Eesti 2011. a. kabevõistluste üldjuhend

Allikas: Kabeliit

Eesti 2011. a. kabevõistluste üldjuhend kinnitati 28. detsembril 2010.


1. Eesmärgid

Võistlused korraldatakse Eesti meistrite ja kabeparemiku selgitamiseks, samuti kabemängu populariseerimiseks. Meistrivõistluste pingerea alusel lähetatakse võistlejad kõigile FMJD ja EDC ametlikele tiitlivõistlustele.

2. Organiseerimine ja juhtimine

Võistlused organiseerib ja viib läbi Eesti Kabeliit (edaspidi EKL). Võistluste vahetu läbiviija on EKL-i kinnitatud peakohtunik.

3. Võistluste korraldamise tingimused

Võistluste korraldamisel kasutatakse FMJD võistlusmäärustikke. Kõikide Eestis peetud kabevõistluste (ka mitte EKL-i korraldatud võistluste) turniiritabelid tuleb saata 7 päeva jooksul pärast turniiri Eesti Kabeliidu kvalifikatsioonikomisjonile.

3.1. Punktiarvestus

EKL-i võistlustel kasutatakse punktiarvestust, kus võidu eest antakse 2, viigi eest 1 ja kaotuse eest 0 punkti. Vaba voor šveitsi süsteemis peetavatel võistlustel annab 2 punkti. Võistkondlikel võistlustel annab matšivõit 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti.

3.2. Kohtade selgitamine punktide võrdsuse korral

3.2.1. Ringsüsteemiga võistlustel

a) suurem võitude arv
b) omavaheline(sed) kohtumine(sed)
c) parem tulemus kõrgemal kohal oleva mängija vastu

3.2.2. Ringsüsteemiga võistlustel mikromatšide korral

a) Riia koefitsient: vastavalt mikromatši tulemusele (4:0, 3:1, 2:2, 1:3 või 0:4) korrutatakse vastase (suured) punktid teguriga 4, 3, 2, 1 või 0 ja summeeritakse
b) suurem matšivõitude arv
c) omavahelised kohtumised
d) väikesed punktid

3.2.3. Šveitsi süsteemiga võistlustel

a) vastaste punktide summa ilma nõrgima vastase punktideta
b) suurem võitude arv
c) omavaheline(sed) kohtumine(sed)
d) parem tulemus kõrgemal kohal oleva mängija vastu

3.2.4. Šveitsi süsteemiga võistlustel mikromatšide korral

a) vastaste punktide summa ilma nõrgima vastase punktideta
b) suurem matšivõitude arv
c) omavahelised kohtumised
d) väikesed punktid

3.2.5. Võistkondlikel võistlustel

a) väikesed punktid
b) suurem punktide summa 1. laual, selle võrdsuse korral 2. laual, sellegi võrdsuse korral naiste (tüdrukute) laual
c) omavaheline kohtumine

3.3. Esikoha jagamine Eesti meistrivõistlustel

3.3.1. Täiskasvanud

Esikoha jagamisel individuaalsetel meistrivõistlustel täiskasvanutele kahe võistleja vahel toimub 2-partiiline (või 2 mikromatšiga) järelmatš, kolme ja enama jagaja korral üheringiline järelturniir põhiturniiri ajakontrolliga. Kui see meistrit ei selgita, siis jätkatakse kiirkabe ajakontrolliga (rahvusvahelises kabes 15 min partiile + 5 s käigule, vene kabes 10 min partiile + 3 s käigule käigule (Fischeri süsteem)) veel kaks partiid (matši) või üks ring. Edasi jätkatakse välkkabe ajakontrolliga (vastavalt 5 min + 3 s käigule või 3 min + 2 s käigule) esimese võiduni või võitja selgumiseni.

Esikoha jagamisel kiirkabes mängitakse 2 partiid või 1 ring põhiturniiri ajakontrolliga. Kui see võitjat ei selgita, mängitakse veel 2 partiid või 1 ring välkkabe ajakontrolliga (rahvusvahelises kabes 5 min + 3 s käigule, vene kabes 3 min + 2 s käigule). Kui ka siis ei ole meister selgunud, jätkatakse välkpartiidega kuni võitja selgumiseni.

Välkkabes peetakse kõikide auhinnalisete kohtade jagamisel lisapartiid põhiturniiri ajakontrolliga kuni kohtade selgumiseni.

3.3.2. Võistkondlikud meistrivõistlused ja noorte karikavõistlused

Võistkondlikel võistlustel kasutatakse esikoha jagamisel punktis 3.2.5 toodud kriteeriume.

3.3.3. Noortevõistlused

Esikoha jagamisel individuaalsetel meistrivõistlustel kahe võistleja vahel toimub 2-partiiline järelmatš, kolme ja enama jagaja korral üheringiline järelturniir põhiturniiri ajakontrolliga. Kui see meistrit ei selgita, siis jätkatakse kiirkabe ajakontrolliga (rahvusvahelises kabes 15 min partiile + 5 s käigule, vene kabes 10 min partiile + 3 s käigule käigule (Fischeri süsteem)) veel kaks partiid (matši) või üks ring. Edasi jätkatakse välkkabe ajakontrolliga (vastavalt 5 min + 3 s käigule või 3 min + 2 s käigule) esimese võiduni või võitja selgumiseni.

Lisapartiid mängitakse võimaluse korral kohe pärast turniiri lõppu.

3.4. Järelvõistluse toimumise aeg

Järelvõistlus tuleb, kui ei ole teisiti märgitud, korraldada ühe kuu jooksul pärast põhiturniiri lõppu. Selle aeg ja koht lepitakse kokku poolte nõusolekul. Kui kokkuleppele ei jõuta, on juhatusel õigus määrata mänguaeg ja -koht.

3.5. Võistlustega seotud kulude katmine

EKL tasub võistluste organiseerimiskulud. Sõidu- ja majutuskulud kannab lähetav organisatsioon.

3.6. Osavõtumaksud

(sulgudes osavõtumaks neile, kes ei ole EKL-i liikmed või kelle klubi ei ole tasunud EKL-i 2011. aasta liikmemaksu):

Võistlus Täiskasvanud € Õpilased, pensionärid €
Eesti MV rahvusvahelises kabes 5 (7) 3 (5)
Eesti MV vene kabes 5 (7) 3 (5)
Eesti MV 100r esiliiga 5 (7) 3 (5)
Eesti MV kiirkabes 3 (5) 1 (3)
Eesti võistkondlikud MV 0 (15) 0 (15)
Eesti MV välkkabes 2 (3) 1 (2)

Osavõtumaks tuleb tasuda võistlusteks registreerimisel EKL-i arveldusarvele nr. 10052023226003 Eesti Ühispangas (kood 401). Selgituses tuleb ära märkida, kellelt ja mis võistluse eest osavõtumaks tasutakse.

3.7. Auhinnad

Kolme paremat autasustatakse diplomi ja medaliga, karikavõistluste võitjat karikaga. Auhinnad sõltuvad EKLi rahalisest seisust.

3.8. Võistlustel osalemise kord

EKL-i ametlikel võistlustel võivad osaleda Eesti kodanikud või siin alaliselt elavad mõne muu riigi kodakondsusega või kodakondsuseta isikud, kes on tasunud osavõtumaksu. Osavõtumaksud on toodud juhendi punktis 3.6.

Võistluste algus Paul Kerese Malekeskuses on üldjuhul esimesel päeval kell 11.00.

3.9. Noorte vanuseklassid 2011. aastal

 • Pisikadetid - sündinud 2001. aastal või hiljem
 • Minikadetid - sündinud 1998. aastal või hiljem
 • Kadetid - sündinud 1995. aastal või hiljem
 • Juuniorid - sündinud 1992. aastal või hiljem

3.10. Muudatused juhendis

Muudatustest juhendis teatab EKL vähemalt 7 päeva ette.

3.11. Võistlusteks registreerimine

Kõikideks võistlusteks tuleb registreerida hiljemalt 10 päeva enne võistluste algust EKL direktorile. Registreerimisel tuleb tasuda osavõtumaks, vt. punkti 3.6.

Võistkondlikeks meistrivõistlusteks registreerimisel tuleb tasuda tagatisraha 35 eurot EKL-i arveldusarvele nr. 10052023226003 Eesti Ühispangas (kood 401), mis tagastatakse võistlusest osa võtnud võistkondadele pärast võistlusi. Tagatisraha ei tagastata, kui võistkond ei ilmu võistlustele või kui võistkond saab rohkem kui ühe individuaalse loobumiskaotuse turniiri jooksul.

Kui võistkondlikeks Eesti meistrivõistlusteks täiskasvanutele registreerub rahvusvahelises kabes 4 või vähem ja vene kabes 8 või vähem võistkonda, peetakse võistlused kahe päeva jooksul (laupäeval ja pühapäeval), millest EKL teatab registreeritud võistkondadele.

4. Võistlused

4.1. Rahvusvaheline kabe

4.1.1. Eesti meeste meistrivõistluste kõrgliiga

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2011. aasta kalenderplaanile.

 • 12 osavõtjat
 • ringsüsteem
 • ajakontroll 1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem)
 • 4 paremat pääsevad otse 2012. a. kõrgliigasse.
 • Esikoha jagamisel peetakse järelvõistlus.
 • Teiste kohtade jagamisel kasutatakse punktis 3.3.1 toodud kriteeriume.

Kohta kõrgliigas omavad:

Eesti 2010. aasta meistrivõistluste alusel
Eesti 2010. aasta juunioride meistrivõistlustelt
Eesti 2011. aasta meistrivõistluste esiliiga turniirilt
Juhatuse otsusega
 • 12.

4.1.2. Eesti meistrivõistlused naistele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2011. aasta kalenderplaanile.

 • 10 osavõtjat
 • ringsüsteem
 • ajakontroll 1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem)
 • Kui registreerub üle 10 mängija, on peakohtunikul õigus muuta võistlussüsteemi, samuti võib ta korraldada ülejäänud finalistide selgitamiseks valikturniiri kiirkabes.
 • 6 ja vähema arvu osavõtjate korral mängitakse kaks ringi.
 • Esikoha jagamisel peetakse järelvõistlus vastavalt punktile 3.3.1.
 • Teiste kohtade jagamisel kasutatakse punktis 3.3.1 toodud kriteeriume.

Kohta finaalturniiril omavad 2010. aasta meistrivõistluste alusel Piret Viirma, Kaari Vainonen ja Marika Azojan.

4.1.3. Eesti meistrivõistlused juunioridele

Valikturniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2011. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • ajakontroll 15 min + 5 s mõlemale mängijale
 • 5 paremat ja varud finaali
 • 5. koha jagamisel peetakse finalistide selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5 min + 3 s partiile kuni kohtade selgumiseni.
 • EKL-i juhatusel on õigus määrata ühele võistlejale koht finaalis, mille saaja peab olema selgunud enne poolfinaali algust.

Finaalturniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2011. aasta kalenderplaanile.

 • ringsüsteemis, 1 ring
 • ajakontroll 1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem)
 • Partiide üleskirjutamine on kohustuslik.
 • Kohta finaalis omab Martin Talimets.
 • Turniirile pääsevad lisaks 1 mängija kadettide meistrivõistlustelt ning 5 kohta + varud valikturniirilt.
 • 2 paremat pääsevad otse 2012. aasta juunioride meistrivõistluste finaali.

4.1.4. Eesti meistrivõistlused juunioridele - tüdrukud

Valikturniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2011. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • ajakontroll 15 minutit + 5 sekundit mõlemale mängijale
 • 5 paremat ja varud finaali
 • 5. koha jagamisel peetakse finalistide selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5 minutit + 3 sekundit partiile kuni kohtade selgumiseni.
 • EKL-i juhatusel on õigus määrata ühele võistlejale koht finaalis, mille saaja peab olema selgunud enne poolfinaali algust.

Finaalturniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2011. aasta kalenderplaanile.

 • 8 osavõtjat
 • ringsüsteem, 1 ring
 • ajakontroll 1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem)
 • Partiide üleskirjutamine on kohustuslik.
 • Kohta finaalis omavad Helina Rajasalu ja Margit Viirma.
 • Turniirile pääsevad lisaks 1 mängija kadettide meistrivõistlustelt ja 5 kohta + varud valikturniirilt.
 • 2 paremat pääsevad otse 2012. aasta juunioride meistrivõistluste finaali.

4.1.5. Eesti meistrivõistlused kadettidele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2011. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • ajakontroll 30 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem)
 • Partiide üleskirjutamine on kohustuslik.

4.1.6. Eesti meistrivõistlused minikadettidele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2011. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • ajakontroll 30 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem)
 • Partiide üleskirjutamine on kohustuslik.

4.1.7. Eesti meistrivõistlused pisikadettidele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2011. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • ajakontroll 20 minutit + 5 sekundit käigule (Fischeri süsteem)

4.1.8. Eesti meistrivõistlused kiirkabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2011. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • ajakontroll 15 minutit + 5 sekundit käigule (Fischeri süsteem)

4.1.9. Eesti meistrivõistlused välkkabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2011. aasta kalenderplaanile.

 • Ajakontroll 5 minutit + 3 sekundit käigule (Fischeri süsteem)
 • Mängitakse umbes 11–15 vooru.
 • Täpne võistlussüsteem otsustatakse kohapeal olenevalt osavõtjate arvust.
 • Kõikide auhinnaliste kohtade jagamisel mängitakse lisapartiid põhiturniiri ajakontrolliga.

4.2. Vene kabe

4.2.1. Eesti meistrivõistlused meestele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2011. aasta kalenderplaanile.

 • 8 vooru šveitsi süsteemis
 • mikromatšid kahest partiist
 • ajakontroll 45 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem)
 • Mikromatš mängitakse vastandvärvidega.
 • Vahetult mikromatši eel loositakse avakäigud vastavalt FMJD vene kabe ametliku tabeli veergudele 1–4 (vaata avangute loosimise tabel). Avakäigud loositakse pärast seda, kui mõlemad vastased on kohal.

4.2.2. Eesti meistrivõistlused naistele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2011. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • mikromatšid kahest partiist
 • ajakontroll 45 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem)
 • Mikromatš mängitakse vastandvärvidega.
 • Vahetult mikromatši eel loositakse nii valge kui ka musta avakäik, mis on kohustuslikud mõlemas partiis. Avakäigud loositakse selliselt, et must ei kahiks kivi ära. Avakäik loositakse pärast seda, kui mõlemad vastased on kohal.

4.2.3. Eesti meistrivõistlused juunioridele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2011. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • ajakontroll 30 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem)
 • Partiide üleskirjutamine on kohustuslik.

4.2.4. Eesti meistrivõistlused kadettidele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2011. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • ajakontroll 15 minutit + 10 sekundit käigule (Fischeri süsteem)

4.2.5. Eesti meistrivõistlused minikadettidele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2011. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • ajakontroll 30 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem)
 • Partiide üleskirjutamine on kohustuslik.

4.2.6. Eesti meistrivõistlused pisikadettidele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2011. aasta kalenderplaanile.

 • Mängitakse šveitsi süsteemis 9 vooru ajakontrolliga 15 minutit + 5 sekundit (Fischeri süsteem).

4.2.7. Eesti meistrivõistlused kiirkabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2011. aasta kalenderplaanile.

 • 9 vooru šveitsi süsteemis
 • ajakontroll 10 minutit + 3 sekundit käigule (Fischeri süsteem)

4.2.8. Eesti meistrivõistlused välkkabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2011. aasta kalenderplaanile.

 • ajakontroll 3 minutit + 2 sekundit käigule (Fischeri süsteem)
 • Mängitakse umbes 13–20 vooru.
 • Täpne võistlussüsteem sõltub osavõtjate arvust kohapeal.

4.3. Võistkondlikud meistrivõistlused

Võistlusteks registreerumine toimub vastavalt punktile 3.11.

4.3.1. Eesti võistkondlikud meistrivõistlused rahvusvahelises kabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2011. aasta kalenderplaanile.

 • Igast klubist lubatakse osalema kuni 2 võistkonda.
 • Võistkonnas on kuni 5 mängijat, neist vähemalt 1 naine. Igas konkreetses voorus mängib 4 mängijat.
 • ajakontroll 1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem)
 • Hiljemalt 10 minutit enne igat vooru teatab võistkonna kapten, kes võistkonna liikmetest ja millises laudade järjekorras mängivad, selle arvestusega, et neljandal laual mängiks naine. Selle tegemata jätmisel peab võistkond mängima sellises laudade järjestuses nagu eelmises voorus.

4.3.2. Eesti võistkondlikud meistrivõistlused vene kabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2011. aasta kalenderplaanile.

 • Igast klubist lubatakse osalema kuni 2 võistkonda.
 • Võistkonnas on 5 mängijat, neist vähemalt 1 naine. Igas konkreetses voorus mängib 4 mängijat.
 • ajakontroll 40 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem)
 • Hiljemalt 10 minutit enne igat vooru teatab võistkonna kapten, kes võistkonna liikmetest ja millises laudade järjekorras mängivad, selle arvestusega, et neljandal laual mängiks naine. Selle tegemata jätmisel peab võistkond mängima sellises laudade järjestuses nagu eelmises voorus.

4.3.3. Eesti juunioride võistkondlikud meistrivõistlused vene kabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2011. aasta kalenderplaanile.

 • Võistkonnas on 4 mängijat (3 poissi ja 1 tüdruk).
 • Igast klubist tohib osaleda kuni kaks võistkonda.
 • Süsteem ja ajakontroll sõltuvad võistkondade arvust ja peakohtunik otsustab need kohapeal. Lõpliku ajakontrolli kasutamine pole lubatud.

4.3.4. Eesti juunioride võistkondlikud meistrivõistlused rahvusvahelises kabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2011. aasta kalenderplaanile.

 • Võistkonnas on 4 mängijat (3 poissi ja 1 tüdruk).
 • Igast klubist tohib osaleda kuni kaks võistkonda.
 • Süsteem ja ajakontroll sõltuvad võistkondade arvust ja peakohtunik otsustab need kohapeal. Lõpliku ajakontrolli kasutamine pole lubatud.

5. Muude küsimuste lahendamine

Kõik juhendis märkimata ja võistluste käigus üles kerkinud küsimused lahendab peakohtunik, konsulteerides Eesti Kabeliidu juhatuse ja võistluste korraldajatega.

Kohtuniku otsuste peale on mängijatel õigus esitada proteste Eesti Kabeliidu juhatusele. Eesti Kabeliidu juhatus on kohustatud vastama igale protestile kirjalikult kuu aja jooksul pärast turniiri lõppu.

6. Üldiselt

 1. Kirikabe võistlused toimuvad Eesti Kabeliidu kirikabekomisjoni korraldusel erijuhendi järgi. Kirikabekomisjoni juhib Uno Plakk.
 2. Noortevõistlustel, kus ei ole määratud ajakontrolli, on peakohtunikul õigus määrata ajakontroll või panna kell mõnele venivale partiile, kuid mõlemale mängijale peab jääma vähemalt 5 minutit partii lõpuni ning ei tohi kasutada lõplikku ajakontrolli.
 3. Kui mõni finalist ei tule kohale, tuleb võimaluse korral kutsuda välja varumängija.
 4. Šveitsi süsteemis peetavatel võistlustel on kohustuslik loosimiseks kasutada arvutit.
 5. EKL-i ametlikel võistlustel ei tohi viiki leppida enne, kui mõlemad vastased on sooritatud 40 käiku rahvusvahelises kabes või 20 käiku vene kabes, vastasel juhul märgitakse partii mõlemale osapoolele tabelisse kaotus. Kiir- ja välkkabe ajakontrolli kasutamise korral võib viiki leppida juhul, kui lauale on jäänud rahvusvahelises kabes mõlemal vastasel 10 või vähem ning vene kabes 6 või vähem kabendit.
 6. Mobiiltelefonide ja muude elektroonikaseadmete kasutamine vooru ajal on keelatud ning toob kaasa partii kaotuse.
 7. Kõrvaliste isikute viibimine mängutsoonis on keelatud.
 8. Mikromatšidega turniiril loetakse kahe partii vahel olev aeg vooru osaks ja mängijatele kehtivad kõik need piirangud mis partii mängimise ajal.
 9. Mikromatšidega turniiril on võistlejatel keelatud kahe partii vahel lahkuda mängutsoonist.

Vaata ka


Üldjuhendid
200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021 - 2022 - 2023