Kabekoodeks/Osa2

Allikas: Kabeliit
II – FMJD ametlike võistluste ametlik reglement
See FMJD sisereglemendi lisa asendab ja tühistab varasemad lisad XII—XX.
1. FMJD ametlike võistluste loend
1.1 100-ruudulise kabe individuaalvõistlused:
1.1.1 Maailmameistrivõistlused meestele, naistele, juunioridele (noormehed ja neiud), kadettidele (poisid ja tüdrukud)
1.1.2 Maailmameistrimatšid meestele ja naistele
1.1.3 Pretendentide turniirid meestele ja naistele
1.1.4 Kontinentide meistrivõistlused
1.2 Võistkondlikud võistlused 100-ruudulises kabes:
1.2.1 Võistkondlikud maailmameistrivõistlused
1.2.2 Maailma karikavõistlused kontinentide võistkondadele
1.2.3 Kabeolümpiad
1.2.4 Kontinentide võistkondlikud meistrivõistlused
1.3 64-ruudulise kabe individuaalvõistlused:
1.1.1 Maailmameistrivõistlused meestele, naistele, juunioridele (noormehed ja neiud), kadettidele (poisid ja tüdrukud)
1.1.2 Maailmameistrimatšid meestele ja naistele
2. Organisatsioonilised küsimused
2.1 Kõik ülalnimetatud ametlikud võistlused organiseeritakse FMJD egiidi all.
2.2 Võistlusi organiseerivad rahvuslikud föderatsioonid ei tohi omada võlgu FMJD ees.
2.3 Võistluste kalendri, koos nende jaotusega föderatsioonide vahel, kinnitab FMJD peaassamblee (Assemblée Générale), see kehtib kuni järgmise assambleeni.
2.4 Võistlusi läbiviiv föderatsioon peab andma kinnitama oma nõusolekut võistluuste läbiviimiseks vähemalt üks aasta enne korraldatavat võistlust ning peab kandma garantiifondi üle kolm kuu jooksul pärast Peaassambleed.
2.5 Rahvuslikud föderatsioonid peavad täitma FMJD reegleid ja võistlusmäärusi nendele korraldada antud ametlikel võistlustel. Kui föderatsioon organiseerib TIT (tournoi international pour titres) või TIH (tournoi international homologué) turniiri peab ta nendel kasutama FMJD reegleid ja võistlusmäärusi.
2.6 Mängija lähetamine ametlikule võistlusele eeldab rahvuslikult föderatsioonilt täielikku ja kindlat FMJD reeglite ja antud võistluse erireglemendi tunnustamist.
2.7 Föderatsioonid kes lähetavad ühe või enam mängijat ametlikule võistlusele peavad täitma FMJD direktsiooni (Comité Directeur) otsuseid.
2.8 Majutuskulud. Kohtunikutasud. Ravikulud.
Võistlusi organiseeriv rahvuslik föderatsioon tasub:
Osavõtjate toitlustuse ja majutuse kulud noortevõistlustel (juuniorid, neiud, kadetid)
a) Peakohtuniku ja tema assistentide toidu, majutuse ja sõidukulud (edas-tagassi pilet) võistluspaika.
b) võistlusi korraldav föderatsioon püüab samuti katta kõik kulud seoses organiseerimiskomitee, kohtunike ja osavõtjate võimaliku õnnetuse, haigestumise ja hospidaliseerimisega kogu võistluse ajal.
2.9 Transpordikulud
Korraldav föderatsioon ei tasu võistlejate transpordikulusid, ja treenerite ning esindajate kulusid.
2.10 Võistlusi korraldav rahvuslik föderatsioon peab korraldama osavõtvate maade lippude heiskamise ning võistluse võitjate rahvushümnide esitamise.
2.11 Appelatsioonižürii
Iga võistlusi organiseeriv föderatsioon peab nimetama ametisse vähemalt kolmeliikmelise apellatsioonižürii, kellest vähemalt üks oleks FMJD direktsioonist ja nimetatud viimase poolt. See žürii peab vastama kõikidele reeglitele vastavalt igale mängijate poolt esitatud apellatsioonile (mis on kirjutatud prantsuse või inglise keeles ühes koopiaga võistluste peakohtunikule) kohtuniku kehtestatud sanktsiooni või otsuse kohta.
2.12 Võistluste avatseremoonia protokoll
Võistluste organiseerijal tuleb järgida avatseremoonia ajal järgmist korda:
a. avakõne
b. mängijate esitlemine ükshaaval individuaalvõistlustel või võistkondade kaupa märkides ära kõrgeimate tiitlite omanikud
c. nende nimede esitamise ajal, juhul kui mängijad on üles rivistatud, peab mängija astuma sammu ette
d. loosimine või sellega sarnane protseduur, mis viiakse läbi peakohtuniku poolt.
2.13 Võistrluste lõputseremoonia protokoll
a. mängijad rivistatakse taas ülesse ning eraldatakse publikust;
b. peakohtunik tutvustab võistluse tulemusi;
c. auhindade kätteandmine poodiumil (kolm kohta)
d. võitjahümni esitamine ja lippude heiskamine.
2.14 Auhinnad
Igale individuaalvõistluse kolmele paremale annab FMJD medali (kuld, hõbe, pronks) ja samuti diplomi. Võistkondlikel võistlustel saavad medalid kolme parema võistkonna liikmed. Diplomi saab ka võitja föderatsioon. Samuti antakse üle diplom korraldajale föderatsioonile (tänukiri).
3. Tehnilised reeglid
Iga võistluse jaoks antakse välja erireglement, mis sisaldab:
FMJD poolt võistlussüsteem (ringsüsteem, šveitsi süsteem), osavõtjate nimekiri (FMJD poolt maailmameistrivõistlustel; kontinendi konföderatsiooni poolt kontinentide meistrivõistlustel)
Organisaator teatab võistluste koha, toimumisaja, toimumispaiga ja auhinnad (esemelised või rahalised)
See erireglement peab vastama FMJD sisereglemendile (vaata ka artiklit 2.2 osas IV)
Kõik viimase hetke muudatused mida pole võimalik enam erireglementi sisse viia esitatakse peakohtuniku poolt pärast konsulteerimist organisaatoriga.
Nende võistluste kohta kehtivad järgmised reeglid:
a. minimaalne voorude arv on 7;
b. ühe föderatsiooni mängijate omavahelised kohtumised
ringsüsteemis võistlusel peavad toimuma turniiri esimeses pooles
šveitsi süsteemis peetavatel võistlustel turniiri esimese poole voorudes alates teisest voorust omab prioriteeti teiste tavapäraste paarimiskriteeriumite ees
c. võistkondlike võistlustel ei saa võistkonna koosseisu muuta ning see antakse kapteni poolt allkirjastatuna pitseeritud ümbrikus peakohtunikule; kõik mängijad peavad omama esindatava riigi kodakondsust.
d. esikoha jagamisel maailmameistri või kontinendi meistri tiitlile peetava matši detailid (partiide arv ja/või kiirpartiid) tuuakse ära võistluse erireglemendis
e. matši korral (maailmameistritiitlile või madalamale kohale) teatab organisaator, kas ta lõpetab matši, kui võitja on selgunud.
f. vanusepiirang noortele on võistluste toimumise aasta 31. detsembril 20 aastat juunioridele, 17 aastat kadettidele.
Võistluste erireglement peab olema nähtaval kohal mänguruumis kogu võistluse toimumise aja.
Personaalsed tööriistad