Eesti 2005. a. kabevõistluste üldjuhend

Allikas: Kabeliit
Redaktsioon seisuga 20. detsember 2014, kell 09:47 kasutajalt Taivo (arutelu | kaastöö)
(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)

Eesti 2005. a. kabevõistluste üldjuhend

1. Eesmärgid

Võistlused korraldatakse Eesti meistrite ja kabeparemiku selgitamiseks, samuti kabemängu populariseerimiseks. Meistrivõistluste pingerea alusel lähetatakse võistlejad kõigile FMJD ja EDC ametlikele tiitlivõistlustele.

2. Organiseerimine ja juhtimine

Võistlused organiseerib ja viib läbi Eesti Kabeliit (edaspidi EKL). Võistluste vahetu läbiviija on EKL poolt kinnitatud peakohtunik.

3. Võistluste korraldamise ja läbiviimise tingimused

Võistluste läbiviimisel kasutatakse FMJD võistlusmäärustikke. Kõikide Eestis peetud kabevõistluste (ka mitte EKLi korraldatud võistluste) turniiritabelid tuleb saata hiljemalt 7 päeva jooksul pärast turniiri lõppemist Eesti Kabeliidu kvalifikatsioonikomisjonile.

3.1. EKLi võistlustel kasutatakse punktiarvestust, kus võidu eest antakse 2, viigi eest 1 ja kaotuse eest 0 punkti. Vaba voor šveitsi süsteemis peetavatel võistlustel annab 2 punkti. Võistkondlikel võistlustel annab matšivõit 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti.

3.2. Kohtade jagamine punktide võrdsuse korral

Punktide võrdsuse korral rakendatakse järgmiseid kriteeriume:

3.2.1. Ringsüsteemiga võistlustel

 1. Sonnenborn-Bergeri süsteem (kahekordsele võidetud vastaste punktide summale liidetakse viigistatud vastaste punktide summa).
 2. suurem võitude arv
 3. omavaheline(sed) kohtumine(sed)
 4. parem tulemus kõrgemal kohal oleva mängija vastu

3.2.1 a. Ringsüsteemiga võistlustel mikromatšide korral

 1. Riia koefitsient (vastavalt mikromatši tulemusele (4:0; 3:1; 2:2: 1:3: 0:4/ korrutatakse vastase punktid teguritega 4, 3, 2, 1, 0 ja summeeritakse)
 2. suurem matšivõitude arv
 3. omavahelised kohtumised
 4. väikesed punktid

3.2.2. Šveitsi süsteemiga võistlustel

 1. vastaste punktide summa ilma nõrgima vastase punktideta
 2. suurem võitude arv
 3. omavaheline(sed) kohtumine(sed)
 4. parem tulemus kõrgemal kohal oleva mängija vastu

3.2.2 a. Šveitsi süsteemiga võistlustel mikromatšide korral

 1. vastaste punktide summa ilma nõrgima vastase punktideta
 2. suurem matšivõitude arv
 3. omavahelised kohtumised
 4. väikesed punktid

3.2.3. Võistkondlikel võistlustel

 1. väikesed punktid
 2. suurem punktide summa 1. laual, 2. laual, naiste (tüdrukute) laual
 3. omavaheline kohtumine
 4. suurem võidetud üksikpartiide arv

3.3. Esikoha jagamine Eesti meistrivõistlustel

3.3.1. Täiskasvanud

Esikoha jagamisel individuaalsetel meistrivõistlustel täiskasvanutele kahe võistleja vahel toimub 2-partiiline (või 2 mikromatšiga) järelmatš, kolme ja enama jagaja korral üheringiline järelturniir põhiturniiri ajakontrolliga. Kui järelmatš (järelturniir) meistrit ei selgita, siis jätkatakse kiirkabe ajakontrolliga (rahvusvahelises kabes 15min partiile + 5s käigule, vene kabes 10 minutit partiile + 3s käigule käigule /Fischeri süsteem/) veel kaks partiid (matši) või üks ring. Edasi jätkatakse välkkabe kontrolliga (vastavalt 5min + 3s käigule või 3min + 2s käigule) juba esimese võiduni (või võitja selgumiseni).

Esikoha jagamisel kiirkabes mängitakse 2 partiid või 1 ring põhiturniiri ajakontrolliga. Kui matš (turniir) võitjat ei selgita, mängitakse veel 2 partiid või 1 ring välkkabe kontrolliga (rahvusvahelises kabes 5 min + 3s käigule, vene kabes 3min + 2s käigule). Kui ka siis ei ole meister selgunud, jätkatakse välkpartiidega kuni võitja selgumiseni.

3.3.2. Võistkondlikud meistrivõistlused ja noorte karikavõistlused

Võistkondlikel võistlustel kasutatakse esikoha jagamisel punktis 3.2.3 toodud kriteeriume.

3.3.3. Noortevõistlustel

Pisikadetid, minikadetid ja kadetid: Esikoha jagamisel kahe võistleja korral mängitakse kaks partiid, kolme ja enama jagaja korral üks ring kohe pärast turniiri ajakontrolliga 15 minutit partiile rahvusvahelises kabes ja 10 minutit partiile vene kabes. Kui ka siis pole meister selgunud, jätkatakse sellesama ajakontrolliga esimese võiduni või kohtade selgumiseni.

Juuniorid: 2-partiiline matš või üheringiline turniir põhiturniiri ajakontrolliga. Kui järelmatš (järelturniir) meistrit ei selgita, siis jätkatakse lühendatud ajakontrolliga (15 minutit partiile rahvusvahelises ning 10 minutit partiile vene kabes) esimese võiduni (või kuni võitja selgumiseni).

3.3.4. Järelvõistluse toimumise aeg

Järelvõistlus tuleb (kui ei ole teisiti märgitud) korraldada ühe kuu jooksul pärast põhiturniiri lõppu poolte nõusolekul. Vastasel juhul on juhatusel õigus määrata mänguaeg ja -koht.

3.4. Võistluste läbiviimisega seotud kulude katmine

EKL tasub võistluste organiseerimiskulud. Sõidu- ja majutuskulud kannab lähetav organisatsioon.

3.4.1. Osavõtumaksud (sulgudes osavõtumaks neile, kes ei ole EKLi liikmed, või kelle klubi ei ole tasunud EKL-i 2004. aasta liikmemaksu):

VõistlusTäiskasvanudÕpilased, pensionärid
Eesti MV 100r mehed, naised70 (100)35 (70)
Eesti MV 64r mehed, naised70 (100)35 (70)
Eesti MV 100r esiliiga50 (70)35 (50)
Eesti MV 100r, 64r kiirkabes35 (50)15 (35)
Eesti võistkondlikud MV 100, 64 - (200)-

Osavõtumaks tuleb tasuda võistlusteks registreerimisel EKLi arveldusarvele nr. 10052023226003 Eesti Ühispangas (kood 401). Selgituses tuleb ära märkida, kellelt ja mis võistluse eest osavõtumaks tasutakse.

3.5. Auhinnad

Kolme paremat autasustatakse diplomi ja medaliga, karikavõistluste võitjat karikaga. Auhinnad sõltuvad EKLi finantsolukorrast.

3.6. Võistlustel osalemise kord

EKLi ametlikel võistlustel võivad osaleda Eesti kodanikud või siin alaliselt elavad mõne muu riigi kodakondsusega või kodakondsuseta isikud, kes on tasunud osavõtumaksu. Osavõtumaksud on toodud juhendipunktis 3.4.1.

Võistluste algus Paul Kerese Malekeskuses on üldjuhul esimesel päeval kell 11.00. v.a. rahvusvahelise kabe meeste finaalturniir, mille algus esimesel päeval on kell 14.00 ning juunioride finaalturniirid ning võistkondlikud meistrivõistlused rahvusvahelises kabes 5 ja 6 võistkonna korral, mille algus on kell 16.00.

3.7. Muudatused juhendis

Muudatustest juhendis teatab EKL vähemalt 7 päeva ette.

3.8. Võistlusteks registreerimine

Kõikideks võistlusteks tuleb registreerida hiljemalt 10 päeva enne võistluste algust EKL direktorile. Registreerimisel tuleb tasuda osavõtumaks vt. punkti 3.4.1.

Võistkondlikest meistrivõistlustest osavõtust registreerimisel tuleb tasuda kautsjon (500 krooni), mis tagastatakse võistlusest osavõtnud võistkondadele pärast võistlusi.

4. Võistluste ajad ja osavõtjad

4.1. Rahvusvaheline kabe

4.1.1. Eesti meistrivõistlused meestele kõrgliiga, 27. jaanuar - 6. veebruar, 12 osavõtjat.

Kohta kõrgliigas omavad:

Urmo Ilves	RSM	2257
Kaido Leesmann	RM	2275
Villem Lüüs 	FM	2185
Raido Värik	FM	2138
Argo Unnuk	M	2187
Raivo Rist	FM	2191
Kenneth Karp	FM	2153
Kalev Parksepp	M	2056
Heinar Jahu	M	2134
Priit Tänav	I	
Tarmo Tulva	MK	2021
Arno Uutma	FM	2176

Varud FMJD reitingutabeli a-nimekirja (seisuga 1-1-2005) alusel, st. Indrek Peenmaa 2157; Mart Arm 2137; Uno Plakk 2074; Toomas Ismailov 2065; Arvo Külvet 2050; Riho Teinemaa 2019.

Mängitakse ringsüsteemis ajakontrolliga 2t 50 käigule ja edasi 1t partii lõpuni. 6 paremat pääsevad otse 2005. a. kõrgliigasse. Vajadusel peetakse 6. koha selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 15 minutit partiile + 5s käigule kuni kohtade selgumiseni kohe pärast põhiturniiri lõppu.

4.1.2. Eesti meistrivõistlused naistele 29. jaanuar - 6. veebruar, 10 osavõtjat, ringsüsteem, ajakontroll 2t 50 käigule ja edasi 1t partii lõpuni. Vajaduse korral on peakohtunikul õigus muuta võistlussüsteemi.

4.1.3. Eesti meistrivõistlused juunioridele - poisid (sündinud 1986.a. või hiljem).

Poolfinaal - 19.–20. märts. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 30min partii lõpuni mõlemale mängijale. 7 paremat ja varud finaali. 6. koha jagamisel peetakse finalistide selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5min partiile kuni kohtade selgumiseni. EKLi juhatus omab õigust määrata ühele võistlejale koha finaalis, mille saaja peab sel juhul olema selgunud enne poolfinaali algust.

Finaalturniir - 20.–23. märts. 8 osavõtjat, 1 ring, ajakontroll 1t 30min 50 käigule ja edasi 30min partii lõpuni. Kohta finaalis omab Raido Värik. Eesti juunioride meister saab õiguse kaasa mängida 2006. a. meeste kõrgliigas, 2 paremat pääsevad otse 2006. a. juunioride meistrivõistluste finaali.

4.1.4. Eesti meistrivõistlused juunioridele - tüdrukud (sündinud 1986 või hiljem).

Poolfinaal - 19.–20. märts. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 30min partii lõpuni mõlemale mängijale. 7 paremat ja varud finaali. 6. koha jagamisel peetakse finalistide selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5min partiile kuni kohtade selgumiseni. EKLi juhatus omab õigust määrata ühele võistlejale koha finaalis, mille saaja peab sel juhul olema selgunud enne poolfinaali algust.

Finaalturniir - 20.–23. märts. 8 osavõtjat, 1 ring, ajakontroll 1t 30min 50 käigule ja edasi 30min partii lõpuni. Kohta finaalis omab Irina Laškevitš. 2 paremat pääsevad otse 2006. a. juunioride meistrivõistluste finaali.

4.1.5. Eesti meistrivõistlused kadettidele - poisid, tüdrukud (sündinud 1989 või hiljem). 5.–6. märts, 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 1 tund partii lõpuni mõlemale vastasele. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

4.1.6. Eesti meistrivõistlused minikadettidele (sündinud 1992 või hiljem). 12.–13. veebruar. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 1 tund partii lõpuni mõlemale vastasele. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

4.1.7. Eesti esivõistlused pisikadettidele (sündinud 1995 ja hiljem) 23. jaanuar. 7-9 vooru šveitsi süsteemis. Ajakontrolli ja voorude arvu otsustab peakohtunik, pidades eelnevalt nõu kohaletulnud treeneritega. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

4.1.8. Eesti 2006. a. meeste meistrivõistluste esiliiga 26.–27. november. Osavõtuõigus vähemalt 1. järku omavatel mängijatel. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 1t partii lõpuni. 2006. a. meistrivõistluste kõrgliigasse pääseb turniiri kuni 4 paremat mängijat. See arv täpsustatakse enne võistlust, lähtudes sellest, et finaalturniir peetakse 12 osavõtjaga. Kohtade jagamisel peetakse finalistide selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 10min partiile kuni kohtade selgumiseni kohe pärast turniiri lõppu.

4.1.9. Eesti meistrivõistlused kiirkabes meestele ja naistele, 24. september. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 15min + 5 s käigule (Fischeri süsteem). Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

4.2. Vene kabe

4.2.1. Eesti meistrivõistlused meestele 21.–24. aprill, 8 vooru šveitsi süsteemis, mikromatšid 2 partiist, ajakontroll 45 min + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem), osavõtuõigus vähemalt 1. järku omavatel mängijatel.

4.2.2. Eesti meistrivõistlused naistele 22.–24. aprill, 7 vooru šveitsi süsteemis ajakontrolliga 1 tund 30 käigule ning 15min partii lõpuni.

4.2.3. Eesti meistrivõistlused juunioridele (sündinud 1986 või hiljem) 14.–16. oktoober. Mängitakse šveitsi süsteemis 7 vooru ajakontrolliga 45 min partiile.

4.2.4. Eesti meistrivõistlused kadettidele (sündinud 1989 või hiljem)

Poolfinaal: 1. oktoober. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 15 min partiile. Finaali pääseb 6 paremat. Vajadusel peetakse kuuenda koha selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5 min partiile kuni kohtade selgumiseni.

Finaalturniir: 2. oktoober. 6 osavõtjat, 1 ring. Ajakontroll 30 min partiile. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

4.2.5. Eesti meistrivõistlused minikadettidele (sündinud 1992 või hiljem)

Poolfinaal: 10. september. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 15 min partiile. Finaali pääseb 6 paremat. Vajadusel peetakse 6. koha selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5 min partiile kuni kohtade selgumiseni.

Finaalturniir: 11. september. 6 osavõtjat, 1 ring. Ajakontroll 30 min partiile. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

4.2.5. Eesti esivõistlused pisikadettidele (sündinud 1995 ja hiljem) 22. jaanuar. Võistluste süsteemi ja ajakontrolli otsustab peakohtunik, pidades eelnevalt nõu kohaletulnud treeneritega. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

4.2.6. Eesti meistrivõistlused kiirkabes meestele ja naistele 25. september. 9 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 10min + 3s käigule (Fischeri süsteem). Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

4.3. Võistkondlikud meistrivõistlused

Võistkondlikel meistrivõistlustel täiskasvanutele tuleb võistlusteks registreerimisel tasuda kautsjon 500 krooni EKLi arveldusarvele nr. 10052023226003 Eesti Ühispangas (kood 401).

Kui võistkondlikeks Eesti meistrivõistlusteks täiskasvanutele registreerub rahvusvahelises kabes 4 või vähem ja vene kabes 8 või vähem võistkonda, viiakse võistlused läbi kahe päeva jooksul (laupäeval ja pühapäeval), millest EKL teatab registreeritud võistkondadele.

4.3.1. Eesti võistkondlikud meistrivõistlused rahvusvahelises kabes peetakse 4.–6. novembrini, igast klubist lubatakse osalema kuni 2 võistkonda. Võistkonnas on kuni 5 mängijat, neist vähemalt 1 naine, igas konkreetses voorus mängib 4 mängijat. Ajakontroll 1t 30 min 50-le käigule, seejärel 30 min partii lõpuni. Hiljemalt 10 minutit enne igat vooru teatab võistkonna kapten, kes võistkonna liikmetest ning millises laudade järjekorras mängivad, selle arvestusega, et neljandal laual mängiks naine. Selle tegemata jätmisel peab võistkond mängima selles laudade järjestuses, nagu ta oli esimeseks vooruks üles antud.

4.3.2. Eesti meistrivõistlused vene kabes peetakse 9.–11. detsembrini, igast klubist lubatakse osalema kuni 2 võistkonda. Võistkonnas on 5 mängijat, neist vähemalt 1 naine. Igas konkreetses voorus mängib 4 mängijat. Ajakontroll on 1t partii lõpuni. Hiljemalt 10 minutit enne igat vooru teatab võistkonna kapten, kes võistkonna liikmetest ning millises laudade järjekorras mängivad, selle arvestusega, et neljandal laual mängiks naine. Selle tegemata jätmisel peab võistkond mängima selles laudade järjestuses, nagu ta oli esimeseks vooruks üles antud.

4.3.3. Eesti noorte karikavõistlused klubidele vene kabes 2. aprill. Võistkonnas on 4 mängijat (3 poissi ja 1 tüdruk) sünniaastaga 1983 ja hiljem. Igast klubist on kuni kaks võistkonda. Süsteem ja ajakontroll oleneb võistkondade arvust.

4.3.4. Eesti noorte karikavõistlused klubidele rahvusvahelises kabes 3. aprill. Võistkonnas on 4 mängijat (3 poissi ja 1 tüdruk) sünniaastaga 1983 ja hiljem. Igast klubist on kuni kaks võistkonda. Süsteem ja ajakontroll oleneb võistkondade arvust.

5. Muude küsimuste lahendamine

Kõik juhendis märkimata ja võistluste käigus üles kerkinud küsimused lahendab peakohtunik, konsulteerides kohtunikekogu ja võistkondade esindajatega.

6. Üldiselt

6.1. Kirikabe võistlused toimuvad Eesti Kabeliidu kirikabekomisjoni eriplaani alusel. Kirikabekomisjoni juhib U. Plakk, Laane 12-3, Kuusalu, 74601, tel. 6072160<

6.2. Noortevõistlustel, kus ei ole määratud ajakontrolli, on peakohtunikul õigus määrata ajakontroll või panna kell mõnele venivale partiile, kuid sellise arvestusega, et mõlemale mängijale peab jääma vähemalt viis minutit partii lõpuni.

6.3. Kui üks finalist ei tule kohale, tuleb võimaluse korral kutsuda varumängija.

6.4. Šveitsi süsteemis peetavatel võistlustel on soovitatav loosimiseks kasutada arvutit.

6.5. Kohtuniku ja võistkondade esindajate nõupidamisel viigilise tulemuse korral otsustab peakohtuniku hääl.

6.6. Eesti meistrivõistluste finaalturniiridel (mehed, naised, võistkondlikud, juuniorid, kadetid, minikadetid) ei tohi viiki leppida enne kui on sooritatud 40 käiku rahvusvahelises kabes või 15 käiku vene kabes.

6.7. Mobiiltelefonide kasutamine vooru ajal on keelatud ja võib kaasa tuua partii kaotuse.

6.8. Kõrvaliste isikute viibimine mängutsoonis on keelatud.


Üldjuhendid
200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021 - 2022 - 2023