktis 3.3.1 toodud kriteeriume.
Kohta finaalturniiril omavad [[Eesti naiste 39. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2011)|2011. aasta meistrivõistluste alusel]]: [[Elvia Sõber]], [[Kaari Vainonen]] ja [[Piret Viirma]].  
+
Kohta finaalturniiril omavad [[Eesti naiste 39. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2011)|2011. aasta meistrivõistluste]] alusel [[Elvia Sõber]], [[Kaari Vainonen]] ja [[Piret Viirma]].
  
=====4.1.3. Eesti meistrivõistlused juunioridele=====
+
==== 4.1.3. Eesti meistrivõistlused juunioridele ====
 
'''Valikturniiri''' toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.  
 
'''Valikturniiri''' toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.  
 
* 7 vooru šveitsi süsteemis  
 
* 7 vooru šveitsi süsteemis  
* ajakontroll 15 min + 5 sekundit mõlemale mängijale  
+
* Ajakontroll on 15 min + 5 s käigule mõlemale mängijale.
* 5 paremat ja varud finaali
+
* Finaalturniirile pääsejate arv peab selguma enne poolfinaali algust.
* Viienda koha jagamisel peetakse finalistide selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5min + 3 sekundit partiile kuni kohtade selgumiseni.  
+
* Viimase finaalikoha jagamisel peetakse finalistide selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5 min + 3 s käigule kuni kohtade selgumiseni.  
* EKLi juhatus omab õigust määrata ühele võistlejale koha finaalis, mille saaja peab sel juhul olema selgunud enne poolfinaali algust.
+
* EKL-i juhatusel on õigus määrata ühele võistlejale koht finaalis. Selle saaja peab olema selgunud enne poolfinaali algust.
  
 
'''Finaalturniiri''' toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.  
 
'''Finaalturniiri''' toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.  
* Ringsüsteemis, 1 ring  
+
* ringsüsteem, 1 ring  
* ajakontroll 1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem)
+
* Ajakontroll on 1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem).
* Partiide üles kirjutamine on kohustuslik
+
* Partiide üleskirjutamine on kohustuslik.
* Kohta finaalis omab [[Martin Talimets]].  
+
* Kohta finaalis omavad [[Anti Ingel]] ja [[Martin Talimets]].  
* Turniirile pääsevad lisaks 1 mängija [[Eesti meistrivõistlused kadettidele 2012 (100) - poisid|kadettide meistrivõistlustelt]] ning 5 kohta + varud [[Eesti juunioride meistrivõistluste valikturniir 2012 (100)|valikturniirilt]].
+
* Turniirile pääsevad lisaks 1 mängija [[Eesti meistrivõistlused kadettidele 2012 (100) - poisid|kadettide meistrivõistlustelt]] ja 5 kohta + varud [[Eesti juunioride meistrivõistluste valikturniir 2012 (100)|valikturniirilt]].
* Eesti meister pääseb otse 2013. a. juunioride meistrivõistluste finaali.
+
  
=====4.1.4. Eesti meistrivõistlused juunioridele - tüdrukud=====
+
==== 4.1.4. Eesti meistrivõistlused juunioridele - tüdrukud ====
 
'''Valikturniiri''' toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.  
 
'''Valikturniiri''' toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.  
 
* 7 vooru šveitsi süsteemis
 
* 7 vooru šveitsi süsteemis
* ajakontroll 15 minutit + 5 sekundit mõlemale mängijale  
+
* Ajakontroll on 15 minutit + 5 sekundit käigule mõlemale mängijale.
* 5 paremat ja varud finaali
+
* Finaalturniirile pääsejate arv peab selguma enne poolfinaali algust.
* 5-nda koha jagamisel peetakse finalistide selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5 minutit + 3 sekundit partiile kuni kohtade selgumiseni  
+
* Viimase finaalikoha jagamisel peetakse finalistide selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5 minutit + 3 sekundit käigule kuni kohtade selgumiseni  
* EKLi juhatus omab õigust määrata ühele võistlejale koha finaalis, mille saaja peab sel juhul olema selgunud enne poolfinaali algust.
+
* EKL-i juhatusel on õigus määrata ühele võistlejale koht finaalis. Selle saaja peab olema selgunud enne poolfinaali algust.
  
 
'''Finaalturniiri''' toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.  
 
'''Finaalturniiri''' toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.  
 
* 8 osavõtjat  
 
* 8 osavõtjat  
* Ringsüsteem, 1 ring  
+
* ringsüsteem, 1 ring  
* Ajakontroll 1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem)
+
* Ajakontroll on 1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem).
* Partiide üles kirjutamine on kohustuslik
+
* Partiide üleskirjutamine on kohustuslik.
* Kohta finaalis omab [[Helina Rajasalu]]
+
* Kohta finaalis omab Elvia Sõber.
* Turniirile pääseb lisaks 1 mängija [[Eesti meistrivõistlused kadettidele 2012 (100) - tüdrukud|kadettide meistrivõistlustelt]] ning 5 kohta + varud valikturniirilt  
+
* Turniirile pääsevad lisaks 1 mängija [[Eesti meistrivõistlused kadettidele 2012 (100) - tüdrukud|kadettide meistrivõistlustelt]] ja 6 kohta + varud valikturniirilt.
* Eesti meister pääseb otse 2013. a. juunioride meistrivõistluste finaali.
+
  
=====4.1.5. Eesti meistrivõistlused kadettidele - poisid, tüdrukud=====
+
==== 4.1.5. Eesti meistrivõistlused kadettidele ====
 
Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.  
 
Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.  
 
* 7 vooru šveitsi süsteemis
 
* 7 vooru šveitsi süsteemis
* Ajakontroll 30 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem)
+
* Ajakontroll on 30 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
* Partiide üles kirjutamine on kohustuslik
+
* Partiide üleskirjutamine on kohustuslik.
  
=====4.1.6. Eesti meistrivõistlused minikadettidele - poisid, tüdrukud=====  
+
==== 4.1.6. Eesti meistrivõistlused minikadettidele ====  
 
Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.
 
Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.
 
* 7 vooru šveitsi süsteemis
 
* 7 vooru šveitsi süsteemis
* Ajakontroll 30 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem)
+
* Ajakontroll on 30 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
* Partiide üles kirjutamine on kohustuslik
+
* Partiide üleskirjutamine on kohustuslik.
  
=====4.1.7. Eesti meistrivõistlused pisikadettidele=====  
+
==== 4.1.7. Eesti meistrivõistlused pisikadettidele ====  
 
Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.   
 
Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.   
 
* 7 vooru šveitsi süsteemis  
 
* 7 vooru šveitsi süsteemis  
* Ajakontroll 20 minutit + 5 sekundit käigule (Fischeri süsteem)
+
* Ajakontroll on 20 minutit + 5 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
  
=====4.1.8. Eesti meistrivõistlused kiirkabes meestele ja naistele. =====
+
==== 4.1.8. Eesti meistrivõistlused kiirkabes ====
 
Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.  
 
Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.  
 
* 7 vooru šveitsi süsteemis  
 
* 7 vooru šveitsi süsteemis  
* Ajakontroll 15 minutit + 5 sekundit käigule (Fischeri süsteem)
+
* Ajakontroll on 15 minutit + 5 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
  
=====4.1.9. Eesti meistrivõistlused välkkabes meestele ja naistele. =====
+
==== 4.1.9. Eesti meistrivõistlused välkkabes ====
 
Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.  
 
Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.  
* Ajakontroll 5 minutit + 3 sekundit käigule (Fischeri süsteem)  
+
* Ajakontroll on 5 minutit + 3 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
* Mängitakse orienteeeruvalt 11-15 vooru  
+
* Mängitakse umbes 11–15 vooru.
* Täpne võistlussüsteem sõltub osavõtjate arvust kohapeal
+
* Täpne võistlussüsteem otsustatakse kohapeal ja see sõltub osavõtjate arvust.
* Kõikide auhinnaliste kohtade jagamisel mängitakse lisapartiid põhiturniiri ajakontrolliga
+
* Kõikide auhinnaliste kohtade jagamisel mängitakse lisapartiid põhiturniiri ajakontrolliga.
  
====4.2. Vene kabe====
+
=== 4.2. Vene kabe ===
  
=====4.2.1. Eesti meistrivõistlused meestele=====  
+
==== 4.2.1. Eesti meistrivõistlused meestele ====
 
Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.  
 
Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.  
 
* 8 vooru šveitsi süsteemis  
 
* 8 vooru šveitsi süsteemis  
* Mikromatšid kahest partiist  
+
* mikromatšid kahest partiist  
* Ajakontroll 45 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem)
+
* Ajakontroll on 45 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
* Mikromatš mängitakse vastandvärvidega  
+
* Mikromatš mängitakse vastandvärvidega.
* Vahetult mikromatši eel loositakse avakäigud vastavalt FMJD 64-ruudulise kabe ametlikule tabelile (vaata [[Media:Debut.pdf|avangute loosimise tabel]]). Avakäigud loositakse pärast seda, kui mõlemad vastased on kohal.
+
* Vahetult mikromatši eel loositakse avakäigud vastavalt [[Media:Debut2012.pdf|FMJD vene kabe avangute loosimise tabelile]]. Avakäigud loositakse pärast seda, kui mõlemad vastased on kohal.
  
=====4.2.2. Eesti meistrivõistlused naistele=====  
+
==== 4.2.2. Eesti meistrivõistlused naistele ====  
 
Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.  
 
Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.  
* 7 vooru šveitsi süsteemis
+
* 7 vooru šveitsi süsteemis
* Mikromatšid kahest partiist  
+
* mikromatšid kahest partiist
* Ajakontroll 45 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem)
+
* Ajakontroll on 45 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
* Mikromatš mängitakse vastandvärvidega  
+
* Mikromatš mängitakse vastandvärvidega.
* Vahetult mikromatši eel loositakse avakäigud vastavalt FMJD 64-ruudulise kabe ametliku tabeli veergudele 1-4 (vaata [[Media:Debut.pdf|avangute loosimise tabel]]). Avakäigud loositakse pärast seda, kui mõlemad vastased on kohal.
+
* Vahetult mikromatši eel loositakse avakäigud vastavalt [[Media:Debut2012.pdf|FMJD vene kabe avangute loosimise tabeli]] veergudele 1–4. Avakäigud loositakse pärast seda, kui mõlemad vastased on kohal.
  
=====4.2.3. Eesti meistrivõistlused juunioridele=====  
+
==== 4.2.3. Eesti meistrivõistlused juunioridele ====  
 
'''Valikturniiri''' toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.
 
'''Valikturniiri''' toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.
 
* 7 vooru šveitsi süsteemis
 
* 7 vooru šveitsi süsteemis
* ajakontroll 15 minutit + 5 sekundit mõlemale mängijale
+
* Ajakontroll on 15 minutit + 5 sekundit mõlemale mängijale.
* Finaalturniirile pääsejate hulk selgub enne poolfinaali algust
+
* Finaalturniirile pääsejate hulk selgub enne poolfinaali algust.
* Viimase finaalturniiri koha jagamisel peetakse finalistide selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 3 minutit + 2 sekundit partiile kuni kohtade selgumiseni
+
* Viimase finaalikoha jagamisel peetakse finalistide selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 3 minutit + 2 sekundit käigule kuni kohtade selgumiseni.
* EKLi juhatus omab õigust määrata ühele võistlejale kohta finaalis, mille saaja peab sel juhul olema selgunud enne poolfinaali algust.
+
* EKL-i juhatusrl on õigus määrata ühele võistlejale koht finaalis. Selle saaja peab olema selgunud enne poolfinaali algust.
 +
 
 
'''Finaalturniiri''' toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.
 
'''Finaalturniiri''' toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.
 
* 6 osavõtjat
 
* 6 osavõtjat
* Ringsüsteem, 1 ring
+
* ringsüsteem, 1 ring
* Ajakontroll 20 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem)
+
* Ajakontroll on 20 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
* Partiide üles kirjutamine on kohustuslik
+
* Partiide üleskirjutamine on kohustuslik.
* Kohta finaalis omab 2011. aasta Eesti juunioride vene kabe meistrivõistluste võitja
+
* Kohta finaalis omab 2011. aasta Eesti juunioride vene kabe meistrivõistluste võitja.
* Eesti meister pääseb otse 2013. a. juunioride meistrivõistluste finaali.
+
  
=====4.2.4. Eesti meistrivõistlused kadettidele=====
+
==== 4.2.4. Eesti meistrivõistlused kadettidele ====
 
Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.  
 
Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.  
 
* 7 vooru šveitsi süsteemis  
 
* 7 vooru šveitsi süsteemis  
* Ajakontroll 15 minutit + 10 sekundit käigule (Fischeri süsteem)
+
* Ajakontroll on 15 minutit + 10 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
  
=====4.2.5. Eesti meistrivõistlused minikadettidele=====
+
==== 4.2.5. Eesti meistrivõistlused minikadettidele ====
 
Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.  
 
Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.  
 
* 7 vooru šveitsi süsteemis  
 
* 7 vooru šveitsi süsteemis  
* Ajakontroll 15 minutit + 10 sekundit käigule (Fischeri süsteem)
+
* Ajakontroll on 15 minutit + 10 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
  
=====4.2.6. Eesti meistrivõistlused pisikadettidele=====
+
==== 4.2.6. Eesti meistrivõistlused pisikadettidele ====
 
Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.  
 
Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.  
* Mängitakse šveitsi süsteemis 7 vooru ajakontrolliga 15 minutit + 10 sekundit (Fischeri süsteem)
+
* Mängitakse šveitsi süsteemis 7 vooru ajakontrolliga 15 minutit + 10 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
  
=====4.2.7. Eesti meistrivõistlused kiirkabes meestele ja naistele=====
+
==== 4.2.7. Eesti meistrivõistlused kiirkabes ====
 
Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.  
 
Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.  
 
* 9 vooru šveitsi süsteemis  
 
* 9 vooru šveitsi süsteemis  
* Ajakontroll 10 minutit + 3 sekundit käigule (Fischeri süsteem)
+
* Ajakontroll on 10 minutit + 3 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
  
=====4.2.8. Eesti meistrivõistlused välkkabes =====
+
==== 4.2.8. Eesti meistrivõistlused välkkabes ====
 
Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.  
 
Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.  
* Ajakontroll 3 minutit + 2 sekundit käigule (Fischeri süsteem)  
+
* Ajakontroll on 3 minutit + 2 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
* Mängitakse orienteeruvalt 13-20 vooru  
+
* Mängitakse umbes 13–20 vooru.
* Täpne võistlussüsteem sõltub osavõtjate arvust kohapeal
+
* Täpne võistlussüsteem otsustatakse kohapeal ja see sõltub osavõtjate arvust.
  
====4.3. Võistkondlikud meistrivõistlused====
+
=== 4.3. Võistkondlikud meistrivõistlused ===
'''NB''' Võistlusteks registreerumine toimub vastavalt punktile '''3.11'''
+
  
=====4.3.1. Eesti võistkondlikud meistrivõistlused rahvusvahelises kabes=====
+
Võistlusteks registreerumine toimub vastavalt punktile '''3.11'''.
 +
 
 +
==== 4.3.1. Eesti võistkondlikud meistrivõistlused rahvusvahelises kabes ====
 
Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.  
 
Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.  
* Igast klubist lubatakse osalema kuni 2 võistkonda  
+
* Igast klubist lubatakse osalema kuni 2 võistkonda.
* Võistkonnas on kuni 5 mängijat, neist vähemalt 1 naine, igas konkreetses voorus mängib 4 mängijat  
+
* Võistkonnas on kuni 5 mängijat, neist vähemalt 1 naine. Igas konkreetses voorus mängivad 4 mängijat.
* Ajakontroll 30 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem)  
+
* Ajakontroll on 30 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
* Hiljemalt 10 minutit enne igat vooru teatab võistkonnakapten, kes võistkonnaliikmetest ning millises laudade järjekorras mängivad, selle arvestusega, et neljandal laual mängiks naine. Selle tegemata jätmisel peab võistkond mängima sellises laudade järjestuses nagu eelmises voorus.
+
* Hiljemalt 10 minutit enne igat vooru teatab võistkonna kapten, kes võistkonna liikmetest ja millises laudade järjekorras mängivad, selle arvestusega, et neljandal laual mängiks naine. Selle tegemata jätmisel peab võistkond mängima sellises laudade järjestuses nagu eelmises voorus.
  
=====4.3.2. Eesti võistkondlikud meistrivõistlused vene kabes=====
+
==== 4.3.2. Eesti võistkondlikud meistrivõistlused vene kabes ====
 
Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.  
 
Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.  
* Igast klubist lubatakse osalema kuni 2 võistkonda  
+
* Igast klubist lubatakse osalema kuni 2 võistkonda.
* Võistkonnas 5 mängijat, neist vähemalt 1 naine, igas konkreetses voorus mängib 4 mängijat  
+
* Võistkonnas on 5 mängijat, neist vähemalt 1 naine. Igas konkreetses voorus mängivad 4 mängijat.
* Ajakontroll 30 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem)  
+
* Ajakontroll on 30 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
* Hiljemalt 10 minutit enne igat vooru teatab võistkonnakapten, kes võistkonnaliikmetest ning millises laudade järjekorras mängivad, selle arvestusega, et neljandal laual mängiks naine. Selle tegemata jätmisel peab võistkond mängima sellises laudade järjestuses nagu eelmises voorus.
+
* Hiljemalt 10 minutit enne igat vooru teatab võistkonna kapten, kes võistkonna liikmetest ja millises laudade järjekorras mängivad, selle arvestusega, et neljandal laual mängiks naine. Selle tegemata jätmisel peab võistkond mängima sellises laudade järjestuses nagu eelmises voorus.
  
=====4.3.3. Eesti juunioride võistkondlikud meistrivõistlused vene kabes=====
+
==== 4.3.3. Eesti juunioride võistkondlikud meistrivõistlused vene kabes ====
 
Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.  
 
Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.  
* Võistkonnas 4 mängijat (3 poissi ja 1 tüdruk)
+
* Võistkonnas on 4 mängijat (3 poissi ja 1 tüdruk).
* Igast klubist kuni kaks võistkonda  
+
* Igast klubist lubatakse osalema kuni kaks võistkonda.
* Süsteem ja ajakontroll sõltub võistkondade arvust ja otsustatakse peakohtuniku poolt kohapeal. Ajakontrolli määramisel tuleb silmas pidada, et lõpliku ajakontrolli kasutamine pole lubatud.
+
* Süsteem ja ajakontroll sõltuvad võistkondade arvust ning peakohtunik otsustab need kohapeal. Lõplik ajakontroll pole lubatud.
  
=====4.3.4. Eesti juunioride võistkondlikud meistrivõistlused rahvusvahelises kabes=====
+
==== 4.3.4. Eesti juunioride võistkondlikud meistrivõistlused rahvusvahelises kabes ====
 
Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.  
 
Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.  
* Võistkonnas 4 mängijat (3 poissi ja 1 tüdruk)
+
* Võistkonnas on 4 mängijat (3 poissi ja 1 tüdruk).
* Igast klubist kuni kaks võistkonda  
+
* Igast klubist lubatakse osalema kuni kaks võistkonda.
* Süsteem ja ajakontroll sõltub võistkondade arvust ja otsustatakse peakohtuniku poolt kohapeal. Ajakontrolli määramisel tuleb silmas pidada, et lõpliku ajakontrolli kasutamine pole lubatud.
+
* Süsteem ja ajakontroll sõltuvad võistkondade arvust ning peakohtunik otsustab need kohapeal. Lõplik ajakontroll pole lubatud.
  
=== 5. Muude küsimuste lahendamine ===
+
== 5. Muude küsimuste lahendamine ==
  
Kõik juhendis märkimata ja võistluste käigus üles kerkinud küsimused lahendab peakohtunik konsulteerides Eesti Kabeliidu juhatuse ja võistluste korraldajatega.  
+
Kõik juhendis märkimata ja võistluste käigus üles kerkinud küsimused lahendab peakohtunik, konsulteerides Eesti Kabeliidu juhatuse ja võistluste korraldajatega.  
  
Kohtuniku otsuste peale on mängijatel õigus esitada proteste Eesti Kabeliidu juhatusele ning Eesti Kabeliidu juhatus on kohustatud vastama igale protestile kirjalikult kuu aja jooksul peale turniiri lõppu.
+
Kohtuniku otsuste peale on mängijatel õigus esitada proteste Eesti Kabeliidu juhatusele. Eesti Kabeliidu juhatus on kohustatud vastama igale protestile kirjalikult kuu aja jooksul pärast turniiri lõppu.
  
=== 6. Üldiselt ===
+
== 6. Üldiselt ==
 
# Kirikabe võistlused toimuvad Eesti Kabeliidu kirikabekomisjoni korraldusel [[Eesti 2008. a. kirikabe meistrivõistluste üldjuhend|erijuhendi]] järgi. Kirikabekomisjoni juhib [[Uno Plakk]]<!--, Laane 12-3, Kuusalu, 74601, tel. 6072160-->.
 
# Kirikabe võistlused toimuvad Eesti Kabeliidu kirikabekomisjoni korraldusel [[Eesti 2008. a. kirikabe meistrivõistluste üldjuhend|erijuhendi]] järgi. Kirikabekomisjoni juhib [[Uno Plakk]]<!--, Laane 12-3, Kuusalu, 74601, tel. 6072160-->.
# Noortevõistlustel, kus ei ole määratud ajakontrolli on peakohtunikul õigus määrata ajakontroll või panna kell mõnele venivale partiile, kuid sellise arvestusega, et mõlemale mängijale peab jääma vähemalt viis minutit partii lõpuni ning sealjuures ei tohi kasutada lõpliku ajakontrolli.
+
# Noortevõistlustel, kus ei ole määratud ajakontrolli, on peakohtunikul õigus määrata ajakontroll või panna kell mõnele venivale partiile, kuid mõlemale mängijale peab jääma vähemalt viis minutit partii lõpuni ja sealjuures ei tohi kasutada lõplikku ajakontrolli.
 
# Kui mõni finalist ei tule kohale, tuleb võimaluse korral kutsuda välja varumängija.
 
# Kui mõni finalist ei tule kohale, tuleb võimaluse korral kutsuda välja varumängija.
 
# Šveitsi süsteemis peetavatel võistlustel on kohustuslik loosimiseks kasutada arvutit.
 
# Šveitsi süsteemis peetavatel võistlustel on kohustuslik loosimiseks kasutada arvutit.
# EKL-i ametlikel võistlustel <!--(mehed, naised, võistkondlikud, juuniorid, kadetid, minikadetid)--> ei tohi viiki leppida enne kui mõlemad vastased on sooritatud 40 käiku rahvusvahelises kabes või <font color"red">20</font> käiku vene kabes vastasel juhul märgitakse partii mõlemale osapoolele tabelisse kaotus. Kiir- ja välkkabe ajakontrolli kasutamise korral võib viiki leppida juhul, kui lauale on jäänud rahvusvahelises kabes mõlemal vastasel 10 või vähem ning vene kabes 6 või vähem kabendit.  
+
# EKL-i ametlikel võistlustel <!--(mehed, naised, võistkondlikud, juuniorid, kadetid, minikadetid)--> ei tohi viiki leppida enne, kui mõlemad vastased on sooritanud 40 käiku rahvusvahelises kabes või <font color"red">20</font> käiku vene kabes, vastasel juhul märgitakse partii mõlemale osapoolele tabelisse kaotus. Kiir- ja välkkabe ajakontrolli kasutamise korral võib viiki leppida juhul, kui lauale on jäänud rahvusvahelises kabes mõlemal vastasel 10 või vähem ning vene kabes 6 või vähem kabendit.  
 
# Mobiiltelefonide ja muude elektroonikaseadmete kasutamine vooru ajal on keelatud ning toob kaasa partii kaotuse.
 
# Mobiiltelefonide ja muude elektroonikaseadmete kasutamine vooru ajal on keelatud ning toob kaasa partii kaotuse.
 
# Kõrvaliste isikute viibimine mängutsoonis on keelatud.
 
# Kõrvaliste isikute viibimine mängutsoonis on keelatud.
# Mikromatšidega turniiril loetakse ka kahe partii vahel olev aeg vooru osaks ning mängijatele kehtivad kõik need samad piirangud, mis partii mängimise ajal.
+
# Mikromatšidega turniiril loetakse kahe partii vahel olev aeg vooru osaks ja mängijatele kehtivad kõik need piirangud mis partii mängimise ajal.
 
# Mikromatšidega turniiril on võistlejatel keelatud kahe partii vahel lahkuda mängutsoonist.
 
# Mikromatšidega turniiril on võistlejatel keelatud kahe partii vahel lahkuda mängutsoonist.
  
----
+
== Vaata ka ==
 
+
*[[Võistluskalender 2012]]
==Vaata ka==
+
*[[Eesti 2011. a. kabevõistluste üldjuhend]]
+
*[[Eesti 2010. a. kabevõistluste üldjuhend]]
+
*[[Eesti 2009. a. kabevõistluste üldjuhend]]
+
*[[Eesti 2008. a. kabevõistluste üldjuhend]]
+
*[[Eesti 2007. a. kabevõistluste üldjuhend]]
+
  
 +
{{Üldjuhendid}}
  
[[Kategooria:2012]]
+
[[Kategooria:2012|Üldjuhend]]
[[Kategooria:Juhendid]]
+

Viimane redaktsioon: 15. jaanuar 2015, kell 19:50

Eesti 2012. aasta kabevõistluste üldjuhend kinnitati 15. detsembril 2011.


[redigeeri] 1. Eesmärgid

Võistlused korraldatakse Eesti meistrite ja kabeparemiku selgitamiseks, samuti kabemängu populariseerimiseks. Meistrivõistluste pingerea alusel lähetatakse võistlejad kõigile FMJD ja EDC ametlikele tiitlivõistlustele.

[redigeeri] 2. Organiseerimine ja juhtimine

Võistlused organiseerib ja korraldab Eesti Kabeliit (edaspidi EKL). Võistluste vahetu läbiviija on EKL-i kinnitatud peakohtunik.

[redigeeri] 3. Võistluste korraldamise tingimused

Võistluste korraldamisel kasutatakse FMJD võistlusmäärustikke. Kõikide Eestis peetud kabevõistluste (ka mitte EKL-i korraldatud võistluste) turniiritabelid tuleb saata 7 päeva jooksul pärast turniiri lõppemist Eesti Kabeliidu kvalifikatsioonikomisjonile.

[redigeeri] 3.1. Punktiarvestus

EKL-i võistlustel kasutatakse punktiarvestust, kus võidu eest antakse 2, viigi eest 1 ja kaotuse eest 0 punkti. Vaba voor šveitsi süsteemis peetavatel võistlustel annab 2 punkti. Võistkondlikel võistlustel annab matšivõit 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti.

[redigeeri] 3.2. Kohtade selgitamine punktide võrdsuse korral

[redigeeri] 3.2.1. Ringsüsteemiga võistlustel

a) suurem võitude arv
b) omavaheline(sed) kohtumine(sed)
c) parem tulemus kõrgemal kohal oleva mängija vastu

[redigeeri] 3.2.2. Ringsüsteemiga võistlustel mikromatšide korral

a) Riia koefitsient: vastavalt mikromatši tulemusele (4:0, 3:1, 2:2, 1:3 või 0:4) korrutatakse vastase (suured) punktid teguriga 4, 3, 2, 1 või 0 ja summeeritakse
b) suurem matšivõitude arv
c) omavahelised kohtumised
d) väikesed punktid

[redigeeri] 3.2.3. Šveitsi süsteemiga võistlustel

a) vastaste punktide summa ilma nõrgima vastase punktideta
b) suurem võitude arv
c) omavaheline(sed) kohtumine(sed)
d) parem tulemus kõrgemal kohal oleva mängija vastu

[redigeeri] 3.2.4. Šveitsi süsteemiga võistlustel mikromatšide korral

a) vastaste punktide summa ilma nõrgima vastase punktideta
b) suurem matšivõitude arv
c) omavahelised kohtumised
d) väikesed punktid

[redigeeri] 3.2.5. Võistkondlikel võistlustel

a) väikesed punktid
b) suurem punktide summa 1. laual, selle võrdsuse korral 2. laual, sellegi võrdsuse korral naiste (tüdrukute) laual
c) omavaheline kohtumine

[redigeeri] 3.3. Esikolmikukohtade jagamise korral Eesti meistrivõistlustel

[redigeeri] 3.3.1. Täiskasvanud

Esikoha jagamisel individuaalsetel meistrivõistlustel täiskasvanutele kahe võistleja vahel toimub 2-partiiline (või 2 mikromatšiga) järelmatš, kolme ja enama jagaja korral üheringiline järelturniir põhiturniiri ajakontrolliga. Kui see meistrit ei selgita, siis jätkatakse kiirkabe ajakontrolliga (rahvusvahelises kabes 15 min partiile + 5 s käigule, vene kabes 10 min partiile + 3 s käigule käigule (Fischeri süsteem)) veel 2 partiid (matši) või üks ring. Edasi jätkatakse välkkabe ajakontrolliga (vastavalt 5 min + 3 s käigule või 3 min + 2 s käigule) esimese võiduni või võitja selgumiseni.

Esikoha jagamisel kiirkabes mängitakse 2 partiid või 1 ring põhiturniiri ajakontrolliga. Kui see võitjat ei selgita, mängitakse veel 2 partiid või 1 ring välkkabe ajakontrolliga (rahvusvahelises kabes 5 min + 3 s käigule, vene kabes 3 min + 2 s käigule). Kui ka siis ei ole meister selgunud, jätkatakse välkpartiidega kuni võitja selgumiseni.

Teise ja kolmanda koha jagamisel ning kõikide punktides 3.2.1–3.2.5 toodud kriteeriumide võrdsuse korral mängitakse 2 lisapartiid välkkabe Eesti meistrivõistluste ajakontrolliga. Viigilise tulemuse korral jätkatakse kuni esimese võiduni.

Välkkabes peetakse kõikide auhinnaliste kohtade jagamisel lisapartiid põhiturniiri ajakontrolliga kuni kohtade selgumiseni.

[redigeeri] 3.3.2. Võistkondlikud meistrivõistlused ja noorte karikavõistlused

Võistkondlikel võistlustel kasutatakse esikoha jagamisel punktis 3.2.5 toodud kriteeriume.

[redigeeri] 3.3.3. Noortevõistlused

Esikoha jagamisel individuaalsetel meistrivõistlustel kahe võistleja vahel toimub 2-partiiline järelmatš, kolme ja enama jagaja korral üheringiline järelturniir põhiturniiri ajakontrolliga. Kui see meistrit ei selgita, siis jätkatakse kiirkabe ajakontrolliga (rahvusvahelises kabes 15 min partiile + 5 s käigule, vene kabes 10 min partiile + 3 s käigule (Fischeri süsteem)) veel kaks partiid (matši) või üks ring. Edasi jätkatakse välkkabe ajakontrolliga (vastavalt 5 min + 3 s käigule või 3 min + 2 s käigule) esimese võiduni või võitja selgumiseni.

Teise ja kolmanda koha jagamisel ning kõikide punktides 3.2.1–3.2.5 toodud kriteeriumide võrdsuse korral mängitakse 2 lisapartiid välkkabe Eesti meistrivõistluste ajakontrolliga. Viigilise tulemuse korral jätkatakse kuni esimese võiduni.

Lisapartiid mängitakse võimaluse korral kohe pärast turniiri lõppu.

[redigeeri] 3.4. Järelvõistluse toimumise aeg

Järelvõistlus tuleb, kui ei ole teisiti märgitud, korraldada ühe kuu jooksul pärast põhiturniiri lõppu. Selle aeg ja koht lepitakse kokku poolte nõusolekul. Kui kokkuleppele ei jõuta, on juhatusel õigus määrata mänguaeg ja -koht.

[redigeeri] 3.5. Võistlustega seotud kulude katmine

EKL tasub võistluste organiseerimiskulud. Sõidu- ja majutuskulud kannab lähetav organisatsioon.

[redigeeri] 3.6. Osavõtumaksud

(sulgudes osavõtumaks neile, kes ei ole EKL-i liikmed või kelle klubi ei ole tasunud EKL-i 2011. aasta liikmemaksu):

Võistlus Täiskasvanud € Õpilased, pensionärid €
5 (7) 3 (5)
Eesti MV vene kabes 5 (7) 3 (5)
Eesti MV 100r esiliiga 5 (7) 3 (5)
Eesti MV kiirkabes 3 (5) 1 (3)
Eesti võistkondlikud MV 0 (15) 0 (15)
Eesti MV välkkabes 2 (3) 1 (2)

Osavõtumaks tuleb tasuda võistlusteks registreerimisel EKL-i arveldusarvele nr. 10052023226003 Eesti Ühispangas (kood 401). Selgituses tuleb ära märkida, kellelt ja mis võistluse eest osavõtumaks tasutakse.

[redigeeri] 3.7. Auhinnad

Kolme paremat autasustatakse diplomi ja medaliga, karikavõistluste võitjat karikaga. Auhinnad sõltuvad EKL-i rahalisest seisust.

[redigeeri] 3.8. Võistlustel osalemise kord

EKL-i ametlikel võistlustel võivad osaleda Eesti kodanikud või siin alaliselt elavad mõne muu riigi kodakondsusega või kodakondsuseta isikud, kes on tasunud osavõtumaksu. Osavõtumaksud on toodud juhendi punktis 3.6.

Võistluste algus Paul Kerese Malekeskuses on üldjuhul esimesel päeval kell 11.00.

[redigeeri] 3.9. Noorte vanuseklassid 2012. aastal

 • Pisikadetid: sündinud 2002. aastal või hiljem
 • Minikadetid: sündinud 1999. aastal või hiljem
 • Kadetid: sündinud 1996. aastal või hiljem
 • Juuniorid: sündinud 1993. aastal või hiljem

[redigeeri] 3.10. Muudatused juhendis

Muudatustest juhendis teatab EKL vähemalt 7 päeva ette.

[redigeeri] 3.11. Võistlusteks registreerimine

Kõikideks võistlusteks tuleb registreerida hiljemalt 10 päeva enne võistluste algust EKL-i direktorile (juhatus@kabeliit.ee). Registreerimisel tuleb tasuda osavõtumaks, vt. punkti 3.6.

Võistkondlikeks meistrivõistlusteks registreerimisel tuleb tasuda tagatisraha 35 eurot EKL-i arveldusarvele nr. 10052023226003 Eesti Ühispangas (kood 401), mis tagastatakse võistlusest osa võtnud võistkondadele pärast võistlusi.

Tagatisraha ei tagastata, kui võistkond ei ilmu võistlustele või saab rohkem kui ühe individuaalse loobumiskaotuse turniiri jooksul.

Kui võistkondlikeks Eesti meistrivõistlusteks täiskasvanutele registreerub rahvusvahelises kabes 4 või vähem ja vene kabes 8 või vähem võistkonda, korraldatakse võistlused kahe päeva jooksul (laupäeval ja pühapäeval), millest EKL teatab registreeritud võistkondadele.

[redigeeri] 4. Võistlused

[redigeeri] 4.1. Rahvusvaheline kabe

[redigeeri] 4.1.0. Eesti meeste 57. meistrivõistluste valikturniir

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 30 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
 • Finaalturniirile pääsejate hulk selgub eelturniiri alguseks.
 • Viimase finaalturniiri koha jagamisel peetakse järelmatš (3 või enama osavõtja korral järelturniir) ajakontrolliga 5 minutit + 3 sekundit käigule (Fischeri süsteem).

[redigeeri] 4.1.1. Eesti meistrivõistlused meestele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.

 • 10 osavõtjat
 • ringsüsteem
 • Ajakontroll on 1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem).
 • Esikoha jagamisel peetakse järelvõistlus.
 • Teiste kohtade jagamisel kasutatakse punktis 3.3.1 toodud kriteeriume.

Võistlustele registeerimine on kohustuslik koha taganud mängijatele vastavalt punktile 3.11. Kohta kõrgliigas omavad

Eesti 2011. aasta meistrivõistluste alusel
Eesti meeste 57. meistrivõistluste valikturniir
alusel

[redigeeri] 4.1.2. Eesti meistrivõistlused naistele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.

 • 10 osavõtjat
 • ringsüsteem
 • Ajakontroll on 1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem).
 • Kui registreerub üle 10 mängija, on peakohtunikul õigus muuta võistlussüsteemi, samuti võib ta korraldada ülejäänud finalistide selgitamiseks valikturniiri kiirkabes.
 • 6 ja vähema osavõtja korral mängitakse kaks ringi.
 • Esikoha jagamisel peetakse järelvõistlus vastavalt punktile 3.3.1.
 • Teiste kohtade jagamisel kasutatakse punktis 3.3.1 toodud kriteeriume.

Kohta finaalturniiril omavad 2011. aasta meistrivõistluste alusel Elvia Sõber, Kaari Vainonen ja Piret Viirma.

[redigeeri] 4.1.3. Eesti meistrivõistlused juunioridele

Valikturniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 15 min + 5 s käigule mõlemale mängijale.
 • Finaalturniirile pääsejate arv peab selguma enne poolfinaali algust.
 • Viimase finaalikoha jagamisel peetakse finalistide selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5 min + 3 s käigule kuni kohtade selgumiseni.
 • EKL-i juhatusel on õigus määrata ühele võistlejale koht finaalis. Selle saaja peab olema selgunud enne poolfinaali algust.

Finaalturniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.

[redigeeri] 4.1.4. Eesti meistrivõistlused juunioridele - tüdrukud

Valikturniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 15 minutit + 5 sekundit käigule mõlemale mängijale.
 • Finaalturniirile pääsejate arv peab selguma enne poolfinaali algust.
 • Viimase finaalikoha jagamisel peetakse finalistide selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5 minutit + 3 sekundit käigule kuni kohtade selgumiseni
 • EKL-i juhatusel on õigus määrata ühele võistlejale koht finaalis. Selle saaja peab olema selgunud enne poolfinaali algust.

Finaalturniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.

 • 8 osavõtjat
 • ringsüsteem, 1 ring
 • Ajakontroll on 1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem).
 • Partiide üleskirjutamine on kohustuslik.
 • Kohta finaalis omab Elvia Sõber.
 • Turniirile pääsevad lisaks 1 mängija kadettide meistrivõistlustelt ja 6 kohta + varud valikturniirilt.

[redigeeri] 4.1.5. Eesti meistrivõistlused kadettidele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 30 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
 • Partiide üleskirjutamine on kohustuslik.

[redigeeri] 4.1.6. Eesti meistrivõistlused minikadettidele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 30 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
 • Partiide üleskirjutamine on kohustuslik.

[redigeeri] 4.1.7. Eesti meistrivõistlused pisikadettidele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 20 minutit + 5 sekundit käigule (Fischeri süsteem).

[redigeeri] 4.1.8. Eesti meistrivõistlused kiirkabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 15 minutit + 5 sekundit käigule (Fischeri süsteem).

[redigeeri] 4.1.9. Eesti meistrivõistlused välkkabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.

 • Ajakontroll on 5 minutit + 3 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
 • Mängitakse umbes 11–15 vooru.
 • Täpne võistlussüsteem otsustatakse kohapeal ja see sõltub osavõtjate arvust.
 • Kõikide auhinnaliste kohtade jagamisel mängitakse lisapartiid põhiturniiri ajakontrolliga.

[redigeeri] 4.2. Vene kabe

[redigeeri] 4.2.1. Eesti meistrivõistlused meestele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.

 • 8 vooru šveitsi süsteemis
 • mikromatšid kahest partiist
 • Ajakontroll on 45 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
 • Mikromatš mängitakse vastandvärvidega.
 • Vahetult mikromatši eel loositakse avakäigud vastavalt FMJD vene kabe avangute loosimise tabelile. Avakäigud loositakse pärast seda, kui mõlemad vastased on kohal.

[redigeeri] 4.2.2. Eesti meistrivõistlused naistele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • mikromatšid kahest partiist
 • Ajakontroll on 45 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
 • Mikromatš mängitakse vastandvärvidega.
 • Vahetult mikromatši eel loositakse avakäigud vastavalt FMJD vene kabe avangute loosimise tabeli veergudele 1–4. Avakäigud loositakse pärast seda, kui mõlemad vastased on kohal.

[redigeeri] 4.2.3. Eesti meistrivõistlused juunioridele

Valikturniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 15 minutit + 5 sekundit mõlemale mängijale.
 • Finaalturniirile pääsejate hulk selgub enne poolfinaali algust.
 • Viimase finaalikoha jagamisel peetakse finalistide selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 3 minutit + 2 sekundit käigule kuni kohtade selgumiseni.
 • EKL-i juhatusrl on õigus määrata ühele võistlejale koht finaalis. Selle saaja peab olema selgunud enne poolfinaali algust.

Finaalturniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.

 • 6 osavõtjat
 • ringsüsteem, 1 ring
 • Ajakontroll on 20 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
 • Partiide üleskirjutamine on kohustuslik.
 • Kohta finaalis omab 2011. aasta Eesti juunioride vene kabe meistrivõistluste võitja.

[redigeeri] 4.2.4. Eesti meistrivõistlused kadettidele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 15 minutit + 10 sekundit käigule (Fischeri süsteem).

[redigeeri] 4.2.5. Eesti meistrivõistlused minikadettidele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 15 minutit + 10 sekundit käigule (Fischeri süsteem).

[redigeeri] 4.2.6. Eesti meistrivõistlused pisikadettidele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.

 • Mängitakse šveitsi süsteemis 7 vooru ajakontrolliga 15 minutit + 10 sekundit käigule (Fischeri süsteem).

[redigeeri] 4.2.7. Eesti meistrivõistlused kiirkabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.

 • 9 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 10 minutit + 3 sekundit käigule (Fischeri süsteem).

[redigeeri] 4.2.8. Eesti meistrivõistlused välkkabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.

 • Ajakontroll on 3 minutit + 2 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
 • Mängitakse umbes 13–20 vooru.
 • Täpne võistlussüsteem otsustatakse kohapeal ja see sõltub osavõtjate arvust.

[redigeeri] 4.3. Võistkondlikud meistrivõistlused

Võistlusteks registreerumine toimub vastavalt punktile 3.11.

[redigeeri] 4.3.1. Eesti võistkondlikud meistrivõistlused rahvusvahelises kabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.

 • Igast klubist lubatakse osalema kuni 2 võistkonda.
 • Võistkonnas on kuni 5 mängijat, neist vähemalt 1 naine. Igas konkreetses voorus mängivad 4 mängijat.
 • Ajakontroll on 30 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
 • Hiljemalt 10 minutit enne igat vooru teatab võistkonna kapten, kes võistkonna liikmetest ja millises laudade järjekorras mängivad, selle arvestusega, et neljandal laual mängiks naine. Selle tegemata jätmisel peab võistkond mängima sellises laudade järjestuses nagu eelmises voorus.

[redigeeri] 4.3.2. Eesti võistkondlikud meistrivõistlused vene kabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.

 • Igast klubist lubatakse osalema kuni 2 võistkonda.
 • Võistkonnas on 5 mängijat, neist vähemalt 1 naine. Igas konkreetses voorus mängivad 4 mängijat.
 • Ajakontroll on 30 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
 • Hiljemalt 10 minutit enne igat vooru teatab võistkonna kapten, kes võistkonna liikmetest ja millises laudade järjekorras mängivad, selle arvestusega, et neljandal laual mängiks naine. Selle tegemata jätmisel peab võistkond mängima sellises laudade järjestuses nagu eelmises voorus.

[redigeeri] 4.3.3. Eesti juunioride võistkondlikud meistrivõistlused vene kabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.

 • Võistkonnas on 4 mängijat (3 poissi ja 1 tüdruk).
 • Igast klubist lubatakse osalema kuni kaks võistkonda.
 • Süsteem ja ajakontroll sõltuvad võistkondade arvust ning peakohtunik otsustab need kohapeal. Lõplik ajakontroll pole lubatud.

[redigeeri] 4.3.4. Eesti juunioride võistkondlikud meistrivõistlused rahvusvahelises kabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2012. aasta kalenderplaanile.

 • Võistkonnas on 4 mängijat (3 poissi ja 1 tüdruk).
 • Igast klubist lubatakse osalema kuni kaks võistkonda.
 • Süsteem ja ajakontroll sõltuvad võistkondade arvust ning peakohtunik otsustab need kohapeal. Lõplik ajakontroll pole lubatud.

[redigeeri] 5. Muude küsimuste lahendamine

Kõik juhendis märkimata ja võistluste käigus üles kerkinud küsimused lahendab peakohtunik, konsulteerides Eesti Kabeliidu juhatuse ja võistluste korraldajatega.

Kohtuniku otsuste peale on mängijatel õigus esitada proteste Eesti Kabeliidu juhatusele. Eesti Kabeliidu juhatus on kohustatud vastama igale protestile kirjalikult kuu aja jooksul pärast turniiri lõppu.

[redigeeri] 6. Üldiselt

 1. Kirikabe võistlused toimuvad Eesti Kabeliidu kirikabekomisjoni korraldusel erijuhendi järgi. Kirikabekomisjoni juhib Uno Plakk.
 2. Noortevõistlustel, kus ei ole määratud ajakontrolli, on peakohtunikul õigus määrata ajakontroll või panna kell mõnele venivale partiile, kuid mõlemale mängijale peab jääma vähemalt viis minutit partii lõpuni ja sealjuures ei tohi kasutada lõplikku ajakontrolli.
 3. Kui mõni finalist ei tule kohale, tuleb võimaluse korral kutsuda välja varumängija.
 4. Šveitsi süsteemis peetavatel võistlustel on kohustuslik loosimiseks kasutada arvutit.
 5. EKL-i ametlikel võistlustel ei tohi viiki leppida enne, kui mõlemad vastased on sooritanud 40 käiku rahvusvahelises kabes või 20 käiku vene kabes, vastasel juhul märgitakse partii mõlemale osapoolele tabelisse kaotus. Kiir- ja välkkabe ajakontrolli kasutamise korral võib viiki leppida juhul, kui lauale on jäänud rahvusvahelises kabes mõlemal vastasel 10 või vähem ning vene kabes 6 või vähem kabendit.
 6. Mobiiltelefonide ja muude elektroonikaseadmete kasutamine vooru ajal on keelatud ning toob kaasa partii kaotuse.
 7. Kõrvaliste isikute viibimine mängutsoonis on keelatud.
 8. Mikromatšidega turniiril loetakse kahe partii vahel olev aeg vooru osaks ja mängijatele kehtivad kõik need piirangud mis partii mängimise ajal.
 9. Mikromatšidega turniiril on võistlejatel keelatud kahe partii vahel lahkuda mängutsoonist.

[redigeeri] Vaata ka


Üldjuhendid
200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
Personaalsed tööriistad