Eesti Kabeliidu juhatuse koosolek 13.03.2012

Allikas: Kabeliit

Eesti Kabeliidu juhatuse otsus nr 1/ 13. märtsil 2012

Osalesid Janek Mäggi, Arno Uutma, Aare Harak, Raido Värik, Viktoria Lehtmets, Tarmo Tulva, Kadi Veski (skype`is), Kaido Leesmann (külalisena). Puudus Marten Meikop.

Päevakord

  1. Riigi eelarvest eraldatava raha jaotus noortega tegelemiseks 2012. aastal kabeklubide 2011. aasta töötulemuste põhjal
  2. EKL 2012. aasta eelarve projekt
  3. EKL üldkoosoleku ettevalmistamine
  4. Võistluste korraldamine: Euroopa meistrivõistlused kiirkabes 23.–24. juulil 2012, rahvusvaheline kabeturniir 13.–21. juulil 2012, noorte mõttemängud 2012. aasta augustis
  5. Noorte lähetamine Euroopa noorte meistrivõistlustele Ukrainasse
  6. Muud küsimused (inventari soetamine)

Riigi eelarvest eraldatava raha jaotus noortega tegelemiseks

Käeoleval aastal eraldatakse kabeliidule riigieelarvest toetust noortespordile 6688 eurot. Toetuse saaja võib toetust kasutada noortespordiga tulemuslikult tegelevate spordiklubide ja –koolide toetamiseks vähemalt 5016 euro ulatuses ja spordialaliidu korraldatavate noorte ühisprojektide rahastamiseks kuni 1672 euro ulatuses.

Võttes aluseks noortekomisjoni juhi Irma Nahkori projekti, mis tugineb noortetreenerite vahelisele kokkuleppele Eesti Kabeliidu ja kabeklubide vahel, otsustati toetada kabeklubisid järgmiselt:

Klubi Summa
Nõmme Kabeklubi 1676,09
Lasnamäe Male-Kabeklubi 1477,76
Spordiklubi Remii 77,60
Kabeklubi Tamka 81,54
Hiiumaa Kabeklubi 98,54
Raplamaa Spordiliit 18,70
Pärnumaa Spordiliit 653,99
Jõgeva Kabeklubi 319,07
Läänemaa Kabeklubi 564,66
Kabeklubi Into 48,03
Eesti Kabeliit 1672

Enne koostöölepingute sõlmimist saadetakse punktisüsteemi kokkuvõtted veelkord kõikidele noortega tegelevatele klubidele tutvumiseks.

EKL 2012. aasta eelarve projekt

Juhatuse liikmetele eelnevalt väljasaadetud eelarveprojektis arutleti tulude ja kulude jaotamist. Arutati kohtunike töötasu suurust. Praegu kehtiva korra järgi ühe päeva eest makstava 16 euro brutos suurune tasu suurendati 20 eurole netos. Töötasu makstakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2012.

Kuna riigi toetus alaliidule ei ole suur ja projektideks eraldatud toetus on sihtotstarbeline, siis kaalutakse võimalust alates 2013. aastast kehtestada osavõtumaks kõikidele Eesti meistrivõistlustele. Osavõtumaksu suurus ja maksmise kord tuleb arutlusele EKL 2012. aasta üldkoosolekul.

EKL 2012. aasta eelarve kiideti heaks.

EKL üldkoosoleku ettevalmistamine

Eeldatav üldkoosoleku toimumise aeg on 28. aprillil 2012. Majandusaasta aruanne esitatakse eelnevalt revisjonikomisjonile tutvumiseks.

Võistluste korraldamine

Juhatus arutles suviste võistluste korraldust. Pikemalt peatuti rahvusvahelisel kabeturniiril Tallinn-2012. Sellesse arutelusse kaasati Kaido Leesmann, kelle ülesandeks on võistlejaskonna komplekteerimine ja läbirääkimised võistlejatega. Võistluste eelarve on 6000 eurot. Võistluse toimumise ajaks määrati 13.-21. juuli 2012 Tallinna Malemajas. Osalejate arv on 12, sh 8 välisvõistlejat ja 4 Eesti kabetajat. Mängitakse 11 vooru. Välismängijad majutatakse Braavo hotelli Aia tänaval. Auhinnafond on 1500 eur, punktihonorari ei maksta. Toitlustus kaetakse cateringi teenusena.

Noorte lähetamine Euroopa noorte MV-le Ukrainasse

2012. aasta Euroopa noorte meistrivõistlused toimuvad Ukrainas Dneprodzeržõnskis. Tarmo Tulva, meie võistlejate esindaja Euroopa noorte MV-l, uuris sõiduvõimalusi. Odavam võimalus oleks tellida buss kui minna lennukiga. GoBusi hind 30 reisijale on üle Poola minnes 5716,13 eur ja üle Valgevene minnes 4670,33 eurot.

Võimalused arutatakse läbi klubidega.

Muud küsimused

Vaja on osta kabeliidule arvuti, loosimisprogramm ja printer, eelarve järgi kogumaksumuses 800 eurot. Sobiva inventari valivad välja Tarmo, Aare ja Raido. Kulu katmise (kas EKL või EDC vahenditest) otsustavad president ja finantsjuht.

Otsustati osta kabeliidule uus arvuti ja printer ning hankida loosimisprogramm.

Protokollija

Viktoria Lehtmets