Eesti Kabeliidu 2021. aasta suvine üldkoosolek

Allikas: Kabeliit

Eesti Kabeliidu 2021. aasta üldkoosolek toimus pühapäeval, 26. juunil 2021 Tallinna Malemaja]]s.

Osalejad: Ülar Poom (ÜP, juhatus, Järvamaa), Urmas Poom (Jõgeva), Tarmo Tulva (TT, president, Nupuklubi, Saaremaa ja Tartu), Krista Pahapill (juhatus, Tabasalu), Viktoria Lehtmets (VL, juhatus, Remii ja Tamka), Taivo Rist (TR, aukohus, Hiiumaa), Pille Petersoo (Viimsi) ja Heinar Jahu (HJ, Nõmme) ja Krista Villemson (juhatus).

Irma Nahkor puudub. Ta on Juta Raudsepa matustel.

18 liikmesklubist on esindatud 11. Kvoorum on 10 klubi, seega on üldkoosolek otsustusvõimaline.

Ühel häälel valitakse koosolekut juhatama Tarmo Tulva ja protokollima Taivo Rist.

Algus on välja kuulutatud kell 12. Kuna kõik, kes tulema peavad, on kohal, siis alustataksegi kell 12.01.

Revisjonikomisjoni ja majandusaasta aruande kinnitamine

Revisjonikomisjonist pole kedagi kohal, kuid Imre Anton (IA) saatis revisjonikomisjoni aruande. See saadeti juhatuse listi laiali, aga kuna kõik kohalviibijad pole juhatuse listis, siis loeb TT selle ette. IA on üldiselt rahul ja soovitab majandusaasta aruande kinnitada.

IA mainib väiksemaid puudujääke. Nii näiteks tellis EKL Janek Mäggiga (JM) seotud firmalt tõlget ja Aare Harakuga (AH) seotud firmalt kabelaudu, aga summad on üsna väikesed. JM sai tõlkebüroolt allahindlust ja kabelaudade ostmisel on firmade valik üsna piiratud.

Ühel häälel kinnitatakse revisjonikomisjoni aruanne ja majandusaasta aruanne.

IA nõustus järgmisel aastal revisjonikomisjonis jätkama.

Juhtorganite valimised

Vana juhatus tahetakse tagasi valida, aga Kerdi Pesur ei soovinud enam jätkata. Asenduskandidaati pole võtta. Arno Uutma (AU) on väljendanud kahtlust jätkamise kohta, TT helistab talle ja AU nõustub jätkama. Juhatusse jääks niimoodi 8 liiget. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab presidendi hääl.

Ühel häälel valitakse juhatus koosseisus Ülar Poom, Arno Uutma, Krista Villemson, Krista Pahapill, Viktoria Lehtmets, Janek Mäggi, Argo Unnuk ja veel valimata president.

EKL presidendi kohale esitatakse üks kandidaat. Ühel häälel valitakse Tarmo Tulva presidendiks tagasi.

Muud küsimused

Kell 12.23 on põhilised päevakorrapunktid ammendatud. Siiski on osalejatel muid küsimusi.

ÜP tõstatab võõrmängijate teema. Põhikiri ja üldjuhend seda ei käsitle. Kõik käsitlemata teemad jäävad peakohtuniku otsustada. Võib-olla peaks selle kohta otsuse tegema, sest eri võistluste peakohtunikud võivad teha erinevaid otsuseid.

TT: See otsus on juhatuse pädevuses, aga kui üldkoosolek seda arutab ja otsustab, siis on juhatusel tugev mandaat teha samasugune otsus.

ÜP: Jalg- ja korvpallis on riikidevaheline ühine andmebaas. Kabes ei ole. Kui keegi on Hollandi või Vene klubi liige, siis me ei tea seda ja ei saagi teada. Niimoodi võib keegi iga riigi võistkondlikel meistrivõistlustel ise klubi eest osaleda. Eri riikides on ka eri seadused, näiteks Leedu võistkondlikud meistrivõistlused ongi lahtised ja seal võetaksegi välismaalasi võistkondadesse. Näiteks Andrei Naprejenkov Peterburist mängis Leedu võistkondlikel. Mis saab, kui ta ka Eesti võistkondlikel osaleda tahab?

HJ: Parem püüame omadega mängida.

TT: 4. ja 10. juulil on Eesti võistkondlikud meistrivõistlused rahvusvahelise kabe kiir- ja välkkabes. Need kuupäevad on just sellepärast pandud, et sel ajal on Tallinnas maailmameistrivõistlused, need on vabad päevad ja siis saavad välismaalased soovi korral Eesti meistrivõistlustel osaleda, aga väljaspool arvestust.

Otsus. Eesti meistrivõistlustel ei tohi välisriikide kodanikud võistkondlikel aladel osaleda. Individuaalaladel tohivad nad juhatuse otsusega osaleda väljaspool arvestust.

ÜP: Kuidas on Eesti kodanikega? Kui Eesti meistrivõistlustel saaks võistkondi Eesti kodanikest vabalt komplekteerida, siis soodustaks see klubide osalemist. Näiteks Saaremaa ja Hiiumaa.

HJ: Ei ole küll näha, et võistkondade vaba komplekteerimine soodustaks osalemist.

TR: Pole probleem. Võtku klubi liikmeks, siis saabki osaleda. Meie võtsime Marika Azojani oma klubisse, sest meil polnud tasemel naist.

HJ: Kas veteranide Eesti meistrivõistlustel on ainult üks vanuseklass?

ÜP: Jah, ainult üks.

TT: Ma ei ole sellega tegelenud, aga mitme vanuseklassi tegemine on täiesti võimalik.

ÜP: Kus saab näha kalenderplaani?

TR: Kabeliidu saidilt, teist meil ei ole.

ÜP: See on aasta viimaste kuude osas ebatäpne.

TT: Paremat pole meil praegu anda.

Räägitakse eelolevatest võistlustest. Koroona tõttu lükati palju edasi, aga kui me paneme need novembrisse-detsembrisse, siis võib tulla koroona kolmas laine ja need võivad lõplikult ära jääda. Püüame panna varasemaks, näiteks oktoobri lõpus olevale koolivaheajale. Eriti kahju on sellest, kui noorte meistrivõistlused ära jäävad, sest järgmisel aastal on paljud järgmises vanuseklassis, kus medalit võita on keerulisem kui koos noorematega.

HJ: Neljandat korda tõstatan selle probleemi. 2001. aasta Eesti meistrivõistlustel vene kabe kiirkabes jäid esikohta jagama HJ ja AU. Pidi toimuma järelmatš, aga ei toimunud. Kumbki pole medalit kätte saanud. Varsti võib juba postuumselt anda.

TR: Teeme järelmatši. See ületab ajakirjanduse uudisekünnise ja me saame kuulsaks.

TT ja VL ei taha järelmatši ja loodavad kummalegi medali tellida.

Veel räägitakse, et MM-i lõpus toimuvad FMJD presidendi valimised, kus JM kandideerib tagasi, aga tal on vastaskandidaadid Jacek Pawlicki Poolast ja Pavlenko Ukrainast. JM võimalusi suurendab MM-i edukas korraldus. Võistlejad ööbivad ja söövad Viru hotellis ning see on ebaharilik, et kabe MM-il elatakse riigi pealinna keskel luksushotellis. AH ametiaeg veel ei lõpe, tema ametikohta ümber ei valita.

Lõpuks arutatakse veel, mida teha Villem Lüüsist järelejäänud raamatukogu ja muude materjalidega. Peamiselt lubab sellega tegeleda TT.

Lõpp on umbes kell 13.

Koosoleku juhataja Tarmo Tulva
Protokollija Taivo Rist