Rahvusvahelise turniiri "Jõgeva 2010" juhend

Allikas: Kabeliit

Rahvusvahelise turniiri 64-r. kabes "Jõgeva 2010" juhend

1. Eesmärk
Turniiri eesmärgiks on propageerida vene kabet, tihendada FMJD liikmesriikide kabetajate võistlussuhteid ja aidata kaasa optimaalse võistlussüsteemi loomisele vene kabes.

2. Organiseerimine ja juhtimine
Turniiri organiseerib ja viib läbi Jõgeva Kabeklubi. Võistluste peakohtunik on Ülar Poom (Jõgeva), kohtunik on Lembit Vahesaar (Tallinn).

3. Osavõtjad ja võistlussüsteem
Võistlustest lubatakse osa võtma FMJD liikmesriikide kabetajaid, kes on teatanud oma osavõtust hiljemalt 23. juuliks 2010.a. Registreerida saab:
e-post: ylar@orthez.ee või unoplakk1944@mail.ru,
tel 505 8239 (Ülar Poom), 5345 4311 ja 607 2160 (Uno Plakk),
kirjalikult: Pargi 18-2 48303 Jõgeva Estonia Uno Plakk.
Võistlused toimuvad vene kabes eraldi turniiridena naistele ja meestele 7 vooruga šveitsi süsteemis. Voorus mängitakse kahepartiiline mikromatš ajakontrolliga 45 minutit + 30 sek. käigule partii kohta.

4. Võistluste aeg, koht ja tingimused
Turniir toimub 27.-30. juulini Jõgeval spordihoones Virtus (Jõgeva, Aia 40).
Võistluste ajakava:
27.07.
kell 11 – avamine
kell 12 – I voor
kell 16.30 – II voor
28.07.
kell 9.30 – III voor
kell 15 – IV voor
kell 19 – välkturniir
29.07.
kell 10 – V voor
kell 15 – VI voor
30.07.
kell 9 –VII voor
kell 13.30 – lõpetamine
Välisvõistlejate majutamine ja toitlustamine samas hoones, majutus 6–8-kohalises toas 125 EEK (8 EUR), 2-3-kohalises toas 210 EEK (14 EUR). Majutamine ei sisalda toitlustamist.
Osavõtjad tasuvad saabumisel osavõtumaksu 60 EEK (4 EUR), Jõgeva Kabeklubi liikmed 30 EEK.

5. Paremusjärjestuse selgitamine
Punktide võrdsuse korral rakendatakse järgmisi kriteeriume:
Šveitsi süsteemis:
1) vastaste punktide summa ilma nõrgima vastase punktideta
2) suurem võitude arv
3) omavaheline kohtumine
4) parem tulemus kõrgemal kohal oleva mängija vastu
Ringsüsteemis kehtivad samad kriteeriumid järjekorras 2), 3), 4).

6. Autasustamine
Turniiri parematele on rahalised stipendiumid:
Naised: I-1500 EEK; II-750; III-500; 4.-250
Mehed: I-3000 EEK; II-1250; III-700; 4.-250; 5.-200; 6.-150; 7.-10. a 100 EEK
Parim auhinnakohale mittejõudnud Jõgeva Kabeklubi nais-ja meeskabetaja - 100 EEK
Auhinnasaajate arv ei ole suurem kui 50% osavõtjate arvust.

7. Üldiselt
Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused määratletakse võistluste reglemendiga või lahendatakse turniiri peakohtuniku ja Jõgeva Kabeklubi juhatuse poolt.

Kinnitatud 12. juulil 2010.a.

Положение международного турнира Йыгева 2010 по 64-кл. шашкaм