Alustavale klubile

Allikas: Kabeliit
muuda 

Enne alustamist

Mõtle läbi, kas Sa tahad teha klubi üksi või kellegagi koos. Lihtsam on leida endale üks või mitu paarilist, kellega vajadusel kohustusi jagada ja töökoormust jaotada. Alustaval treeneril oleks enne klubi juriidilist loomist mõistlik leida endale piisav hulk huvilisi, kellele trenni teha. Kabeklubi tegemine ja treeningute läbiviimine on Eesti Vabariigis siiski peamiselt hobi ja põhitööks ei ole pettumuste vältimiseks mõtet seda juba alustades pidada.


muuda 

Mittetulundusühingu loomine

Klubi loomiseks tuleb endale registreerida MTÜ. MTÜ asutajateks ja liikmeteks võivad olla nii füüsilised kui ka juriidilised isikud, minimaalne asutajate/liikmete arv on kaks.


Kes võib olla asutaja?
Alaealine võib olla MTÜ asutajaks ja liikmeks reeglina vaid vanema või eestkostja nõusolekul (vahel piisab suulisestki loast), kui ühinetakse aga Noorsootöö seaduse mõttes noorteühinguga (mittetulundusühing, mille liikmetest vähemalt kaks kolmandikku on noored ja mille eesmärgiks on noorsootöö korraldamine ja läbiviimine), pole seda luba tarvis.
Asutamisega saavad asutajad MTÜ esimesteks liikmeteks, mingeid muid "asutajaõigusi" neil ei ole (erinevalt nt sihtasutusest). Unustada ei maksa, et just liikmeskond moodustab ka MTÜ kõrgeima juhtorgani, mille igal liikmel on hääleõigus nt juhatuse liikmete valimisel, nii et need küsimused pole üldse vähetähtsad läbi mõelda.


MTÜ asutamiseks tuleb:

 • läbi viia asutamiskoosolek – protokollida võid, aga ei pruugi
 • sõlmida asutamisleping ja selle lisana kinnitada MTÜ põhikiri – alla kirjutavad kõik asutajad paberil või digitaalselt Ettevõtjaportaalis.
 • tasuda riigilõiv õigele registrile õige viitenumbriga (vt http://www.ngo.ee/riigiloivud). Internetis asutades tehakse makse pangalingi alt otse Ettevõtjaportaalist ja viitenumbreid ei pea jahtima.
 • kinnitada registrisse kandmise avaldus juhatuse liikmete poolt notaribüroos või ettevõtjaportaalis ja edastada see asukohajärgse maakohtu registriosakonnale. Vt https://ettevotjaportaal.rik.ee.


Asutamislepingus tuleb märkida:

 • MTÜ nimi, aadress – nime valiku juhised leiad http://www.just.ee/14578, aadressi kaudu peab saama kontakti MTÜ juhatusega. Nimi PEAB sisaldama isikute ühendusele viitavat täiendit, nt liit, selts, ühing, klubi v,s, ja olema igal pool samasugune. Kui niisugust lisandust ei leia või see ei sobi, kirjuta nime osaks sõna Mittetulundusühing, kusjuures "MTÜ" ei tohi nime osaks kirjutada, õieti sellest ei piisa! Juriidiline nimi on seega näiteks Tabasalu Kabeklubi mitte MTÜ Tabasalu Kabeklubi.
 • MTÜ eemärk – võib olla üldine, aga hea on loetleda täpsemalt selle täitmiseks plaanitavad tegevused või tulemused. Kui tead oma potentsiaalseid rahastajaid, lase silmad üle nende tingimustest, nad võivad eeldada mõnd spetsiifilist sõna just su põhikirjas
 • asutajate nimed ja elu- või asukohad, nende isiku- või registrikoodid
 • asutajate kohustused MTÜ suhtes – nt et kannavad asutamisega seotud kulutused
 • juhatuse liikmete nimed, elukohad ja isikukoodid – peavad olema täisealised ja vähemalt pooled elama Euroopa Majanduspiirkonnas või Šveitsis.


MTÜ põhikirjas tuleb märkida minimaalselt:

 • MTÜ nimi, asukoht (omavalitsuse täpsusega). Nimi PEAB sisaldama isikute ühendusele viitavat täiendit, nt liit, selts, ühing, klubi v,s, ja olema igal pool samasugune. Kui niisugust lisandust ei leia või see ei sobi, kirjuta nime osaks sõna Mittetulundusühing, kusjuures "MTÜ" ei tohi nime osaks kirjutada!
 • eesmärk – eriti tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja soovijatel tuleb selgelt näidata ka sihtrühmad ning eesmärgi saavutamiseks plaanitud tegevused, mis peavad olema avalikes huvides ja heategevuslikud. Vt detailsemat juhendit http://www.ngo.ee/teabekeskus.
 • liikmeks vastuvõtmise ja väljaastumise või -arvamise tingimused ja kord
 • liikmete õigused ja kohustused või kord nende kehtestamiseks
 • üldkoosoleku kokkukutsumise tingimused ja kord ning otsuste vastuvõtmise kord
 • juhatuse liikmete arv või nende ülem- ja alammäär
 • vara jaotus MTÜ lõpetamisel – tulumaksusoodustuse saamiseks tuleb sätestada vara jagamine teisele soodusnimekirja kuuluvale ühendusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.


Asutamislepingu ja põhikirja näidise leiad siit


muuda 

Rahalised vahendid

Kabeklubi tegevuse alustamiseks vajaliku finantseeringu leidmiseks tasub kaaluda järgmisi võimalusi:
 • Kohalike omavalitsuste toetus. Vajadusel võib EKLi juhatus abistada kohalike omavalitsuse juhtidega läbirääkimiste pidamisel.
 • Kohalikud sponsorid asjast huvitatud ettevõtjate ja/või toetajate näol
 • Hasartmängumaksu nõukogu toetused
 • Kultuurkapitali toetused
 • Erinevad Euroopa Liidu teotusprogrammid


muuda 

Tarvikud

Mänguvarustus:
 • EKL juhatus aitab nii vene kui rahvusvahelise kabe nuppude ja laudade hankimisega. Oma soovist anna teada juhatus@kabeliit.ee
 • Kellade hankimiseks on kõige kiirem viis tellida need otse tootjalt. Seda saab teha läbi veebipoe http://dgtshop.nl/. Vajadusel võib EKLi juhatus jällegi kellade hankimisel abiks olla.
 • Ruumid treeningute läbiviimiseks saab reeglina küsida kohalikelt haridusasutustelt. Lasteaiad ja koolid on väga huvitatud, et nende koolis treeningud toimuksid. Enamasti ei küsita selle eest isegi tasu.
 • Kabealast kirjandust aitab samuti leida ja vahendada Eesti Kabeliit. Leida võib palju kirjandust vene keeles nii rahvusvahelise kabe kui ka vene kabe kohta. Eesti keelseid raamatuid poest ei leia, aga lähitulevikus paneb EKL siia kodulehele välja ka eesti keelde tõlgitud materjale. Inglise keelset materjali rahvusvahelise kabe kohta leiab aadressilt http://fmjd.org/promo/cid.php


Kui Sul tekib klubi loomisega või tööle saamisega muresid või Sa ei leia endale sobivat partnerit, kellega koos tegevust alustada, siis pöördu julgelt Eesti Kabeliidu juhatuse poole. Meie sooviks on Sinu tegevust igakülgselt toetada!