Eesti Kabeliidu 2006. aasta üldkoosolek

Allikas: Kabeliit

Eesti Kabeliidu 2006. aasta aastakoosolek

Aeg ja koht: laupäeval, 28. jaanuaril 2006 kell 11.45 Tallinna Malemajas. Algab väljakuulutatud ajal, hilinemiseta.

Osalejad: Heinar Jahu (HJ), Arvo Külvet (AK), Viktoria Lehtmets (VLm), Lauri Leppik (LL), Villem Lüüs (VL), Janek Mäggi (JM), Irma Nahkor (IN), Andres Onemar (AO), Raivo Rist (RR), Taivo Rist (TR), Andrus Tull (AT, hilineb), Tarmo Tulva (TT), Arno Uutma (AU), Lembit Vahesaar (LV) ja Merike Värik (MV).

Palju on juttu ka Raido Värikust (RV).

Üldkoosoleku käivitamine

AO valitakse ühehäälselt koosoleku juhatajaks. Ta tutvustab päevakorda, mis ühehäälselt kinnitatakse.

TR: Kas kvoorum on kohal?

VLm: Jah, 11 klubist on 7 esindatud. Hiiumaalt on RR, Lasnamäelt TT ja Nõmmelt HJ. Volituse alusel esindab AK Saaremaad ja Tartut, JM Maardut ning VLm Kohtla-Järvet. (Pärastpoole saabub AT Paidest.)

TR: Kes protokollib? Eelmisel korral avastasime poole peal, et keegi ei protokolligi.

JM: Las TR protokollib.

Ühel häälel valitakse TR protokollima.

AO: Peame kiiresti töötama, sest koosolekule on aega 2 tundi. Eelmisel korral jäime ajahätta ja koosolek läks pikemaks.

HJ: Miks korraldatakse üldkoosolek alati niisugusel ajal, et kiire on?

VLm: Kell 2 algab Eesti meistrivõistluste voor.

HJ: Miks ei võinud mõnel teisel päeval korraldada?

Keegi ei vasta.

Aruanded

Juhatuse aruanne

JM: Juhatus on pidanud 5 koosolekut. Meie peamised sponsorid on kultuurkapital, sotsiaal- ja kultuuriministeerium, Tallinna linn spordiameti kaudu, erasektorist IBM ja “Dharma”. Need andsid raha noorteüritusteks.

Suvel korraldasime Tallinnas mõttemängude festivali. RV täitis rahvusvahelise meistri normi. Saime endale järgmise aasta Euroopa noorte meistrivõistlused. Oleme saanud kuulsaks heade turniiride korraldajana. Selle eest tuleb tänada eeskätt Lehti Kohalat ja VLm. Mullu meie kabetajailt väga häid sportlikke tulemusi ei tulnud, aga esikümne kohti MM-il küll. Mullusteks parimateks sportlasteks valiti RV, Kaari Vainonen ja Piret Viirma, noortest RV ja Kadi Veski. Eelarve suurus oli 456 444 krooni, tulude-kulude vahe 26 tuhat krooni.

TR: Aga kui arvestada, et tulude hulka oli arvestatud ka 33 tuhat krooni tunamullust kasumit, siis olime kergelt miinuses.

HJ: Kas komisjonid töötavad?

AO: Kas komisjonide esimehi on kohal?

VLm: VL on klassifikatsioonikomisjoni esimees ja IN noortekomisjoni esimees.

IN: Mina teen juhatusele ettekandeid raha jagamise soovitustega. Muud ei teegi. Ja tänavugi tegi selle minu eest VL. Keegi pole minu poole pöördunud, et ma midagi muud teeksin.

HJ: Millal toimus viimati noortekomisjoni koosolek?

IN: 2001. Pärast seda on komisjon olnud üheliikmeline.

HJ: Mitu klubi osales Eesti noorte meistrivõistlustel?

IN: 2: Lasnamäe ja Nõmme. Noortetöö sõltub klubide tegevusest. Näiteks Vassili Patskun elab Maardus ja töötab Paldiskis. Tal kulub töölesõiduks nii palju aega, et ta ei suuda enam noortetööd teha. Treenerite puuduse tõttu on kadunud Tartu, Viljandi ja Narva. Valga kadus ära siis, kui Marko Tiislär vist tervise tõttu noortega tegeleda ei jaksanud.

VLm: Õige jutt. Tallinna valitsus toetab, sellepärast on siin võimalik rohkem teha.

IN: 4 aastat tagasi oli Lasnamäe kabeklubi eelarve ainult 6 tuhat krooni, nüüd palju rohkem.

VLm: Viimsi annab lapse kohta 1000 krooni aastas.

RR: Me ei saada lapsi sellepärast Eesti meistrivõistlustele, et pole tasemel noori.

IN: Kunagi, kui oli Tartust, Valgast, Maardust ja Nissist noori, siis arutasime treeneritega, et pole mõtet korraldada turniire, kuhu 90% võistlejaist sõidab kas Tallinnast või Tallinna kaudu. Odavam on korraldada kõik Tallinnas ja maksta neile vähestele sõidukulud, kes mujalt tulevad. Aga nüüd pole enam Tallinnagi tuldud.

HJ: Kas see on normaalne?

IN: Ei.

HJ: Gaidide ja noorkotkaste suvepäevadel võistles kabes üle saja noore üle kogu riigi. Kuidas nemad saavad, aga meie ei saa?

IN: Neil on selleks vahendid olemas, meil ei ole. Neil on paremad raha hankijad. Minul ei ole raha otsimiseks iseloomu ega tahtmist.

AO: Noortele on sponsorraha lihtsam saada kui vanematele. Aga nüüd klassifikatsioonikomisjoni tegevus.

VL: Olen arvutanud reitinguid ja suhelnud FMJD vastava komisjoniga. Peale minu on komisjoni liikmed vanast ajast Vello Pihelgas ja IN, aga ega nad midagi ei tee.

HJ: Mitu inimest on aastaga meistrikandidaadi normi täitnud?

VL: 0. Viimane oli vist RV. Selleks pole tarvis muud kui tõsta reiting meestel 2350 või naistel 2150-ni.

HJ: Mitu suurmeistrit meil on?

VL: 0. Pole olnud võimalik täita. Rahvusvaheline suurmeister on ka Eestis suurmeister, muudmoodi ei saa. Tuleb tulla MM-il 6 hulka ja saab kätte. Urmo Ilves, Ardu Treinbuk ja AU on rahvuslikud suurmeistrid. Selleks peab olema reiting 2550. Seda pole rahvusvahelises kabes kellelgi ja vene kabes on kahel; ma peast ei mäleta, kellel.

HJ: Minu andmetel nõuab suurmeistri norm reitingu tõstmist 2400–2424-ni.

VL: See on reiting, millest alates tekib turniirile suurmeistri norm. Seda on ka mitu korda vaja täita, aga päriselt omistatakse suurmeistri nimetus, kui reiting tõuseb 2550-ni. Mõnel Eesti kabetajal on suurmeistrinormi täitmise korrad täis, aga reiting pole piisavalt hea.

IN: Kuni I järguni peavad klubid järkude arvestust ja omistavad neid. Villemi kätte tulevad nad alates I järgust.

HJ: Kuidas on propagandakomisjoniga?

VL: See jäi soiku siis, kui Edgar Mitt ära suri.

HJ: Täpselt seda räägiti ka kaks aastat tagasi. Mitu litsentseeritud kohtunikku on?

Piinlik vaikus. Keegi ei vasta.

Raamatupidamise aruanne

VLm esitab raamatupidamise aruande.

AT: Kui suur protsent eelarvest on läinud rahvusvaheliste turniiride korraldamiseks?

JM ja VLm: Umbes veerand.

Ühehäälselt kinnitatakse juhatuse aruanne.

Revisjonikomisjoni aruanne

TR esitab revisjonikomisjoni aruande. Veel olid liikmed Marika Azojan ja Algo Laidvee, aga nemad ei teinud midagi. Vajalikud kuludokumendid on olemas. Riik eraldas mullu 120 000 krooni, sellest noortele veerandi ehk 30 000.

HJ: Eelmise koosoleku protokollis pole kusagil kirjas revisjonikomisjoni koosseisu.

TR: Sel juhul on see protokolli viga. Kusagil pidi kirjas olema, et revisjonikomisjoni volitusi pikendati.

Revisjonikomisjoni aruanne kinnitatakse +7 -1.

Valimised

President

AO: Nüüd tuleb valida juhatus. Enne veel president. Kas on kandidaate?

AK: JM.

AO: JM on ainus kandidaat. Nüüd tuleb moodustada häältelugemiskomisjon.

AK: TR. (TR taandab end, sest protokollib.)

JM: LV. (Kõik on nõus.)

AÖ: Kas hääletus on avalik või salajane? Alati on olnud salajane.

Keegi ei protesti, kuigi alati ei ole valimised olnud salajased.

AO: Kas kandidaatidele on küsimusi?

TR: Kui president välismaal EKLi esindab, siis ta peab oma tegevusest kirjalikult aru andma. Juba siis, kui JM eelmisel korral valiti, oli sellest juttu. Ja mitte ühtegi aruannet pole aasta jooksul tulnud. Ja ka eelmise aasta kohta mitte. HJ kirjalikule arupärimisele vastati kord, et president aastakoosolekul esitas suulise aruande, aga see polnud nii. Vastupidi, ajapuudusel seda ei jõutud ja kõik olid nõus, et selle võib ära jätta, kui ta oma aruande kirjalikult esitab.

JM: Alati ei selgu tulemused kohe. Näiteks Poolas käigu tulemused said selgeks alles järgmisel käigul Hollandisse.

TR: Ma ei öelnud, et aruanne peab tulema kohe järgmisel päeval. Võib tulla ka järgmisel kuul, aga praktika, et aruandeid üldse ei tule, on veel halvem.

Lepitakse kokku, et presidendi aruanne on kirjalik ja et seda pole vaja saata igale klubile, vaid et dokument on EKL-is ja kes tahab, võib sellega siin tutvuda.

LV: Presidendivalimise tulemused: +6 =1, 1 ei hääletanud. JM on president. (Aplaus.)

JM lubab end parandada.

Juhatus

AO: Vastavalt põhikirjale tuleb valida juhatusse vähemalt 5 liiget. Kui suure teeme?

IN: Rohkem kui 5, et 3 kohaletulnust ei saaks 2 otsuseid vastu võtta.

AK: 7, nagu oli.

AT: 5.

Hääletatakse. +7 -1 7-liikmelise juhatuse kasuks. President on automaatselt juhatuses, nii et 6 liikmekandidaati on tarvis esitada.

AK: VL.

IN: TT, AT.

JM: LL, AO.

HJ: RV.

MV: HJ.

TT: VL.

VLm: AK, AU.

JM: MV.

HJ ja AU taandavad end.

AT: Taandan end suure koormuse tõttu. Järgmisel korrral peab olema kirjalik aruanne nii juhatuselt kui ka revisjonikomisjonilt. Rohkem läbipaistvust, aruandlust, informatsiooni! Ja noortetööd!

Otsustatakse, et juhatuse ja revisjonikomisjoni aruanne peab olema kirjalik.

VL: IN. (IN taandab end, sest on noortekomisjoni esimees.)

VLm: Kui palju Paides noori on?

AT: Paide toetab 120 krooniga lapse kohta. Noortetööd pole, sest ei saa treenerile maksta.

JM: Tallinna turniiri teeme selle pärast, et saame sihtfinantseerimiseks raha. Üldse on palju sihtfinantseeringu raha. Suurturniirid annavad põhjuse raha küsida. Klubid peaksid olema aktiivsemad raha hankimisel.

LV: Kokku oli 8 sedelit, kõik kehtisid. Kokku oli 48 häält. Hääli said LL 8, VL 8, AO 7, VLm 6, TT 6, AK 5, MV 4 ja RV 4. Värikud on väljas, kõik teised osutusid valituks. (Valimistulemused kinnitatakse.)

Revisjonikomisjon

AO: Järgneb revisjonikomisjoni valimine. Palun esitada kandidaate!

Korraga selgub, et kandidaate pole kusagilt võtta. Kõiki kohalolijaid, keda ei valitud juhatusse, pakutakse. AT taandab end suure koormuse tõttu, RR elab kaugel, IN on noortekomisjoni esimees, AU ja HJ taanduvad samuti. TT käib küsimas tagatuppa saabunud Riho Teinemaalt; see keeldub. Kas revisjonikomisjon võib olla üheliikmeline? Põhikiri ei luba. Lisaks TR-ile jäävad lõpuks nõusse MV ja LV. TT helistab Kaari Vainosele ja pressib talt välja lubaduse revisjonikomisjoni töös osaleda. Juba 4! LV taandab end otsekohe. Ühehäälselt kinnitatakse revisjonikomisjoni koosseis TR, Kaari Vainonen ja MV.

HJ: Revisjonikomisjoni esimeheks jääb muidugi TR.

TR taandab end, sest tal pole vastavat haridust. Ja ka eelmises komisjonis polnud ta esimees.

MV saab komisjoni esimeheks.

Muud küsimused

AO: Veel on 5 minutit aega.

JM: Juhatus koguneb, et valida enda seast 2 asepresidenti. Aga enne valime HJ kohtunikekogu presidendiks. (HJ taandab end. Kohtunikekogu presidenti ei valita.)

VL: Määratlemata on välkkabe meistrivõistluste osavõtumaks. Mais toimuvad.

AO: Juhatus peab seda otsustama, aga kuulab heameelega üldkoosoleku ettepanekuid.

HJ: 10 ja 15 krooni sõltuvalt sellest, kas on klubi liige.

AT: 25 ja 10 sõltuvalt sellest, kas on täiskasvanu või noor või pensionär.

Arutatakse ka võimalust 25/15, kuid ühehäälselt otsustatakse 25/10.

HJ: Kas ajakirjanduses on kabest juttu olnud? “Spordileht” ei loe. Kas on kabendeid müüa? Minul on. Kirjandust ilmunud? 4 klubi on isiklikult kohal; see näitab huvipuudust. Saaremaal toimunud Eesti meistrivõistluste protest on siiani vastamata. 2001. aasta Eesti meistrivõistluste järelmatš on siiani pidamata. Juhendid tulevad ei tea kust nagu Moosese käsulauad. Neid tuleks üldkoosolekul arutada. Lepiti kokku, et Eesti meistrivõistlustele saavad koha eelmise aasta meistrivõistluste 6 paremat, kõik muud tulevad esiliigast. Kohtunike tööst pole mõtet rääkida. Propaganda puudub. Simultaane ei toimu.

JM: Pärnus olen ise simultaane andnud.

IN: See ei ole ka päris õige, et need, kes kritiseerivad, taandavad end kõigist ametitest ja loodavad nende peale, kes ei taandanud, süü veeretada.

AO: Sellega on päevakord ammendatud. Vabandan, et natuke ettenähtust üle lasin. Juhatus koguneb nüüd oma koosolekule.

Lõpp kell 14.05.

HJ hakkab ülejäänutele oma kabendeid näitama ja müüma.

Protokollis Taivo Rist


Eesti Kabeliidu üldkoosolekud
2001200320062008200920102011201220132013 suvi2015201620172017 suvi20182019 - 2019 kevad - 2022