Eesti 2024. a. kabevõistluste üldjuhend

Allikas: Kabeliit

Eesti 2024. a. kabevõistluste üldjuhend kinnitati 08.12.2023 ja muudeti 11.04.2024

1. Eesmärgid

Võistlused korraldatakse Eesti meistrite ja kabeparemiku selgitamiseks, samuti kabemängu populariseerimiseks. FMJD ja EDC korraldatavatest rahvusvahelistest tiitlivõistlustest osavõtu õigus otsustatakse Eesti meistrivõistluste pingerea alusel.

2. Organiseerimine ja juhtimine

Võistlused organiseerib ja viib läbi Eesti Kabeliit (edaspidi EKL). EKL-i juhatus kinnitab võistluste peakohtuniku.

3. Võistluste korraldamise tingimused

Võistlustel kasutatakse FMJD võistlusmäärustikke. Kõikide Eestis peetud kabevõistluste (ka mitte EKL-i korraldatud võistluste) turniiritabelid tuleb saata 7 päeva jooksul pärast turniiri lõppemist elektroonilisel kujul Eesti Kabeliidu kvalifikatsioonikomisjonile (tabelid@kabeliit.ee). Turniiritabelite tähtajaks saatmata jätmise korral on kvalifikatsioonikomisjonil õigus neid turniire reitingu- ja järguarvestuses mitte kajastada.

3.1. Punktiarvestus

EKL-i võistlustel kasutatakse punktiarvestust, kus võidu eest antakse 2, viigi eest 1 ja kaotuse eest 0 punkti. Vaba voor šveitsi süsteemis peetavatel võistlustel annab 2 punkti. Võistkondlikel võistlustel annab matšivõit 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti.

Erandiks on 2024. aastalõputurniir/E.Rüütsalu mälestusturniiri 9.etapp ning 100.seeriaturniiri 1. ja 2. poolaasta 6.etapid, kus võidu eest antakse 3, viigi eest 1, kaotuse eest 0 ning vaba vooru eest 2 punkti.

3.2. Kohtade selgitamine punktide võrdsuse korral

3.2.1. Ringsüsteemiga võistlustel

a) suurem võitude arv
b) omavaheline(sed) kohtumine(sed)
c) parem tulemus kõrgemal kohal oleva mängija vastu

3.2.2. Ringsüsteemiga võistlustel mikromatšide korral

a) suurem matšivõitude arv
b) omavahelised kohtumised
c) parem tulemus kõrgemal kohal oleva mängija vastu

3.2.3. Šveitsi süsteemiga võistlustel

a) Standard FMJD Swiss, mis koosneb järgmistest kriteeriumidest allpool olevas järjekorras:

 1. Lühike kärbitud Solkoff
 2. Solkoff Pluss
 3. Solkoff Baliakin
 4. Täielik kärbitud Solkoff

Märkus: Kasutades programmi Draughts Arbiter Pro tuleb võistlussüsteemiks valida 'Standard FMJD Swiss'.

3.2.4. Šveitsi süsteemiga võistlustel mikromatšide korral

a) Standard FMJD Swiss, mis koosneb järgmistest kriteeriumidest allpool olevas järjekorras:

 1. Lühike kärbitud Solkoff
 2. Solkoff Pluss
 3. Solkoff Baliakin
 4. Täielik kärbitud Solkoff

Märkus: Kasutades programmi Draughts Arbiter Pro tuleb võistlussüsteemiks valida 'Standard FMJD Swiss'.

3.2.5. Võistkondlikel võistlustel

a) väikesed punktid
b) suurem punktide summa 1. laual, selle võrdsuse korral 2. laual, selle võrdsuse korral 3. laual
c) omavaheline kohtumine

3.2.6. Enn Rüütsalu mälestusturniiri üldarvestuses

a) suurim saavutatud punktide arv ühel osavõistlusel
b) kõrgeima saavutatud punktidega osavõistluste arv

3.2.7. 100. seeriaturniiri üldarvestuses

a) suurim saavutatud punktide arv ühel osavõistlusel
b) kõrgeima saavutatud punktidega osavõistluste arv

3.3. Esikoha jagamine punktide võrdsuse korral Eesti meistrivõistlustel

Esikoha jagamisel Eesti meistrivõistlustel järelmatše ei toimu. Kui punktis 3.2 kirjeldatud kriteeriumite alusel võitja ei selgu, siis jääb esikoht jagamisele.

3.4. Võistlustega seotud kulude katmine

EKL tasub võistluste organiseerimiskulud. Sõidu- ja majutuskulud kannab lähetav organisatsioon.

3.5. Osavõtumaksud

Kõikide EKL liikmesklubide liikmetele on osalemine Eesti meistrivõistlustel tasuta. Mängijatele, kes ei ole ühegi EKLi liikmesklubi liikmed, on osavõtumaks täiskasvanute turniiridest 10€. Laste ja noorte turniirid on kõigile osalejatele tasuta.

Võistlus Täiskasvanud € Õpilased, pensionärid €
Enn Rüütsalu mälestusturniir 5 2

Enn Rüütsalu mälestusturniiril tasutakse osavõtumaks enne turniiri algust kohtunikule. Võistlejad, kes ei ole EKL-i liikmed peavad osavõtumaksu tasuma hiljemalt võistluste päeval kohapeal või eelnevalt ülekandega EKLi arveldusarvele EE531010052023226003 SEB pangas. Osavõtumaksu tasumisel EKLi arveldusarvele, tuleb selgitusse ära märkida, kelle ja mis võistluse eest osavõtumaks tasutakse.

3.6. Auhinnad

Kolme paremat autasustatakse diplomi ja medaliga. Auhinnad sõltuvad EKLi rahalisest seisust.

3.7. Võistlustel osalemise kord

EKL-i ametlikel võistlustel võivad osaleda Eesti kodanikud või siin alaliselt elavad mõne muu riigi kodakondsusega või kodakondsuseta isikud.

EKL-i juhatusel on õigus kuulutada Eesti meistrivõistlused lahtisteks ka teiste riikide kodanikele ja Eestis alalist elamisluba mitteomavatele isikutele, teavitades sellest mängijaid EKL-i kodulehel ette vähemalt 7 päeva.

Võistluste algus Paul Kerese Malekeskuses on üldjuhul esimesel päeval kell 11.00.

3.8. Noorte vanuseklassid 2024. aastal

 • Mikrokadetid - sündinud 2016 aastal või hiljem
 • Pisikadetid - sündinud 2014. aastal või hiljem
 • Minikadetid - sündinud 2011. aastal või hiljem
 • Kadetid - sündinud 2008. aastal või hiljem
 • Juuniorid - sündinud 2005. aastal või hiljem

3.9. Muudatused juhendis

Muudatustest juhendis teatab EKL vähemalt 7 päeva ette.

3.10. Võistlusteks registreerimine

Kõikideks võistlusteks tuleb registreerida hiljemalt 7 päeva enne võistluste algust EKL-i juhatusele (registreerimine@kabeliit.ee).

Võistkondlikele võistlustele registreerimisel tuleb esitada võistkonna nimi. Võistlejate nimed võib üles anda enne võistluste algust.

Võistlejad, kes ei ole EKL-i liikmed peavad osavõtumaksu tasuma registreerimisel, vt. punkti 3.6.

Välismängijad pääsevad Eesti meistrivõistlustele osalema juhatuse otsusega.

Kabeliidu juhatusel puudub kohustus teavitada võistkondi ja/või mängijaid registreerimistähtaegade lähenemisest või nende ületamisest.

Juhatusel on õigus lubada õigel ajal mitteregistreeritud mängijaid ja/või võistkondi Eesti meistrivõistlustele osalema tingimusel, et see ei kahjusta õigel ajal registreeritud mängijate ja/või võistkondade huve.

4. Võistlused

4.1. Rahvusvaheline kabe

4.1.1. Eesti meistrivõistlused täiskasvanutele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2024. aasta kalenderplaanile.

 • šveitsi süsteem
 • 7 vooru (vastavalt osavõtjate arvule võib peakohtunik voorude arvu muuta enne turniiri algust)
 • Ajakontroll on 1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem).
 • Kirjutamine on kohustuslik kuni partii lõpuni.

4.1.2. Eesti meistrivõistlused juunioridele

Võistlus viidud punkti 4.1.3 alla

4.1.3. Eesti meistrivõistlused kadettidele ja juunioridele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2024. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 30 min + 30 s käigule (Fischeri süsteem).
 • Kirjutamine on kohustuslik kuni partii lõpuni.
 • Arvestust peetakse juunioride ja kadettide vanusegruppide kaupa eraldi sellisel viisil, et kadetid saavad ainult oma vanuseklassi arvestuses auhinnatud ja juuniorid ainult juunioride vanuseklassi arvestuses auhinnatud. Näiteks kui turniiri võidab kadettide vanuseklassi mängija, siis talle antakse kadettide kuldmedal ja parimal kohal asuv juunioride vanuseklassi mängija saab juunioride kuldmedali.

4.1.4. Eesti meistrivõistlused minikadettidele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2024. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 15 minutit + 10 sekundit käigule (Fischeri süsteem).

4.1.5. Eesti meistrivõistlused pisikadettidele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2024. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 15 minutit + 10 sekundit käigule (Fischeri süsteem).

4.1.6. Eesti meistrivõistlused mikrokadettidele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2024. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 15 minutit + 10 sekundit käigule (Fischeri süsteem).

4.1.7. Eesti meistrivõistlused kiirkabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2024. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 15 minutit + 5 sekundit käigule (Fischeri süsteem).

4.1.8. Eesti meistrivõistlused välkkabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2024. aasta kalenderplaanile.

 • Ajakontroll on 5 minutit + 3 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
 • Täpne võistlussüsteem sõltub osavõtjate arvust ja peakohtunik otsustab selle kohapeal.

4.1.9. 100. seeriaturniir (seeriavõistlus)

Turniiride toimumisaeg ja -koht vastavalt 2024. aasta kalenderplaanile.

 • võistlused toimuvad vint.ee keskkonnas
 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 5 minutit + 3 sekundit käigule (Fischeri süsteem)
 • Arvesse lähevad kõik turniirid

4.2. Vene kabe

4.2.1. Eesti meistrivõistlused meestele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2024. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • mikromatšid kahest partiist
 • Ajakontroll on 45 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem)
 • Mikromatš mängitakse vastandvärvidega.
 • Vahetult mikromatši eel loositakse avakäigud vastavalt IDF-i 2023. aasta loositabelile. Avakäigud loositakse pärast seda, kui mõlemad vastased on kohal. Puuduva mängija asemel tõmbab loosi kohtunik.
 • Kirjutamine on kohustuslik kuni partii lõpuni

4.2.2. Eesti meistrivõistlused naistele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2024. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • mikromatšid kahest partiist
 • Ajakontroll on 45 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
 • Mikromatš mängitakse vastandvärvidega.
 • Vahetult mikromatši eel loositakse avakäigud vastavalt IDF-i 2016. aasta naiste turniiride loositabelile. Avakäigud loositakse pärast seda, kui mõlemad vastased on kohal. Puuduva mängija asemel tõmbab loosi kohtunik.
 • Kirjutamine on kohustuslik kuni partii lõpuni.

4.2.3. Eesti meistrivõistlused juunioridele

Võistlus viidud punkti 4.2.4 alla

4.2.4. Eesti meistrivõistlused kadettidele ja juunioridele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2024. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • mikromatšid kahest partiist
 • Ajakontroll on 15 min + 10 s käigule (Fischeri süsteem).
 • Mikromatš mängitakse vastandvärvidega.
 • Vahetult mikromatši eel loositakse avakäigud vastavalt IDF-i 2016. aasta naiste turniiride loositabelile. Avakäigud loositakse pärast seda, kui mõlemad vastased on kohal. Puuduva mängija asemel tõmbab loosi kohtunik.

4.2.5. Eesti meistrivõistlused minikadettidele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2024. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 15 minutit + 10 sekundit käigule (Fischeri süsteem).

4.2.6. Eesti meistrivõistlused pisikadettidele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2024. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 15 minutit + 10 sekundit käigule (Fischeri süsteem).

4.2.7. Eesti meistrivõistlused mikrokadettidele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2024. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 15 minutit + 10 sekundit käigule (Fischeri süsteem).

4.2.8. Eesti meistrivõistlused kiirkabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2024. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • mikromatšid kahest partiist
 • Ajakontroll on 8 minutit + 3 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
 • Mikromatš mängitakse vastandvärvidega.
 • Vahetult mikromatši eel loositakse avakäigud vastavalt IDF-i 2023. aasta loositabelile. Paaritute laudade avakäigu loosi tõmbab esimesel laual valgete nuppudega mängija. Paaris laudade avakäigu loosi tõmbab esimesel laual mustade nuppudega mängija. Avakäigud loositakse pärast seda, kui mõlemad esimese laua mängijad on kohal. Puuduva mängija asemel tõmbab loosi kohtunik.

4.2.9. Eesti meistrivõistlused välkkabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2024. aasta kalenderplaanile.

 • Ajakontroll on 3 minutit + 2 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
 • Täpne võistlussüsteem sõltub osavõtjate arvust ja peakohtunik otsustab selle kohapeal.

4.2.10. Enn Rüütsalu mälestusturniirid (seeriavõistlus)

Turniiride toimumisaeg ja -koht vastavalt 2024. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 10 minutit + 2 sekundit käigule (Fischeri süsteem)
 • Kalendriaasta jooksul peetavast 9. osavõistlustest läheb arvesse 7 paremat tulemust. Perioodil juuni-august turniire ei toimu!
 • Aasta viimasel turniiril saab iga võidu eest 3, viigi eest 1, kaotuse eest 0 ning vaba vooru eest 2 punkti.

4.3. Brasiilia kabe

4.3.1. Eesti meistrivõistlused

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2024. aasta kalenderplaanile.

 • 9 vooru šveitsi süsteemis
 • mikromatšid kahest partiist
 • Ajakontroll on 8 minutit + 3 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
 • Mikromatš mängitakse vastandvärvidega.
 • Vahetult mikromatši eel loositakse avakäigud vastavalt IDF-i 2023. aasta brasiilia kabe loositabelile. Paaritute laudade avakäigu loosi tõmbab esimesel laual valgete nuppudega mängija. Paaris laudade avakäigu loosi tõmbab esimesel laual mustade nuppudega mängija. Avakäigud loositakse pärast seda, kui mõlemad esimese laua mängijad on kohal. Puuduva mängija asemel tõmbab loosi kohtunik.

4.3.2. Eesti meistrivõistlused noortele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2024. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll on 15 minutit + 10 sekundit käigule (Fischeri süsteem).

4.4. Võistkondlikud meistrivõistlused

Võistlusteks registreerumine toimub vastavalt punktile 3.10.

4.4.1. Eesti võistkondlikud meistrivõistlused rahvusvahelises kabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2024. aasta kalenderplaanile.

 • Ringsüsteemis
 • Igast klubist lubatakse osalema kuni 2 võistkonda.
 • Võistkonnas on kuni 6 mängijat, neist vähemalt 1 naine. Igas konkreetses voorus mängivad 4 mängijat, kellest üks peab olema naine. NB! Naine võib mängida ükskõik millisel laual. Naiste lauda ei eksisteeri.
 • Juhul kui osaleb kuni 6 võistkonda
  • Ajakontroll on 30 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem)
  • Kirjutamine on kohustuslik kuni partii lõpuni
 • Juhul kui osaleb üle 6 võistkonna
  • 20 minutit + 20 sekundit käigule (Fischeri süsteem)
  • Kirjutamine ei ole kohustuslik
 • Kui võistlustel osaleb 10 võistkonda või rohkem, siis on kohtunikul on õigus otsustada, kas viia võistlus läbi alaguppides või kuni 9 vooru Šveitsi süsteemis.
 • Hiljemalt 10 minutit enne igat vooru teatab võistkonna kapten, kes võistkonna liikmetest ja millises laudade järjekorras mängivad. Selle tegemata jätmisel peab võistkond mängima sellises laudade järjestuses nagu eelmises voorus (esimeses voorus kasutatakse sel juhul võistlustele registreerimisel esitatud järjekorda).

4.4.2. Eesti võistkondlikud meistrivõistlused vene kabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2024. aasta kalenderplaanile.

 • Ringsüsteemis
 • Igast klubist lubatakse osalema kuni 2 võistkonda.
 • Kui võistlustel osaleb 10 võistkonda või rohkem, siis on kohtunikul on õigus otsustada, kas viia võistlus läbi alaguppides või kuni 9 vooru Šveitsi süsteemis.
 • Võistkonnas on kuni 6 mängijat, neist vähemalt 1 naine. Igas konkreetses voorus mängivad 4 mängijat, kellest üks peab olema naine. NB! Naine võib mängida ükskõik millisel laual. Naiste lauda ei eksisteeri.
 • Mikromatšid kahest partiist
 • Ajakontroll on 10 minutit + 5 sekundit käigule (Fischeri süsteem).
 • Mikromatš mängitakse vastandvärvidega.
 • Vahetult mikromatši eel loositakse avakäigud esimesel ja teisel laual vastavalt meeste IDF-i 2023. aasta loositabelile ja kolmandal ning neljandal laual IDF-i 2016. aasta naiste turniiride loositabelile. Avakäike ei loosita igale partiile eraldi vaid igale lauale üks kord. Esimeste laudade loosi tõmbavad esimena kokku paaritud võistkondade esimese laua mängijad. Teiste laudade loosi tõmbavad esimena kokku paaritud võistkondade teise laua mängijad. Kolmandate laudade loosi tõmbavad esimena kokku paaritud võistkondade kolmanda laua mängijad. Neljandate laudade loosi tõmbavad esimena kokku paaritud võistkondade neljanda laua mängijad.
 • Hiljemalt 10 minutit enne igat vooru teatab võistkonna kapten, kes võistkonna liikmetest ja millises laudade järjekorras mängivad. Selle tegemata jätmisel peab võistkond mängima sellises laudade järjestuses nagu eelmises voorus (esimeses voorus kasutatakse sel juhul võistlustele registreerimisel esitatud järjekorda).

4.4.3. Eesti noorte võistkondlikud meistrivõistlused rahvusvahelises kabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2024. aasta kalenderplaanile.

 • Võistkonnas on kuni 6 mängijat, neist vähemalt 1 tüdruk. Igas konkreetses voorus mängivad 4 mängijat, kellest üks peab olema tüdruk ja mängima tüdrukute laual.
 • Võistlejate laudade järjestus tuleb esitada peakohtunikule enne turniiri algust ja seda muuta ei tohi. Varumängija tohib mängida ainult samal laual kogu turniiri vältel.
 • Mängima lubatakse ka võistkondi, mille liikmed ei kuulu ühegi EKLi liikmesklubi koosseisu. Võistkonna ükski liige ei tohi olla mänginud ühegi EKLi liikmesklubi eest Eesti meistrivõistlustel kaasa. Segavõistkonnad, kus osa mängijad on mõnest EKLi liikmesklubist ja osa on klubilise kuuluvuseta, pole lubatud. Samuti pole lubatud mitme erineva klubi mängijatest võistkondade komplekteerimine. Noorte rahade arvestusse sellised võistkonnad ei kuulu.
 • Süsteem ja ajakontroll sõltuvad võistkondade arvust ja peakohtunik otsustab need kohapeal.

4.4.4. Eesti noorte võistkondlikud meistrivõistlused vene kabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2024. aasta kalenderplaanile.

 • Võistkonnas on kuni 6 mängijat, neist vähemalt 1 tüdruk. Igas konkreetses voorus mängivad 4 mängijat, kellest üks peab olema tüdruk ja mängima tüdrukute laual.
 • Võistlejate laudade järjestus tuleb esitada peakohtunikule enne turniiri algust ja seda muuta ei tohi. Varumängija tohib mängida ainult samal laual kogu turniiri vältel.
 • Mängima lubatakse ka võistkondi, mille liikmed ei kuulu ühegi EKLi liikmesklubi koosseisu. Võistkonna ükski liige ei tohi olla mänginud ühegi EKLi liikmesklubi eest Eesti meistrivõistlustel kaasa. Segavõistkonnad, kus osa mängijad on mõnest EKLi liikmesklubist ja osa on klubilise kuuluvuseta, pole lubatud. Samuti pole lubatud mitme erineva klubi mängijatest võistkondade komplekteerimine. Noorte rahade arvestusse sellised võistkonnad ei kuulu.
 • Süsteem ja ajakontroll sõltuvad võistkondade arvust ja peakohtunik otsustab need kohapeal.

5. Muude küsimuste lahendamine

 • Kõik juhendis märkimata ja võistluste käigus üleskerkinud küsimused lahendab peakohtunik, vajadusel konsulteerides Eesti Kabeliidu juhatuse ja võistluste korraldajatega.
 • Kohtuniku otsuste peale on mängijatel õigus esitada proteste Eesti Kabeliidu juhatusele. Eesti Kabeliidu juhatus on kohustatud vastama igale protestile kirjalikult kuu aja jooksul pärast turniiri lõppu.

6. Üldiselt

 1. Kohtunikul on õigus muuta voorude arvu ja ajakontrolli vastavalt mängijate arvule selliselt, et turniiri planeeritud algus- ja lõpukuupäev jäävad vastavalt kalenderplaanis sätestatule.
 2. Lõplik ajakontroll pole lubatud.
 3. Kui mikrokadettide, pisikadettide, minikadettite turniiril on osavõtjate arv väiksem kui seitse või kadettide ning juunioride turniiril ja täiskasvanute turniiril osalejate arv on neli või väiksem, siis mängivad vastavalt tüdrukud poistega ning naised meestega koos samal turniiril. Medalid antakse välja eraldi tüdrukutele ja poistele ning naistele ja meestele. Loosiavangutega turniiril kasutatakse sel juhul meeste avangute tabelit.
 4. Kui kadettide või juunioride vanuseklassi noorte (neiude ja noormeeste eraldi) või täiskasvanute (naiste ja meeste eraldi) turniiril osalejate arv on viis või kuus, siis peetakse esmalt üheringiline ringsüsteemis eelturniir, kus selgitatakse välja neli parimat (jagamise korral kasutatakse ringsüsteemi kriteeriumeid ning nende võrdsuse korral toimub esimese võiduni välkkabe ajakontrolliga matš). Seejärel toimub poolfinaal, kus omavahel lähevad vastamisi eelturniiri esimese ning neljanda koha saanud mängijad ning teise ja kolmanda koha saanud mängijad (värvid loositakse). Viigilise tulemuse korral saavad kõrgema asetusega mängijad (eelturniiri esimene ja teine) eelise ning jõuavad poolfinaali võitjatena finaali. Finaalis kohtuvad omavahel poolfinaalide võitjad ning poolfinaalide kaotajad. Võtjad mängivad omavahel esimese ja teise koha peale ja kaotajad kolmanda ning neljanda koha peale. Finaalis saavad samuti eelise eelturniiril kõrgema asetuse saanud mängijad ning viigilise tulemuse korral tunnistatakse nad finaali võitjaks.
 5. Šveitsi süsteemis peetavatel võistlustel on kohustuslik loosimiseks kasutada arvutit ja lähtuda Solkoffi põhisest arvestusest. Põhjendatult on kohtunikul õigus muuta arvuti loosi.
 6. EKL-i ametlikel võistlustel ei tohi viiki leppida enne, kui mõlemad vastased on sooritanud 40 käiku rahvusvahelises kabes või 20 käiku vene kabes, vastasel juhul märgitakse partii mõlemale osapoolele tabelisse kaotus. Kiir- ja välkkabe ajakontrolli kasutamisel või kui üleskirjutamine ei ole kohustuslik tohib viiki leppida juhul, kui lauale on jäänud rahvusvahelises kabes mõlemal vastasel 10 või vähem ning vene kabes 6 või vähem kabendit.
 7. Mobiiltelefonide ja muude elektroonikaseadmete kasutamine vooru ajal on keelatud ja võib kaasa tuua partii kaotuse.
 8. Kõrvaliste isikute viibimine mängutsoonis on keelatud.
 9. Mikromatšidega turniiril loetakse kahe partii vahel olev aeg vooru osaks ja mängijatele kehtivad kõik need piirangud mis partii mängimise ajal.
 10. Mikromatšidega turniiril on võistlejatel keelatud kahe partii vahel lahkuda mängutsoonist.
 11. Kalendriaasta sees võib mängija mängida ühe klubi eest. Mängija klubi vahetusest tuleb Kabeliidu juhatust teavitada kirjalikult.
 12. Mängutsoonis viibimisega annab mängija, kohtunik ja pealtvaataja õiguse teha endast mängutsoonis foto- ja videojäädvustusi ning avaldada neid ajakirjanduses, sotsiaalmeedias ning internetis.
 13. Võistlustel osalemisega kinnitab mängija, et tema tervislik seisund vastab kõigile normidele ning ta ei sea osalemisega ohtu ennast ega kaasmängijaid.

Vaata ka


Üldjuhendid
200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021 - 2022 - 2023