Riigi eelarvest tööks noortega eraldatava toetuse jaotamine kabeklubide vahel

Allikas: Kabeliit

Riigi eelarvest tööks noortega eraldatava toetuse jaotamine kabeklubide vahel

Tööks noortega riigi eelarvest eraldatav raha jaotatakse vastavalt noortetreenerite vahel saavutatud kokkuleppele Eesti Kabeliidu ja kabeklubide vahel kolmes osas järgmiselt:

1. Üks osa, mille suurus määratakse noortetreenerite ühisel otsusel, jäetakse Eesti Kabeliidu käsutusse sihitusega käsutada see noorte meistrivõistluste korraldamiseks ja aasta parimate noorte lähetamiseks maailmameistrivõistlustele. Millise klubi noor eeloleval aastal sellise õiguse omandab, ei ole ette teada.

2. Teine osa eraldatakse klubidele, kes paiknevad võistluste läbiviimiskohast kaugel ja on seetõttu kandnud teiste klubidega võrreldes ebaõiglaselt suuri kulutusi. Kuna valdav enamik noorsportlasi tegutseb Tallinnas või selle ümbruses, siis on odavam pidada Eesti meistrivõistlusi kas Tallinnas või Tallinna lähedal ning seetõttu on noortetreenerid otsustanud hüvitada kaugelt saabuvale sportlasvähemusele nende lähetusega seotud kulutused järgmise kokkuleppe kohaselt.

2.1. Majutuskulud, s.o. mitte üle 7 euro ühe öö eest iga võistleja ja ühe treeneri kohta.

2.2. Sõidukulud, mis ületavad ühe inimese kohta 3 eurot, hüvitatakse nii treenerile kui I-VI koha saavutanud sportlastele 75 % ulatuses ja 7.-10. koha saavutanud sportlastele 50 % ulatuses lähtudes sõidupileti madalaimast maksumusest või tegelikest mõistlikest kulutustest.

Taotluse majutus-ja sõidukulude hüvitamiseks peab klubi esitama hiljemalt 10. jaanuariks noortekomisjonile, kes enne hüvitamise otsuse langetamist vaatab üle kulutuste mõistlikkuse ja põhjendatuse.

3. Kolmas osa jaotatakse lähtuvalt sportlaste sportlikest tulemustest eelneval kalendriaastal. Kolmas osa moodustab küll põhilise osa eraldatavast rahasummast, kuid selle numbriline suurus selgub alles pärast esimese kahe osa lahutamist. Sportlike tulemuste eest arvutatakse kõigile noorte vanusegruppides ametlikel (kalenderplaanis kinnitatud) Eesti meistrivõistlustel osalenud sportlastele võistlustel saavutatud kohast olenevad kohapunktid järgmise tabeli kohaselt:

Eesti meistrivõistlustel saavutatud koht Kohapunktid arvestatakse nii 64 kui 100 ruudulises kabes võrdselt poistele ja tüdrukutele, kuid igas vanuserühmas erinevas suuruses
Pisikadetid (kuni 10a) Minikadetid (kuni 13a) Kadetid (kuni 16 a) Juuniorid (kuni 19a) Võistkonnad
Koef. 1,0 Koef. 1,5 Koef. 2,0 Koef. 2,5 Koef. 6,0
I 9 13,5 18 22,5 54
II 7 10,5 14 17,5 42
III 6 9 12 15 36
4-6 4 6 8 10 24
7-10 2 3 4 5 12
alates 11. kohast, kuid ühest klubist mitte rohkem kui 6 sportlast 1 1,5 2 2,5 6
Kui vaatamata sellele, et iga võistleja koht selgitatakse välja vastavalt võistluste juhendile, esineb kohtade jagamist, siis saavad kohajagajad kohapunkte võrdselt (jagatavate kohtade kohapunktid liidetakse ja jagatakse kohajagajate arvuga)

3.1. Kõik noortele korraldatud Eesti meistrivõistlustest osavõtnud sportlased varustatakse eeltoodud tabeli alusel kohapunktidega.

3.2. Summeeritakse kalendriaasta kõikidelt võistlustelt arvestatud kohapunktid.

3.3. Summeeritakse iga klubi kohta kogutud kohapunktid ja arvutatakse, mitu % moodustab vastava klubi kohapunktide summa kalendriaasta kõikidelt võistlustelt arvestatud kohapunktide summast.

3.4. Iga klubi saab sportlike tulemuste eest eraldatavast rahasummast samaväärse osa (sama %), mis vastab klubi kohapunktide osakaalule kõigi kohapunktide üldsummas.