Eesti Kabeliidu juhatuse koosolek 26.09.2009

Allikas: Kabeliit

Eesti Kabeliidu juhatuse koosolek 26.09.2009

Osalesid: Tarmo Tulva, Villem Lüüs, Aare Harak, Viktoria Lehtmets
Puudusid: Arno Uutma, Marten Meikop, Janek Mäggi


PÄEVAKORD:
1. EKL arengukava
2. EKL auhindade statuut
3. Kalenderplaan 2010 projekt
4. Juubeliüritus „Eesti Kabe 100” korraldamisest
5. Muud küsimused

1. EKL arengukava
T.Tulva tutvustas arengukava aastateks 2010-2012.
OTSUSTATI kinnitada EKL arengukava aastateks 2010-2012 ja seada üles koduleheküljele.

2. EKL auhindade statuut
A.Harak töötas välja statuudi. Juhatus tegi omad ettepanekud parandamiseks/täiendamiseks. OTSUSTATI kinnitada EKL auhindade statuut.

3. Kalenderplaan 2010 projekt
Kalenderplaani projekt kiideti heaks ja OTSUSTATI kodulehele üles seada kõigile tutvumiseks.

4. Juubeliüritus „Eesti Kabe 100” korraldamisest
Juhatus toetab H. Jahu algatust korraldada vastavateemalisi üritusi. Kuna ürituste plaan ja eelarve on kirjalikult esitamata, siis kabeliit pole materiaalset abi saanud osutada.
OTSUSTATI:
1) Korraldada matš Läti-Eesti 20 laual 28.11.2009 (kuupäev täpsustamisel) Malemajas
2) Tudengite turniir ja simultaan Tallinna linnarahvale Arno Uutmaga St. Patricu pubis 27.11.2009
3) Välkturniir 4.12.2009 Malemajas kl 17.00-19.00
4) Teenekate kabetegelaste ja parimate sportlaste autasustamine 4.12.2009 Malemajas kl 19.00-20.00.

5. Vaadati läbi Lasnamäe Male-Kabeklubi avaldus lubada 2008. a. meister minikadettide klassis Joanna Sild mängima otse 2009.a. minikadettide MV finaali.
OTSUSTATI lubada Joanna Sild 2009.a. Eesti minikadettide MV finaali.

Koosoleku juhataja Tarmo Tulva
Protokollis Viktoria Lehtmets