Eesti Kabeliidu 2001. aasta üldkoosolek

Allikas: Kabeliit

Eesti Kabeliidu aastakoosolek toimus 29. juunil 2001.

Koosolek toimus Tallinna malemajas algusega kell 16.00 (tegelikult kell 16.20). Osalejad: Marika Azojan (MA), Veronika Kalmus (VK), Arvo Külvet (AK), Algo Laidvee (AL), Viktoria Lehtmets (VLm), Villem Lüüs (VL), Edgar Mitt (EM), Janek Mäggi (JM), Irma Nahkor (IN), Vassili Patskun (VP), Otto Pruuns (OP), Taivo Rist (TR), Andrus Tull (AT), Arno Uutma (AU).

Presidendi JM sõnavõtt 6 minutit.

Revisjonitoimkonna esimehe AL sõnavõtt 3 minutit. Annab kohalolijaile lehe aruandega eelmiste aastate tööst. Kabeliit on saanud kaks aastat järjest kahjumit ja praegu on pangaarve miinuses.

Küsimuste esitamine

TR tahab teada, kas kvoorum on koos. VLm vastab, et kvoorum on 9 inimest.

VL tahab teada, miks Nõmmel antakse šveitsi süsteemis peetavatel võistlustel vaba vooru eest pool punkti. Ei vastata, sest Nõmmelt pole kedagi.

OP tahab teada, miks Maardus peetakse laste võistlusi vene keeles ja miks kohtunik JT röögib võistlejate peale. Sisuliselt ei vastata.

OP küsib, miks EKL varjab 10 tuhandet krooni, mis on Lasnamäe klubi arvel. Sisuliselt ei vastata; tundub, et see summa unustati lihtsalt ära.

OP küsib, miks liideti tänavustel Eesti noorte meistrivõistlustel kaks vanemat võistlusklassi. VL ütleb, et pole seda keelavat dokumenti. VLm lubab alates järgmisest aastast seda mitte teha (selle kohta on dokument olemas).

OP peab vajalikuks, et kõigest, mida otsustatakse, jääks dokument järele. Kerkib küsimus, kes täna protokollib. VLm tunnistab, et mitte keegi. IN soovitab protokollijaks valida TR. Eelnev osa on taastatud mälu järgi.

Sõnavõtud

VK paneb ette määrata auhinnarahade jaotus enne võistlust, mitte pärast võitjate selgumist. IN ja JM toetavad teda.

AT paneb ette maksta vene ja rahvusvahelises kabes võrdseid auhinnarahasid.

AU paneb ette määrata auhinnarahade jaotus kohe pikema aja peale. JM rõhutab, et sel juhul tuleb auhinnaraha jagamise põhimõtted määrata aasta alguses kogu aasta jaoks. IN toetab seda, sest siis saab korraldada rahajagamise peo aasta lõpus, kus kõik oma auhinnaraha korraga kätte saavad.

AK soovitab juhatusse hankida mittekabetajaid, kes spondeeriksid. Aastaid pole selliseid olnud.

EM annab ülevaate Viljandis toimunud võistlustest. Spordihoone ei valminud, võistlejaid majutati kodudes, mis olnud täitsa hea. EMV peeti vene kabes esmakordselt üle mitme aasta mikromatšides; meistriks tuli Vello Luht. HJ tõlgib FMJD reegleid, kuid tõlge jäi pooleli ja vajab redigeerimist. Kohtunikega ei ole probleeme, aga kui Šveitsist tuli tark Tallinnasse kohtunikke koolitama, osales seal Eestist ainult 5 inimest, neist 2 Viljandist. Õnneks oli välismaalasi. Tänab kõiki klubisid, kes on midagi teinud.

OP sai tänavuse kalenderplaani alles veebruaris. Küsib, miks nii hilja ja kas selle eest hakatakse klubidelt ka raha nõudma. AK vastab, et kalenderplaani saatmine on klubidele tasuta.

Hinnang juhatuse tegevusele

IN on juhatuse tööga rahul, arvestades, et keegi palka ei saa.

AK arvab, et vähemalt tegevdirektor peaks saama palka. Küsib, kes on nõus tunnistama juhatuse tegevuse rahuldavaks.

Häältega +8=1-0 vastu võetud (OP on erapooletu).

Presidendi valimine

IN tahab valida iga klubi esindaja juhatusse.

EM meenutab, et enne tuleb valida president.

AK soovitab presidendiks tagasi valida JM.

JM on tagasivalimisega nõus.

AK küsib, kas on veel kandidaate. Ei ole.

Häältega +8=1-0 (OP erapooletu) valitakse JM tagasi.

Juhatuse valimine

JM soovitab valida mitte üle 9 liikme: kvoorumiga tuleb raskusi.

IN arvab, et 5 liiget on liiga vähe. 5 liikme korral on kvoorum juba 3 inimest ja seal saavad 2 inimest otsuse vastu võtta.

AT meenutab, et siiani on alati olnud 7 liiget. Nii hääletataksegi. +9=0-0 saab juhatuse suuruseks 7 inimest.

Esitatakse kandidaate. IN rõhutab, et tingimata tuleb ka naisi valida (eelmises polnud ühtegi). Sellegipoolest taandab ta iseenese kandidatuuri. Koos JM-ga, kes presidendina on automaatselt juhatuses, jääb järele 9 kandidaati.

Soovitatakse valida asepresidendid. EM meenutab, et enne tuleb valida juhatus.

IN avastab, et kõik kandidaadid on väga head. Paneb ette suurendada juhatust 8 liikmeni. Sellel ei ole mõtet, selgitab AK, sest kvoorum suureneks kohe. IN soovitab siis suurendada juhatust 9 liikmeni. Häältega +7=1-1 suurendatakse juhatust 9 liikmeni (OP erapooletu, TR vastu).

Juhatuse 9 kohale on 9 kandidaati. Hääletatakse kõiki korraga. Valdava häälteenamusega (+9=0-0?) valitakse kõik kandidaadid juhatusse. Uue juhatuse moodustavad VK, AK, VL, EM, JM, Andres Onemar (AO), OP, AT ja AU.

Asepresidentide valimine

Kes peaks asepresidente valima, kas aastakoosolek või juhatus? EM tunnistab, et eeskirjad seda ei ütle. TR mäletab, et siiani on valinud juhatus. IN tahab ise asepresidente valida. Selle vastu keegi ei ole.

JM paneb ette valida asepresidentideks AO ja AK.

TR toetab seda, sest AO on hiidlane.

Häältega +8=1-0 (OP erapooletu) valitakse AO ja AK asepresidentideks.

Revisjonikomisjoni ja aukomisjoni valimine

Esitatakse kandidaate. Keegi ennast ei taanda. Kandidaate on täpselt nii palju kui komisjonides kohti. Mõlemat komisjoni hääletatakse in corpore ja mingeid probleeme ei teki. Revisjonikomisjoni saavad MA, Algo Laidvee (esimees) ja TR.

Aukomisjoni saavad EM, IN ja AU.

Kas võib kuuluda korraga juhatusse ja aukomisjoni, küsib TR. EM vastab, et võib küll.

Juhatuse istung

Kuna juhatuse kokkukutsumisega on raskusi, otsustatakse pidada kohe juhatuse istung. IN (kes pole juhatuses) soovitab moodustada komisjonid: noorte-, kvalifikatsiooni-, kirikabekomisjoni jne.

Reitingute ja järkudega on aastaid tegelenud VL, kellele pole selleks tarvis mingit komisjoni.

Noortekomisjoni esimeheks hakatakse kohe valima IN.

Kirikabekomisjoni võimaliku esimehena nimetatakse PR nime.

TR taipab, et on valitud protokollima EKL aastakoosoleku istungit, mitte juhatuse istungit.

Protokollis Taivo Rist


Eesti Kabeliidu üldkoosolekud
2001200320062008200920102011201220132013 suvi2015201620172017 suvi20182019 - 2019 kevad - 2022