Kabekoodeks/Lisa2

Allikas: Kabeliit
EESTI KABELIIDU KLASSIFIKATSIOONINÕUDED
Rahvusvaheline, vene ja brasiilia kabe
Nõuded järkude täitmiseks ja omistamiseks
1. Suurmeistri nimetus omistatakse:
A. Automaatselt mängijale, kes on –
- täitnud rahvusvahelise suurmeistri normi.
- saavutanud MM-il koha 10 hulgas (mehed) või 6 hulgas (naised).
- saavutanud EM-il koha 6 hulgas.
B. Mängijale, kes on täitnud viie aasta jooksul vähemalt kaks korda suurmeistri normi EKL-i ametlikel võistlustel, mängides seejuures vähemalt 24 partiid ja omab reitingut vähemalt 2550 (mehed) või 2350 (naised) ametlikus reitingutabelis.
C. Mängijale, kes on täitnud viie aasta jooksul vähemalt neli korda suurmeistri normi, neist vähemalt ühe korra EKL-i ametlikel võistlustel, mängides seejuures vähemalt 30 partiid ning omab reitingut 2550 (mehed) või 2350 (naised).
2. Meistersportlase nimetus omistatakse:
A. Automaatselt mängijale, kes on –
- täitnud rahvusvahelise meistri normi.
- tulnud juunioride MM-il kuue hulka.
- tulnud nelja aasta jooksul ühe korra Eesti meistriks ja veel ühe korra esikolmikusse.
B. Mängijale, kes on täitnud viie aasta jooksul vähemalt kaks korda meistrinormi EKL-i ametlikel võistlustel, mängides seejuures vähemalt 24 partiid ja omab reitingut vähemalt 2450 (mehed) või 2250 (naised) ametlikus reitingutabelis.
C. Mängijale, kes on täitnud viie aasta jooksul vähemalt neli korda meistrinormi, neist vähemalt ühe korra EKL-i ametlikel võistlustel, mängides seejuures vähemalt 30 partiid ning omab reitingut 2450 (mehed) või 2250 (naised).
Suurmeistri ja meistri klassifikatsiooninormid leitakse tabelist 1.

Tabel 1.

Turniiri keskmine reiting Järgunorm /%/
Mehed Naised MS SM
2375 – 2399 2175 – 2199 60 -
2400 – 2424 2200 – 2224 57 76
2425 – 2449 2225 – 2249 53 73
2450 – 2474 2250 – 2274 50 70
2475 – 2499 2275 – 2299 47 67
2500 – 2524 2300 – 2324 43 64
2525 – 2549 2325 – 2349 40 60
2550 – 2574 2350 – 2374 36 57
2575 – 2599 2475 – 2499 33 53
2600 – 2624 2400 – 2424 30 50
üle 2624 üle 2424 27 47
- mängijatele, kellel puudub reiting leitakse algreiting tabelist 2.

Tabel 2.

Järk Algreiting
Mehed Naised
RSM 2600 2400
SM 2550 2350
RM 2500 2300
FM, MS 2450 2250
MK 2350 2150
I järk 2250 2050
muud 2100 2000
3. Meistrikandidaadi nimetus omistatakse mängijale, kes on täitnud vähemalt kaks klassifikatsiooninormi (vastavalt tabelile 3) turniiridel mille järgukoefitsient on alla 0,8 ning omab reitingut vähemalt 2350.
Märkus: vastaste seas ei tohi olla mitte ühtegi vastast alla II järgu.
4. Madalamad järgud, s.o. I, II, III (noorte I), IV (noorte II), noorte III järk omistatakse mängijale, kes on täitnud klassifikatsiooninormi tabeli 3 kohaselt turniiridel, mille järgukoefitsient ei ületa vastavalt 2, 3, 4, 5 või 6.

Tabel 3.

Vastased Klassifikatsiooninorm %
MK I II III
(N I)
IV
(N II)
N III
SM 20 5 - - - -
RM 30 15 - - - -
FM, MS 35 20 5 - - -
MK 50 35 20 5 - -
I 65 50 35 20 5 -
II 80 65 50 35 20 5
III (N I) - 80 65 50 35 20
IV (N II) - 95 80 65 50 35
Noorte III - - 95 80 65 50
Järguta noored - - - 95 80 65
Järgukoefitsient arvutatakse vastavate järkude koefitsientide (järguta noored = 6, noorte III ja järguta täiskasvanud = 5, IV järk ja noorte II = 4, III järk ja noorte I = 3, II järk = 2, I järk = 1, MK = 0, MS = -1, RM ja SM = -3) aritmeetilise keskmisena
Märkused.
- Kõik järgud omistatakse tähtajatult.
- EKL-i ametlikeks võistlusteks loetakse Eesti individuaal- ja võistkondlikke meistrivõistlusi ning nende eelvõistlusi.
- Suurmeistri normi jaoks peab turniiril osalema vähemalt kolm suurmeistrit või kolm mängijat reitinguga vähemalt 2500 (mehed) või 2300 (naised).
- Meistrinormi jaoks peab turniiril osalema vähemalt kolm meistrit või kolm mängijat reitinguga vähemalt 2450 (mehed) või 2250 (naised).
- Suurmeistri ja meistrinormi täitmiseks peab olema mängitud vähemalt üheksa partiid olenemata süsteemist.
- Meistrikandidaadinormi jaoks peab turniiril osalema vähemalt kolm meistrikandidaati või kolm mängijat reitinguga vähemalt 2350 (mehed) või 2150 (naised).
- Suurmeistri, meistri ja meistrikandidaadi nimetused omistab Eesti Kabeliidu klassifikatsioonikomisjon. Turniiri kohtunik on kohustatud klassifikatsioonikomisjonile esitama 5 tööpäeva jooksul turniiritabeli koos väljavõttega reglemendis (ajakontroll). :Madalamad järgud omistab turniiri kohtunik, kinnitades seda oma allkirja ja pitsatiga.
- Järguõiguslikud on turniirid, kus mängitakse vähemalt 7 partiid
- Kui järgunorm osutub murdarvuks, siis ümardatakse see lähima täisarvu suunas, 5 ülesse.
- Järke omistatakse vaid astmeliselt.
- Mikromatšide puhul arvutatakse norm matšitulemuste põhjal.
- Naised mängivad meeste turniiridel oma reitinguga ja peavad täitma meeste järgunormi.
- Pimedatelt sportlastelt reitingu täitmist ei nõuta.
- Järguõiguslikel turniiridel peab vooru kestvus vene ja brasiilia kabes olema vähemalt 2 tundi, rahvusvahelises kabes 4 tundi. :Mikromatšide korral vene ja brasiilia kabes peab ajakontrolliks olema vähemalt 45 minutit partiile.
- I ja madalamat järku saab täita ka kiirturniiridel (10-60 minutit), klassifikatsiooninorm tuleb seejuures täita vähemalt kolm korda ühe aasta jooksul.
- Järguõiguslikel turniiridel on partiide üleskirjutamine ja kontrollkellade kasutamine kohustuslik. Kiirturniiridel võib partiisid mitte üles kirjutada.
Personaalsed tööriistad