Eesti Kabeliidu 2003. aasta üldkoosolek

Allikas: Kabeliit

Eesti Kabeliidu aastakoosolek 14. detsembril 2003

Algas kell 11.20.

Osalevad hääleõigusega delegaadid Heinar Jahu (Nõmme, HJ), Arvo Külvet (AK), Villem Lüüs (Maardu ja Tartu, VL), Edgar Mitt (Valga, EM), Irma Nahkor (Lasnamäe, IN), Otto Pruuns (Keila, OP), Taivo Rist (Hiiumaa, TR), Jaan Truu (Saaremaa, JT, hilineb) ja Arno Uutma (Keila, AU). Peale nende osalevad Viktoria Lehtmets (VLm), Indrek Migur (IM), Janne Mumme, Janek Mäggi (JM), Iivo Nei, Andres Onemar (AO, hilineb), Maido Pajo (MP) ja Uno Plakk (UP).

VLm räägib kvoorumist ja liikmemaksude tasumisest. Kvoorum on koos ja klubid on üldiselt esindatud. Klubi “Exodus” on likvideerunud, sest kõik Teminid kolisid Iisraeli. Kohtla-Järve “Tamka” ja Lahepere pole midagi teatanud ega liikmemaksu tasunud. Liikmemaksu pole maksnud ka Pärnu. AU sõnul on ka Lahepere klubi likvideeritud.

Koosolekut peaks juhatama AO, kes pole aga kohal. Ühehäälselt valitakse koosolekut juhatama AO, tema saabumiseni aga AK, ning protokollijaks TR.

Aruanded

President

JM peab kõnet: (Poole peal saabub AO.) 2003 oli EKL-ile edukas. Korraldati kaks rahvusvahelist turniiri: noorte kabeolümpia ja suurmeistrinormiga turniir. EOK lubas kabeolümpiat toetada oluliselt rohkem (150 tuhat kr.) kui tegelikult toetas (75 tuhat kr.). Seetõttu oli kabeolümpia eelarve 89 025 krooni ja kabeliit on siiani võlgu pedagoogikaülikoolile. Kabeolümpial osales 3 Eesti noort. EKL eelarve oli 332 tuhat kr., sh. 220 tuhat kr. annetused ja 100 tuhat kr. sihtotstarbelised eraldused noortespordiks. Liikmemaksu on tasunud 10 klubi, kokku 3000 kr.

Ära miski ei jäänud, kõik meistrid on selgunud (seda koos järelmatšidega). Tänavu olid üle aastate kõige võitluslikumad meistrivõistlused, mis on hea propagandaks noorte seas. Raido Värik (RV) oli noorte MMil II (ei kaitsnud tiitlit). Parema meelega antakse raha konkreetsete tippsündmuste jaoks, sestap peame oma suurmeistrinormiga turniire jätkama.

Revisjonikomisjon

AO ja AL tahavad paika panna sõnavõtu aega. HJ on vastu. Aega ei piirata.

Revisjonikomisjonist on kohal ainult TR, kes loeb ette revisjonikomisjoni aruande. Paarile küsimusele vastab VLm.

Muud komisjonid

HJ tahab teada, millised komisjonid tegutsevad.

VLm ja VL vastavad.

JM: Propagandakomisjoni ei ole. Teeme propagandat ilma mingi komisjonita.

IN: Noortekomisjonis olen mina üksinda.

VL: Kvalifikatsioonikomisjonis on Vello Pihelgas, mina ja IN.

HJ: Kui mitu inimest on viimase aastaga meistrikandidaadiks saanud?

VL: Vist mitte keegi.

HJ: Kuidas saab üldse MK täita?

VL: Tõsta koefitsient 2350-ni ja kõik. Arvesse lähevad rahvusvahelise kabe turniirid mõtlemisajaga vähemalt 1 tund kummalegi ja vene kabe turniirid mõtlemisajaga vähemalt 30 minutit kummalegi.

HJ: Kas on kohtumikke atesteeritud?

EM: Ei ole.

HJ: Kas on mõeldud kabeajaloo ja partiide säilitamisele?

OP: Ametlikud Eesti MV protokollid pidid tulema mulle, aga ei tule. Villem teeb tabeleid, aga kõiki tulemusi ta üles ei leiagi ja partiisid ka pole. Ma ei saa niimoodi kabeajalugu säilitada, kui mulle mingit teavet ei tule!

HJ: Kõik 3 Eesti last kabeolümpial olid Nõmmelt. Kuidas Nõmme laste toitlustamine organiseeriti?

VL: Talongidega.

HJ: Üldse ei organiseeritud! Kui nad ei oleks kodus söönud, siis polekski süüa saanud.

Kust saab teada, kes on EKL juhatuses?

VL: Internetis on.

HJ: Ei usalda, sest aasta aega pärast Enn Rüütsalu surma oli ta veel internetis elus.

Kui palju kulutas EKL RV saatmiseks Hollandisse tiitlit kaitsma? 0. Kui palju kulutas EKL Eesti noorte meistrivõistlustele? 0. Kui palju kabetajate saatmisele Ukrainasse? 0. Kas kõige selle kohta on juhatuse otsus?

VL: Oleme teile andnud midagi küll, aga te ei ole raha kulutamisest aru andnud ja sellepärast te enam raha ei saa.

AO: Nüüd kaldusime küll teemast kõrvale. Kas on küsimusi presidendile?

OP: Miks ikkagi peab klubi maksma oma liikmete sõidu MM-ile?

JM: Pole raha.

TR: Käisid Hollandis mingil kongressil, kus ööbisid hotellis, mille öö maksis 1000 krooni, kokku 4000. Hea küll, hotell oli ette antud, seda valida ei saanud. Aga kui meil raha üldse ei ole, kas sulle ei tulnud pähe mõte maksta see summa ise, mitte EKL rahast?

JM: Olen käinud 6 korda aasta jooksul välismaal ja 5 korda maksnud kõik oma arved ise. Seekord oli see Tallinna sadama sihtotstarbeliselt eraldatud raha, mistõttu ma ei tunne end süüdlasena.

OP: Kui laps saadetakse välismaale võistlema, kas talle makstakse kinni ainult sõiduraha?

IN: Ja toitlustamine ja öömaja ja osavõtumaks ja treener, sest laps ei saa üksi sõita. Treener on neist kõige suurem kulu.

OP: Anita Seppa ei teadnud Hollandis MMil, kui suur on osavõtumaks. Hea, et tal oli nii palju kaasas! Miks talle seda Eestis ei öeldud?

IN: EKL pidi seda teadma, kui Anita EKL lähetusega läks.

HJ: Mida sa seal Amsterdamis tegid? Tegelik kongress oli ju Schwarzhuisis, Hollandi teises otsas.

JM: Seal olid mäss ja ebaseaduslikud hääletused. Kõik teise päeva hääletused olid õigustühised. Meie teisel päeval üldse ei osalenud. Me hankisime sõpru, vaenlasi pole meil ühtki.

HJ: See oli kohutav viga! Mässu mahasurumisest teisel päeval jäi 1 hääl puudu! Sinu hääl jäi puudu!

TR: See on väga huvitav lugu, mida meil pole kahjuks aega kuulata. Kas sa paneksid selle äkki kirja ja saadaksid Villemile, kes selle jälle "Kabeinfoga” laiali saadaks?

AO: President peabki oma käikudest aru andma!

HJ: Kas noortekomisjoni esimees on tutvunud sellega, kas noorte raha on kulutatud sihtotstarbeliselt?

IN: Ei. Usun, et otstarbekohaselt.

HJ: Ei usu. Paari aasta eest AK tunnistas, et ei kulutatud. Kas oli otsus, et noorte raha kulutatakse kabeolümpiale, mitte noorte lähetamiseks suurvõistlustele?

IN: Sellist otsust pole.

AO: Me vastame kõigile teie küsimustele kirjalikult.

HJ, OP: Juhatus ei vasta kirjadele!

AO: Tõsine süüdistus.

HJ saatis mitu kirja juhatusele. Vastust pole siiani.

AK solvub. Väidab, et on vastanud.

OP: Poolteist aastat tagasi saatsin presidendile kirja. Vastust pole siiani.

JM: Mis kiri?

AU: Mullu otsustasime, et ainult noortekomisjoni soovitusega saab noorte raha eraldada.

IN: Oli suuline otsus. Kirjalikku pole.

IM: Millal juhatus viimati täies koosseisus koos käis?

JM: Täiskoosseisus vist mitte kunagi. Koos käiakse vastavalt vajadusele, viimati täna hommikul ja enne seda 2 nädala eest.

OP: Mulle pole peaaegu kunagi teada antud.

IN: Iga juhatuse liige rääkigu nüüd, mida ta tahab paremini teha! (Keegi ei kuula teda.)

Üldine arutelu

VL: Vaja on Eesti võistkondlikele meistrivõistlustele seada sisse kautsjon. Viimati rahvusvahelises kabes registreerus 10 võistkonda ja kohale tuli 7. Kui seda oleks teadnud, oleks võistluse 2 päevaga pidanud, mitte 3-ga. See on tüüpiline, et osa jääb tulemata. Kautsjoni saaksid osalejad võistluse lõpus täies koosseisus tagasi. Raha ülekande kulu 4 krooni osaleja pealt maksaks kabeliit.

HJ: Nõus! Ammu on aeg! Korra oli ka juba kautsjon.

OP: Nõus, kui klubi ei pea maksma rahvusvahelisi lähetusi.

INei: Maletajatel on ammu kautsjon 1000 krooni võistkonnale. Kui 1 võistleja jääb 1 voorus kohele tulemata, maksab see võistkonnale 100 krooni. See distsiplineerib kohe võistlejaid.

Vaieldakse kautsjoni suuruse üle. 500 või 300 krooni? Hääletatakse. +3-4 300 krooni kasuks.

HJ: VL ütles, et kehtib see juhend, mis on OP-l kodus.

OP: VL ütles, et see ei kehti, sest on prinditud peldikupaberile.

VL: Kautsjon tuleb tasuda registreerumisel.

HJ: Nõus, kui saab pärast protokolli. Holstres sai igaüks.

VL: Praegu peab korraldaja saatma nädala jooksul protokolli klassifikatsioonikomisjonile. Järelikult peaks saatma ka kõigile osa võtnud klubidele.

INei: Pangem nimeliselt, et peakohtunik vastutab selle eest.

IN: Ja et sünniaasta ja nimi ja klubi on õiged.

HJ: Kui Nõmme turniiril on peakohtunik Holstrest, siis ei saa ta midagi teha. See on ikka korraldaja asi.

See pannaksegi otsusesse sisse.

IM: Miks pole EKL embleemiga diplomeid?

VLm: Praegu on EOK embleemiga. See pole ju ka paha.

HJ: EKL ei vasta kirjadele ja ükski komisjon ei tööta. Propagandakomisjoni ei tehta, kuigi seda oleks tarvis. Kuskil ei saa täita MK normi.

VL: Kui ta saab korda partii jooksul 1:2, siis ta pole ju meistrikandidaat!

HJ: Mitu aastat tagasi jagasin AU-ga rahvusvahelises kabes esikohta. Järelmatši pole seni toimunud. EKL ei ole ka diplomeid andnud.

AU: Mina pole ka midagi saanud.

HJ: Urmas Paet tahtis Nõmmel korraldada noorte MMi. Rahad olid olemas. EKL-ilt ei tahtnud me midagi, ainult VLm-lt kooskõlastust. VLm ütles, et ei pea noorte MMi korraldamist Eestis otstarbekaks, sest meil puuduvad tasemel mängijad. Samal aastal tuli RV maailmameistriks. Anekdoot!

Valitsuselt saab raha siis, kui on MMil tuldud 6, 12 või 18 hulka. Aga lollidele raha andmine on raiskamine.

IN: Mina tegutsen sundkorras. Ise ma ei tahtnud. Noorte raha eraldab meile kultuuriministeerium. Jagame seda Eesti treeneritega kirjaliku kokkuleppe alusel, mis sõlmiti vist 4 aasta eest Nõmmel. HJ kirjutas ise ka alla.

HJ: See on ebakompetents, et sa pole huvi tundnud, mille järgi kultuuriministeerium raha annab. IN põikpäine arvamus on, et niikuinii meil pole häid mängijaid. Aga tulid! Minu sama põikpäine arvamus on, et ei maksa olla pessimist.

IN: Noortekomisjon on ainus, mis tegutseb korraliku kokkuleppe alusel. Kõik me kirjutasime paberile alla! HJ on hiljem ära pööranud, kui tema lapsed tippu jõudsid.

IM: Kui malemaja 1. jaanuarist tasuliseks läheb, kas me siis mitte pankrotti ei lähe? Kui palju meie kohustused suurenevad?

VLm: Noortevõistlused suuname rohkem Nõmmele, täiskasvanute omad katsume jätta malemajja. (Ühtki konkreetset summat ei maini.)

UP: Ma pole küll delegaat, kuid kirikabekomisjoni esimees siiski. EKL on eraisikuile mitu tuhat krooni võlgu, kuna on lubanud hüvitada kirikabetajaile kulusid. Mis nüüd saab? Treinbuk hakkab varsti teist korda maailmameistriks tulema. Eesti meister Ivo Vana sõimab esialgu veel mind. Kas läheme lahku nagu maletajad on juba läinud? (Ivo Vana kinnitab hiljem, et on küsinud raha taktitundeliselt.)

JM: Raha otsitakse.

JT: Korraldame suvel Eesti meistrivõistlused. Tahame peakohtunikuks Jüri Siimu. Teist kohtunikku polegi vaja, kui saame korraliku šveitsi süsteemis loosimise programmi.

6.–9. augustini toimub Saaremaa kapp. Tahame elektronkelli. Tagame ise poole summast. Ja lätlased tahavad Eestist ka konkurentsivõimelist võistkonda saada.

EM: Siim tuleb. Kabekoodeksi tõlge pole veel valmis. UP tõlgib. Täna kinnitati kabekohtunike põhimäärus ja litsentsijuhend.

Valimised

MP: Olen kakskümmend aastat kabest eemal olnud. On sise- ja välisküsimused. Siseküsimused tuleb lahendada. Välisküsimustel ei tohi lasta kuhjuda.

Olen Rahvaliidus. Sellepärast ma loobusin ka Juristide Liidu esimehe kohast, sest poliitik võib halba varju heita. Olen ka vallavolikogus ja mul on vähe aega.

AU: Me peame kindlaks tegema, kelle poolt me rahvusvahelises konfliktis oleme.

JM: Paljusid riike esindavad tegevkabetajad. Berliinis ei toimunud ühtki vaidlust, sest hea projekt oli ees. Igaüks sai midagi, aupresidendi koha näiteks. Pooled rahustati maha. (Keegi ei hakka arutama, kelle poolt olla.)

AO: Asume valima, sest aeg lõpeb. Kas avalik või salajane?

AK, TR: Avalik.

JT: Nõuan salajast hääletust põhjusel, et kui ma viimati kümne aasta eest siin osalesin, siis oli salajane.

IN: Nõus.

AO: Esitagem kandidaate!

AK: JM.

OP: MP. MP taandab end poliitilistel põhjustel. Ta ei pea õigeks juhtimist, kuid juhatuses võib olla.

HJ: Las TR loeb hääli.

TR: Ma kõike ka ei jõua, ma protokollin!

AK: INei. INei taandab end ja soovitab UP.

VL: IM.

Hääli lugema valitakse UP. 1 kandidaat: JM. Häältega +7-3 valitakse JM.

Mitu liiget juhatusse valida? Seni oli neid 9. VL ja AO soovitavad valida 7, sest kvoorumiga on raskusi.

IN: Siis saab 3 häälega otsust vastu võtta!

AU: Ei. Vajatakse pooli hääli mitte kohalolijaist, vaid kogu juhatusest, nii et 4 häält on vaja.

Sellega nõustutakse. Tuleb esitada kandidaate.

JM: AO, AK, MP, VL ja AU.

VL: IN. IN taandab enda.

AK: OP. OP taandab enda.

TR: HJ. HJ taandab enda.

IN: TR. TR taandab enda.

JM: VLm. AO ei luba VLm-l kandideerida.

Üldiselt pakutakse UP.

Hääletatakse in corpore avalikult. Häältega +7-1=2 juhatus kinnitatakse.

Tuleb valida revisjonitoimkond. Jääb 3 liiget. Kuna TR on ainsana kohal, tahetakse teda revisjonikomisjoni juhiks tõsta. TR taandab end vastava hariduse puudumise tõttu. Vana komisjon jätkab, uusi kandidaate ei esitata, vastu pole keegi.

Korduvalt rõhutatakse (ja mida lõpu poole, seda sagedamini), et aega on vähe ja et kell 13.15 peab koosolek lõppema. Kell 13.23 ongi lõpp.


Eesti Kabeliidu üldkoosolekud
2001200320062008200920102011201220132013 suvi2015201620172017 suvi20182019 - 2019 kevad - 2022