Eesti 2022. a. kabevõistluste üldjuhend

Allikas: Kabeliit

Eesti 2022. a. kabevõistluste üldjuhend kinnitati 28.12.2021


1. Eesmärgid

Võistlused korraldatakse Eesti meistrite ja kabeparemiku selgitamiseks, samuti kabemängu populariseerimiseks. FMJD, EDC ja IDF korraldatavatest rahvusvahelistest tiitlivõistlustest osavõtu õigus otsustatakse Eesti meistrivõistluste pingerea alusel.

2. Organiseerimine ja juhtimine

Võistlused organiseerib ja viib läbi Eesti Kabeliit (edaspidi EKL). EKL-i juhatus kinnitab võistluste peakohtuniku.

3. Võistluste korraldamise tingimused

Võistlustel kasutatakse FMJD võistlusmäärustikke. Kõikide Eestis peetud kabevõistluste (ka mitte EKL-i korraldatud võistluste) turniiritabelid tuleb saata 7 päeva jooksul pärast turniiri lõppemist elektroonilisel kujul Eesti Kabeliidu kvalifikatsioonikomisjonile (tabelid@kabeliit.ee). Turniiritabelite tähtajaks saatmata jätmise korral on kvalifikatsioonikomisjonil õigus neid turniire reitingu- ja järguarvestuses mitte kajastada.

3.1. Punktiarvestus

EKL-i võistlustel kasutatakse punktiarvestust, kus võidu eest antakse 2, viigi eest 1 ja kaotuse eest 0 punkti. Vaba voor šveitsi süsteemis peetavatel võistlustel annab 2 punkti. Võistkondlikel võistlustel annab matšivõit 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti.

Erandiks on 2022. aastalõputurniir/E.Rüütsalu mälestusturniiri 12.etapp, kus võidu eest antakse 3, viigi eest 1, kaotuse eest 0 ning vaba vooru eest 2 punkti.

3.2. Kohtade selgitamine punktide võrdsuse korral

3.2.1. Ringsüsteemiga võistlustel

a) suurem võitude arv
b) omavaheline(sed) kohtumine(sed)
c) parem tulemus kõrgemal kohal oleva mängija vastu

3.2.2. Ringsüsteemiga võistlustel mikromatšide korral

a) suurem matšivõitude arv
b) omavahelised kohtumised
c) parem tulemus kõrgemal kohal oleva mängija vastu

3.2.3. Šveitsi süsteemiga võistlustel

a) Solkoffi mediaansüsteem
b) kärbitud Solkoffi koefitsent
Märkus: Kasutades programmi Draughts Arbiter Pro tuleb võistlussüsteemiks valida 'FMJD Swiss on Median Solkoff'.

3.2.4. Šveitsi süsteemiga võistlustel mikromatšide korral

a) Solkoffi mediaansüsteem
b) kärbitud Solkoffi koefitsent

3.2.5. Võistkondlikel võistlustel

a) väikesed punktid
b) suurem punktide summa 1. laual, selle võrdsuse korral 2. laual, selle võrdsuse korral 3. laual
c) omavaheline kohtumine

3.2.6. Enn Rüütsalu mälestusturniiri üldarvestuses

a) suurim saavutatud punktide arv ühel osavõistlusel
b) kõrgeima saavutatud punktidega osavõistluste arv

3.3. Esikoha jagamine punktide võrdsuse korral Eesti meistrivõistlustel

Esikoha jagamisel Eesti meistrivõistlustel järelmatše ei toimu. Kui punktis 3.2 kirjeldatud kriteeriumite alusel võitja ei selgu, siis jääb esikoht jagamisele.

3.4. Võistlustega seotud kulude katmine

EKL tasub võistluste organiseerimiskulud. Sõidu- ja majutuskulud kannab lähetav organisatsioon.

3.5. Osavõtumaksud

Kõikide EKL liikmesklubide liikmetele on osalemine Eesti meistrivõistlustel tasuta. Mängijatele, kes ei ole ühegi EKLi liikmesklubi liikmed, on osavõtumaks täiskasvanute turniiridest 10€. Laste ja noorte turniirid on kõigile osalejatele tasuta.

Võistlus Täiskasvanud € Õpilased, pensionärid €
Enn Rüütsalu mälestusturniir 4 2

Enn Rüütsalu mälestusturniiril tasutakse osavõtumaks enne turniiri algust kohtunikule. Võistlejad, kes ei ole EKL-i liikmed peavad osavõtumaksu tasuma hiljemalt võistluste päeval kohapeal või eelnevalt ülekandega EKLi arveldusarvele EE531010052023226003 SEB pangas. Osavõtumaksu tasumisel EKLi arveldusarvele, tuleb selgitusse ära märkida, kelle ja mis võistluse eest osavõtumaks tasutakse.

3.6. Auhinnad

Kolme paremat autasustatakse diplomi ja medaliga. Auhinnad sõltuvad EKLi rahalisest seisust.

3.7. Võistlustel osalemise kord

EKL-i ametlikel võistlustel võivad osaleda Eesti kodanikud või siin alaliselt elavad mõne muu riigi kodakondsusega või kodakondsuseta isikud.

EKL-i juhatusel on õigus kuulutada Eesti meistrivõistlused lahtisteks ka teiste riikide kodanikele ja Eestis alalist elamisluba mitteomavatele isikutele, teavitades sellest mängijaid EKL-i kodulehel ette vähemalt 7 päeva.

Võistluste algus Paul Kerese Malekeskuses on üldjuhul esimesel päeval kell 11.00.

3.8. Noorte vanuseklassid 2022. aastal

 • Mikrokadetid - sündinud 2014 aastal või hiljem
 • Pisikadetid - sündinud 2012. aastal või hiljem
 • Minikadetid - sündinud 2009. aastal või hiljem
 • Kadetid - sündinud 2006. aastal või hiljem
 • Juuniorid - sündinud 2003. aastal või hiljem

3.9. Muudatused juhendis

Muudatustest juhendis teatab EKL vähemalt 7 päeva ette.

3.10. Võistlusteks registreerimine

Kõikideks võistlusteks tuleb registreerida hiljemalt 7 päeva enne võistluste algust EKL-i juhatusele (registreerimine@kabeliit.ee).

Võistkondlikele võistlustele registreerimisel tuleb esitada ka meeskonda kuuluvate mängijate nimekiri. Võistlejate järjekord nimekirjas registreerimisel on ühtlasi mängijate järjekord võistluste esimeses voorus, juhul kui enne vooru algust võistkond uut järjestust võistluste kohtunikule ei esita.

Võistlejad, kes ei ole EKL-i liikmed peavad osavõtumaksu tasuma registreerimisel, vt. punkti 3.6.

Välismängijad pääsevad Eesti meistrivõistlustele osalema juhatuse otsusega.

Kabeliidu juhatusel puudub kohustus teavitada võistkondi ja/või mängijaid registreerimistähtaegade lähenemisest või nende ületamisest.

Juhatusel on õigus lubada õigel ajal mitteregistreeritud mängijaid ja/või võistkondi Eesti meistrivõistlustele osalema tingimusel, et see ei kahjusta õigel ajal registreeritud mängijate ja/või võistkondade huve.

4. Võistlused

4.1. Rahvusvaheline kabe

4.1.1. Eesti meistrivõistlused täiskasvanutele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2022. aasta kalenderplaanile.

 • šveitsi süsteem
 • 7 vooru (vastavalt osavõtjate arvule võib peakohtunik voorude arvu muuta enne turniiri algust)
 • Ajakontroll on 1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem).
 • kohtade jagamisel kasutatakse punktis 3.2.3 toodud kriteeriume.
 • Kirjutamine on kohustuslik kuni partii lõpuni.

4.1.2. Eesti meistrivõistlused juunioridele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2022. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem).
 • Kirjutamine on kohustuslik kuni partii lõpuni.

4.1.3. Eesti meistrivõistlused kadettidele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2022. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 30 min + 30 s käigule (Fischeri süsteem).
 • Kirjutamine on kohustuslik kuni partii lõpuni.

4.1.4. Eesti meistrivõistlused minikadettidele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2022. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 15 minutit + 10 sekundit käigule (Fischeri süsteem).

4.1.5. Eesti meistrivõistlused pisikadettidele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2022. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 15 minutit + 10 sekundit käigule (Fischeri süsteem).

4.1.6. Eesti meistrivõistlused kiirkabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2022. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 15 minutit + 5 sekundit käigule (Fischeri süsteem).

4.1.7. Eesti meistrivõistlused välkkabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2022. aasta kalenderplaanile.

 • Ajakontroll on 5 minutit + 3 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
 • Täpne võistlussüsteem sõltub osavõtjate arvust ja peakohtunik otsustab selle kohapeal.

4.2. Vene kabe

4.2.1. Eesti meistrivõistlused meestele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2022. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • mikromatšid kahest partiist
 • Ajakontroll on 45 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem)
 • Mikromatš mängitakse vastandvärvidega.
 • Vahetult mikromatši eel loositakse avakäigud vastavalt IDF-i 2017. aasta loositabelile. Avakäigud loositakse pärast seda, kui mõlemad vastased on kohal. Puuduva mängija asemel tõmbab loosi kohtunik.
 • Kirjutamine on kohustuslik kuni partii lõpuni

4.2.2. Eesti meistrivõistlused naistele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2022. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • mikromatšid kahest partiist
 • Ajakontroll on 45 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
 • Mikromatš mängitakse vastandvärvidega.
 • Vahetult mikromatši eel loositakse avakäigud vastavalt IDF-i 2016. aasta naiste turniiride loositabelile. Avakäigud loositakse pärast seda, kui mõlemad vastased on kohal. Puuduva mängija asemel tõmbab loosi kohtunik.
 • Kirjutamine on kohustuslik kuni partii lõpuni.

4.2.3. Eesti meistrivõistlused juunioridele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2022. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • mikromatšid kahest partiist
 • Ajakontroll on 15 min + 5 s käigule (Fischeri süsteem).
 • Mikromatš mängitakse vastandvärvidega.
 • Vahetult mikromatši eel loositakse avakäigud vastavalt IDF-i 2016. aasta naiste turniiride loositabelile. Avakäigud loositakse pärast seda, kui mõlemad vastased on kohal. Puuduva mängija asemel tõmbab loosi kohtunik.

4.2.4. Eesti meistrivõistlused kadettidele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2022. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 15 minutit + 10 sekundit käigule (Fischeri süsteem).

4.2.5. Eesti meistrivõistlused minikadettidele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2022. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 15 minutit + 10 sekundit käigule (Fischeri süsteem).

4.2.6. Eesti meistrivõistlused pisikadettidele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2022. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 15 minutit + 10 sekundit käigule (Fischeri süsteem).

4.2.7. Eesti meistrivõistlused mikrokadettidele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2022. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 15 minutit + 10 sekundit käigule (Fischeri süsteem).

4.2.8. Eesti meistrivõistlused kiirkabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2022. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • mikromatšid kahest partiist
 • Ajakontroll on 8 minutit + 3 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
 • Mikromatš mängitakse vastandvärvidega.
 • Vahetult mikromatši eel loositakse avakäigud vastavalt IDF-i 2017. aasta loositabelile. Paaritute laudade avakäigu loosi tõmbab esimesel laual valgete nuppudega mängija. Paaris laudade avakäigu loosi tõmbab esimesel laual mustade nuppudega mängija. Avakäigud loositakse pärast seda, kui mõlemad esimese laua mängijad on kohal. Puuduva mängija asemel tõmbab loosi kohtunik.

4.2.9. Eesti meistrivõistlused välkkabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2022. aasta kalenderplaanile.

 • Ajakontroll on 3 minutit + 2 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
 • Täpne võistlussüsteem sõltub osavõtjate arvust ja peakohtunik otsustab selle kohapeal.

4.2.10. Enn Rüütsalu mälestusturniirid (seeriavõistlus)

Turniiride toimumisaeg ja -koht vastavalt 2022. aasta kalenderplaanile.

 • 9 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 10 minutit + 2 sekundit käigule (Fischeri süsteem)
 • Kalendriaasta jooksul peetavast 12. osavõistlustest läheb arvesse 8 paremat tulemust.
 • Aasta viimasel turniiril saab iga võidu eest 3, viigi eest 1, kaotuse eest 0 ning vaba vooru eest 2 punkti.

4.3. Brasiilia kabe

4.3.1. Eesti meistrivõistlused

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2022. aasta kalenderplaanile.

 • 9 vooru šveitsi süsteemis
 • mikromatšid kahest partiist
 • Ajakontroll on 8 minutit + 3 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
 • Mikromatš mängitakse vastandvärvidega.
 • Vahetult mikromatši eel loositakse avakäigud vastavalt IDF-i 2017. aasta brasiilia kabe loositabelile. Paaritute laudade avakäigu loosi tõmbab esimesel laual valgete nuppudega mängija. Paaris laudade avakäigu loosi tõmbab esimesel laual mustade nuppudega mängija. Avakäigud loositakse pärast seda, kui mõlemad esimese laua mängijad on kohal. Puuduva mängija asemel tõmbab loosi kohtunik.

4.3.2. Eesti meistrivõistlused noortele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2022. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 15 minutit + 10 sekundit käigule (Fischeri süsteem).

4.4. Võistkondlikud meistrivõistlused

Võistlusteks registreerumine toimub vastavalt punktile 3.10.

4.4.1. Eesti võistkondlikud meistrivõistlused rahvusvahelises kabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2022. aasta kalenderplaanile.

 • Igast klubist lubatakse osalema kuni 2 võistkonda.
 • Võistkonnas on kuni 6 mängijat, neist vähemalt 1 naine. Igas konkreetses voorus mängivad 4 mängijat, kellest üks peab olema naine. NB! Naine võib mängida ükskõik millisel laual. Naiste lauda ei eksisteeri.
 • Ajakontroll on 30 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
 • Hiljemalt 10 minutit enne igat vooru teatab võistkonna kapten, kes võistkonna liikmetest ja millises laudade järjekorras mängivad. Selle tegemata jätmisel peab võistkond mängima sellises laudade järjestuses nagu eelmises voorus (esimeses voorus kasutatakse sel juhul võistlustele registreerimisel esitatud järjekorda).
 • Kirjutamine on kohustuslik kuni partii lõpuni.

4.4.2. Eesti võistkondlikud meistrivõistlused vene kabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2022. aasta kalenderplaanile.

 • Igast klubist lubatakse osalema kuni 2 võistkonda.
 • Võistkonnas on kuni 6 mängijat, neist vähemalt 1 naine. Igas konkreetses voorus mängivad 4 mängijat, kellest üks peab olema naine. NB! Naine võib mängida ükskõik millisel laual. Naiste lauda ei eksisteeri.
 • Ajakontroll on 30 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
 • Hiljemalt 10 minutit enne igat vooru teatab võistkonna kapten, kes võistkonna liikmetest ja millises laudade järjekorras mängivad. Selle tegemata jätmisel peab võistkond mängima sellises laudade järjestuses nagu eelmises voorus (esimeses voorus kasutatakse sel juhul võistlustele registreerimisel esitatud järjekorda).
 • Kirjutamine on kohustuslik kuni partii lõpuni.

4.4.3. Eesti noorte võistkondlikud meistrivõistlused rahvusvahelises kabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2022. aasta kalenderplaanile.

 • Võistkonnas on kuni 6 mängijat, neist vähemalt 1 tüdruk. Igas konkreetses voorus mängivad 4 mängijat, kellest üks peab olema tüdruk ja mängima tüdrukute laual.
 • Võistlejate laudade järjestus tuleb esitada peakohtunikule enne turniiri algust ja seda muuta ei tohi. Varumängija tohib mängida ainult samal laual kogu turniiri vältel.
 • Mängima lubatakse ka võistkondi, mille liikmed ei kuulu ühegi EKLi liikmesklubi koosseisu. Võistkonna ükski liige ei tohi olla mänginud ühegi EKLi liikmesklubi eest Eesti meistrivõistlustel kaasa. Segavõistkonnad, kus osa mängijad on mõnest EKLi liikmesklubist ja osa on klubilise kuuluvuseta, pole lubatud. Samuti pole lubatud mitme erineva klubi mängijatest võistkondade komplekteerimine. Noorte rahade arvestusse sellised võistkonnad ei kuulu.
 • Süsteem ja ajakontroll sõltuvad võistkondade arvust ja peakohtunik otsustab need kohapeal. Lõplik ajakontroll pole lubatud.

4.4.4. Eesti noorte võistkondlikud meistrivõistlused vene kabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2022. aasta kalenderplaanile.

 • Võistkonnas on kuni 6 mängijat, neist vähemalt 1 tüdruk. Igas konkreetses voorus mängivad 4 mängijat, kellest üks peab olema tüdruk ja mängima tüdrukute laual.
 • Võistlejate laudade järjestus tuleb esitada peakohtunikule enne turniiri algust ja seda muuta ei tohi. Varumängija tohib mängida ainult samal laual kogu turniiri vältel.
 • Mängima lubatakse ka võistkondi, mille liikmed ei kuulu ühegi EKLi liikmesklubi koosseisu. Võistkonna ükski liige ei tohi olla mänginud ühegi EKLi liikmesklubi eest Eesti meistrivõistlustel kaasa. Segavõistkonnad, kus osa mängijad on mõnest EKLi liikmesklubist ja osa on klubilise kuuluvuseta, pole lubatud. Samuti pole lubatud mitme erineva klubi mängijatest võistkondade komplekteerimine. Noorte rahade arvestusse sellised võistkonnad ei kuulu.
 • Süsteem ja ajakontroll sõltuvad võistkondade arvust ja peakohtunik otsustab need kohapeal. Lõplik ajakontroll pole lubatud.

5. Muude küsimuste lahendamine

Kõik juhendis märkimata ja võistluste käigus üleskerkinud küsimused lahendab peakohtunik, vajadusel konsulteerides Eesti Kabeliidu juhatuse ja võistluste korraldajatega.

Kohtuniku otsuste peale on mängijatel õigus esitada proteste Eesti Kabeliidu juhatusele. Eesti Kabeliidu juhatus on kohustatud vastama igale protestile kirjalikult kuu aja jooksul pärast turniiri lõppu.

6. Üldiselt

 1. Kohtunikul on õigus muuta voorude arvu ja ajakontrolli vastavalt mängijate arvule selliselt, et turniiri planeeritud algus- ja lõpukuupäev jäävad vastavalt kalenderplaanis sätestatule.
 2. Kui noorte (neiude ja noormeeste eraldi) või täiskasvanute (naiste ja meeste eraldi) turniiril osalejate arv ei ole piisav selleks, et mängida ringsüsteemis ette nähtud voorude arv (7), siis mängivad vastavalt tüdrukud poistega ning naised meestega koos samal turniiril. Medalid antakse välja eraldi tüdrukutele ja poistele ning naistele ja meestele. Loosiavangutega turniiril kasutatakse sel juhul meeste avangute tabelit.
 3. Kui mõni finalist ei tule kohale, tuleb võimaluse korral kutsuda välja varumängija.
 4. Šveitsi süsteemis peetavatel võistlustel on kohustuslik loosimiseks kasutada arvutit ja lähtuda Solkoffi põhisest arvestusest. Põhjendatult on kohtunikul õigus muuta arvuti loosi.
 5. EKL-i ametlikel võistlustel ei tohi viiki leppida enne, kui mõlemad vastased on sooritanud 40 käiku rahvusvahelises kabes või 20 käiku vene kabes, vastasel juhul märgitakse partii mõlemale osapoolele tabelisse kaotus. Kiir- ja välkkabe ajakontrolli kasutamisel või kui üleskirjutamine ei ole kohustuslik tohib viiki leppida juhul, kui lauale on jäänud rahvusvahelises kabes mõlemal vastasel 10 või vähem ning vene kabes 6 või vähem kabendit.
 6. Mobiiltelefonide ja muude elektroonikaseadmete kasutamine vooru ajal on keelatud ja võib kaasa tuua partii kaotuse.
 7. Kõrvaliste isikute viibimine mängutsoonis on keelatud.
 8. Mikromatšidega turniiril loetakse kahe partii vahel olev aeg vooru osaks ja mängijatele kehtivad kõik need piirangud mis partii mängimise ajal.
 9. Mikromatšidega turniiril on võistlejatel keelatud kahe partii vahel lahkuda mängutsoonist.
 10. Kalendriaasta sees võib mängija mängida ühe klubi eest. Mängija klubi vahetusest tuleb Kabeliidu juhatust teavitada kirjalikult.
 11. Aasta parimad mängijad valitakse aasta lõpus juhatuse hääletuse tulemusena. Ettepanekuid nominentide osas võivad teha kõik.
 12. Mängutsoonis viibimisega annab mängija, kohtunik ja pealtvaataja õiguse teha endast mängutsoonis foto- ja videojäädvustusi ning avaldada neid ajakirjanduses, sotsiaalmeedias ning internetis.
 13. Võistlustel osalemisega kinnitab mängija, et tema tervislik seisund vastab kõigile normidele ning ta ei sea osalemisega ohtu ennast ega kaasmängijaid.

Vaata ka


Üldjuhendid
200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021 - 2022 - 2023