Eesti 2010. a. kabevõistluste üldjuhend

Allikas: Kabeliit
Redaktsioon seisuga 6. jaanuar 2015, kell 12:06 kasutajalt Taivo (arutelu | kaastöö)
(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)

Eesti 2010. a. kabevõistluste üldjuhend kinnitati 14. jaanuaril 2010.


1. Eesmärgid

Võistlused korraldatakse Eesti meistrite ja kabeparemiku selgitamiseks, samuti kabemängu populariseerimiseks. Meistrivõistluste pingerea alusel lähetatakse võistlejad kõigile FMJD ja EDC ametlikele tiitlivõistlustele.

2. Organiseerimine ja juhtimine

Võistlused organiseerib ja viib läbi Eesti Kabeliit (edaspidi EKL). Võistluste vahetu läbiviija on EKL-i kinnitatud peakohtunik.

3. Võistluste korraldamise tingimused

Võistluste korraldamisel kasutatakse FMJD võistlusmäärustikke. Kõikide Eestis peetud kabevõistluste (ka mitte EKL-i korraldatud võistluste) turniiritabelid tuleb saata 7 päeva jooksul pärast turniiri lõppemist Eesti Kabeliidu kvalifikatsioonikomisjonile.

3.1. Punktiarvestus

EKL-i võistlustel kasutatakse punktiarvestust, kus võidu eest antakse 2, viigi eest 1 ja kaotuse eest 0 punkti. Vaba voor šveitsi süsteemis peetavatel võistlustel annab 2 punkti. Võistkondlikel võistlustel annab matšivõit 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti.

3.2. Kohtade selgitamine punktide võrdsuse korral

3.2.1. Ringsüsteemiga võistlustel

a) suurem võitude arv
b) omavaheline(sed) kohtumine(sed)
c) parem tulemus kõrgemal kohal oleva mängija vastu

3.2.2. Ringsüsteemiga võistlustel mikromatšide korral

a) Riia koefitsient: vastavalt mikromatši tulemusele (4:0, 3:1, 2:2, 1:3 või 0:4) korrutatakse vastase (suured) punktid teguriga 4, 3, 2, 1 või 0 ja summeeritakse
b) suurem matšivõitude arv
c) omavahelised kohtumised
d) väikesed punktid

3.2.3. Šveitsi süsteemiga võistlustel

a) vastaste punktide summa ilma nõrgima vastase punktideta
b) suurem võitude arv
c) omavaheline(sed) kohtumine(sed)
d) parem tulemus kõrgemal kohal oleva mängija vastu

3.2.4. Šveitsi süsteemiga võistlustel mikromatšide korral

a) vastaste punktide summa ilma nõrgima vastase punktideta
b) suurem matšivõitude arv
c) omavahelised kohtumised
d) väikesed punktid

3.2.5. Võistkondlikel võistlustel

a) väikesed punktid
b) suurem punktide summa 1. laual, selle võrdsuse korral 2. laual, sellegi võrdsuse korral naiste (tüdrukute) laual
c) omavaheline kohtumine
d) suurem võidetud üksikpartiide arv

3.3. Esikoha jagamine Eesti meistrivõistlustel

3.3.1. Täiskasvanud

Esikoha jagamisel individuaalsetel meistrivõistlustel täiskasvanutele kahe võistleja vahel toimub 2-partiiline (või 2 mikromatšiga) järelmatš, kolme või enama jagaja korral üheringiline järelturniir põhiturniiri ajakontrolliga. Kui see meistrit ei selgita, siis jätkatakse kiirkabe ajakontrolliga (rahvusvahelises kabes 15 min partiile + 5 s käigule, vene kabes 10 min partiile + 3 s käigule (Fischeri süsteem)) veel kaks partiid (matši) või üks ring. Edasi jätkatakse välkkabe ajakontrolliga (vastavalt 5 min + 3 s käigule või 3 min + 2 s käigule) juba esimese võiduni või võitja selgumiseni.

Esikoha jagamisel kiirkabes mängitakse 2 partiid või 1 ring põhiturniiri ajakontrolliga. Kui see võitjat ei selgita, mängitakse veel 2 partiid või 1 ring välkkabe ajakontrolliga (rahvusvahelises kabes 5 min + 3 s käigule, vene kabes 3 min + 2 s käigule). Kui ka siis ei ole meister selgunud, jätkatakse välkpartiidega kuni võitja selgumiseni.

Välkkabes peetakse kõikide auhinnalisete kohtade jagamisel lisapartiid põhiturniiri ajakontrolliga kuni kohtade selgumiseni.

3.3.2. Võistkondlikud meistrivõistlused ja noorte karikavõistlused

Võistkondlikel võistlustel kasutatakse esikoha jagamisel punktis 3.2.5 toodud kriteeriume.

3.3.3. Noortevõistlustel

Pisikadetid, minikadetid ja kadetid: Esikoha jagamisel kahe võistleja vahel mängitakse kaks partiid, kolme või enama jagaja korral üks ring kohe pärast turniiri ajakontrolliga 15 minutit partiile rahvusvahelises kabes ja 10 minutit partiile vene kabes. Kui ka siis pole meister selgunud, jätkatakse sellesama ajakontrolliga esimese võiduni või kohtade selgumiseni.

Juuniorid: 2-partiiline matš või üheringiline turniir põhiturniiri ajakontrolliga. Kui see meistrit ei selgita, siis jätkatakse lühendatud ajakontrolliga (15 minutit partiile rahvusvahelises ja 10 minutit partiile vene kabes) esimese võiduni või võitja selgumiseni.

3.4. Järelvõistluse toimumise aeg

Järelvõistlus tuleb, kui ei ole teisiti märgitud, korraldada ühe kuu jooksul pärast põhiturniiri. Selle aeg ja koht lepitakse kokku poolte nõusolekul. Vastasel juhul on juhatusel õigus määrata mänguaeg ja -koht.

3.5. Võistlustega seotud kulude katmine

EKL tasub võistluste organiseerimiskulud. Sõidu- ja majutuskulud kannab lähetav organisatsioon.

3.6. Osavõtumaksud

(sulgudes osavõtumaks neile, kes ei ole EKL-i liikmed või kelle klubi ei ole tasunud EKL-i 2010. aasta liikmemaksu):

Võistlus Täiskasvanud Õpilased, pensionärid
Eesti MV rahvusvahelises kabes 70 (100) 35 (70)
Eesti MV vene kabes 70 (100) 35 (70)
Eesti MV 100r esiliiga 50 (70) 35 (50)
Eesti MV kiirkabes 35 (50) 15 (35)
Eesti võistkondlikud MV 0 (200) 0 (200)
Eesti MV välkkabes 25 (35) 10 (15)

Osavõtumaks tuleb tasuda võistlusteks registreerimisel EKLi arveldusarvele nr. 10052023226003 Eesti Ühispangas (kood 401). Selgituses tuleb ära märkida, kellelt ja mis võistluse eest osavõtumaks tasutakse.

3.7. Auhinnad

Kolme paremat autasustatakse diplomi ja medaliga, karikavõistluste võitjat karikaga. Auhinnad sõltuvad EKLi rahalisest seisust.

3.8. Võistlustel osalemise kord

EKL-i ametlikel võistlustel võivad osaleda Eesti kodanikud või siin alaliselt elavad mõne muu riigi kodakondsusega või kodakondsuseta isikud, kes on tasunud osavõtumaksu. Osavõtumaksud on toodud juhendi punktis 3.6.

Võistluste algus Paul Kerese Malekeskuses on üldjuhul esimesel päeval kell 11.00.

3.9. Muudatused juhendis

Muudatustest juhendis teatab EKL vähemalt 7 päeva ette.

3.10. Võistlusteks registreerimine

Kõikideks võistlusteks tuleb registreerida hiljemalt 10 päeva enne võistluste algust EKL-i direktorile. Registreerimisel tuleb tasuda osavõtumaks, vt. punkti 3.6.

Võistkondlikeks meistrivõistlusteks registreerimisel tuleb tasuda kautsjon 500 krooni, mis tagastatakse võistlusest osa võtnud võistkondadele pärast võistlusi.

4. Võistluste ajad ja osavõtjad

4.1. Rahvusvaheline kabe

4.1.1. Eesti meeste meistrivõistluste kõrgliiga

Tallinn, 30. jaanuar - 7. veebruar, 10 osavõtjat. Mängitakse ringsüsteemis ajakontrolliga 1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem). 4 paremat pääsevad otse 2011. aasta kõrgliigasse. Esikoha jagamisel peetakse järelvõistlus, teiste kohtade jagamisel kasutatakse punktis 3.3.1 toodud kriteeriume.

Kohta kõrgliigas omavad

Eesti 2009. aasta meistrivõistluste alusel
Eesti 2010. aasta meistrivõistluste esiliiga turniirilt

Varud selgitatakse FMJD reitingutabeli (seisuga 1. jaanuar 2010) alusel.

4.1.2. Eesti meistrivõistlused naistele

Tallinn, 30. jaanuar – 7. veebruar, 10 osavõtjat, ringsüsteem, ajakontroll 1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem). Kohta finaalis omavad 2009. aasta meistrivõistluste alusel Kadi Veski, Marika Azojan, Kaari Vainonen, Margit Viirma, Helina Rajasalu ja Piret Viirma. Osavõtuõigus on vähemalt I järgu mängijatel. Kui registreerub üle 10 mängija, on peakohtunikul õigus muuta võistlussüsteemi, samuti võib ta korraldada ülejäänud finalistide selgitamiseks valikturniiri kiirkabes). 6 ja vähema osavõtja korral mängitakse kaks ringi. Esikoha jagamisel peetakse järelvõistlus, teiste kohtade jagamisel kasutatakse punktis 3.3.1 toodud kriteeriume. Turniiril üle 50% punktidest kogunud mängijad kindlustavad endale koha 2011. aasta meistrivõistluste finaalturniiril.

4.1.3. Eesti meistrivõistlused juunioridele - poisid (sündinud 1991 või hiljem)

Valikturniir: 20. märts. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 15 min partii lõpuni mõlemale mängijale. Selgitatakse 6 paremat ja varud finaali. 5. koha jagamisel peetakse finalistide selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5 min partiile kuni kohtade selgumiseni. EKL-i juhatusel on õigus määrata ühele võistlejale koht finaalis, mille saaja peab olema selgunud enne poolfinaali algust.

Finaalturniir: 7.–11. aprill. 8 osavõtjat, 1 ring, ajakontroll 1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem). Kohta finaalis omab Anti Ingel. Turniirile pääsevad lisaks 1 mängija kadettide meistrivõistlustelt (Hendrik Tamm) ning 6 kohta (Martin Talimets, Priit Tänav, Mark Kristian Küttim, Janek Jaanimäe, Erik Jaanimäe, Kalev Mänd) + varud valikturniirilt. Eesti juunioride meister saab õiguse kaasa mängida 2011. aasta meeste meistrivõistluste kõrgliigas, 2 paremat pääsevad otse 2011. aasta juunioride meistrivõistluste finaali.

4.1.4. Eesti meistrivõistlused juunioridele - tüdrukud (sündinud 1991 või hiljem)

Valikturniir: 20. märts. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 15 min partii lõpuni mõlemale mängijale. Selgitatakse 5 paremat ja varud finaali. 5. koha jagamisel peetakse finalistide selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5 min partiile kuni kohtade selgumiseni. EKL-i juhatusel on õigus määrata ühele võistlejale koht finaalis, mille saaja peab olema selgunud enne poolfinaali algust.

Finaalturniir: 7.–11. aprill. 8 osavõtjat, 1 ring, ajakontroll 1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem). Kohta finaalis omavad Kadi Veski ja Elvia Sõber. Turniirile pääsevad lisaks 1 mängija kadettide meistrivõistlustelt (Janet Tamm) ning 5 kohta + varud valikturniirilt. 2 paremat pääsevad otse 2011. aasta juunioride meistrivõistluste finaali.

4.1.5. Eesti meistrivõistlused kadettidele (sündinud 1994 või hiljem)

20.–21. veebruar. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 35 min + 15 s käigule partii lõpuni mõlemale vastasele (Fischeri süsteem). Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

4.1.6. Eesti meistrivõistlused minikadettidele (sündinud 1997 või hiljem)

Poolfinaal 13. veebruaril. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 15 min + 15 s käigule partii lõpuni mõlemale vastasele (Fischeri süsteem). 6 paremat pääsevad finaali. Finaalikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

Finaal 14. veebruaril. Ringüsteemis, ajakontroll 25 min + 15 s käigule partii lõpuni mõlemale vastasele (Fischeri süsteem). Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

4.1.7. Eesti esivõistlused pisikadettidele (sündinud 2000 või hiljem)

24. jaanuar. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 25 minutit partiile. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

4.1.8. Eesti 2011. aasta meeste meistrivõistluste esiliiga

11.–12. detsember. Osavõtuõigus on vähemalt I järgu mängijatel. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 45 min + 15 s käigule partii lõpuni mõlemale vastasele (Fischeri süsteem). Kõrgliigasse pääsevad turniiri 6 paremat mängijat. See arv täpsustatakse enne võistlust, lähtudes sellest, et finaalturniir peetakse 12 osavõtjaga. Kohtade jagamisel peetakse finalistide selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 10 min partiile kuni kohtade selgumiseni kohe pärast turniiri lõppu.

4.1.9. Eesti meistrivõistlused kiirkabes

11. september. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 15 min + 5 s käigule (Fischeri süsteem). Osavõtuõigus on vähemalt I järgu mängijatel. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

4.1.10. Eesti meistrivõistlused välkkabes

8. mai. Ajakontroll 5 min partiile + 3 s käigule (Fischeri süsteem). Osavõtuõigus on vähemalt I järgu mängijatel. Mängitakse umbes 11–15 vooru. Täpne võistlussüsteem otsustatakse kohapeal. Kõikide auhinnaliste kohtade jagamisel mängitakse lisapartiid põhiturniiri ajakontrolliga.

4.2. Vene kabe

4.2.1. Eesti meistrivõistlused meestele

22.–25. aprill. 8 vooru šveitsi süsteemis, mikromatšid 2 partiist, ajakontroll 45 min + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem). Osavõtuõigus on vähemalt I järgu mängijatel.

Mikromatš mängitakse vastandvärvidega. Vahetult mikromatši eel loositakse nii valge kui ka musta avakäik, mis on kohustuslikud mõlemas partiis. Avakäigud loositakse selliselt, et must ei kahiks kivi ära.

4.2.2. Eesti meistrivõistlused naistele

22.–25. aprill. 7 vooru šveitsi süsteemis, mikromatšid 2 partiist, ajakontroll 45 min + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem). Osavõtuõigus on vähemalt I järgu mängijatel.

Mikromatš mängitakse vastandvärvidega. Vahetult mikromatši eel loositakse nii valge kui ka musta avakäik, mis on kohustuslikud mõlemas partiis. Avakäigud loositakse selliselt, et must ei kahiks kivi ära.

4.2.3. Eesti meistrivõistlused juunioridele (sündinud 1991 või hiljem)

Poolfinaal: 4. detsember. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 15 min partiile. Finaali pääseb 5 paremat neidu ja 6 paremat noormeest. Vajadusel peetakse 6. koha selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5 min partiile kuni kohtade selgumiseni.

Finaalturniir: 5. detsember. 6 osavõtjat, 1 ring. Ajakontroll 30 min partiile. Kohta finaalturniiril omab Kadi Veski. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

4.2.4. Eesti meistrivõistlused kadettidele (sündinud 1994 või hiljem)

Poolfinaal: 16. oktoober. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 15 min partiile. Finaali pääsevad 6 paremat. Vajadusel peetakse 6. koha selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5 min partiile kuni kohtade selgumiseni.

Finaalturniir: 17. oktoober. 6 osavõtjat, 1 ring. Ajakontroll 30 min partiile. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

4.2.5. Eesti meistrivõistlused minikadettidele (sündinud 1997 või hiljem)

Poolfinaal: 26. september. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 15 min partiile. Finaali pääsevad 6 paremat. Vajadusel peetakse 6. koha selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5 min partiile kuni kohtade selgumiseni.

Finaalturniir: 27. september. 6 osavõtjat, 1 ring. Ajakontroll 30 min partiile. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

4.2.6. Eesti esivõistlused pisikadettidele (sündinud 2000 või hiljem)

23. jaanuar. Mängitakse šveitsi süsteemis 9 vooru ajakontrolliga 15 minutit partiile. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

4.2.7. Eesti meistrivõistlused kiirkabes

12. september. 9 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 10 min + 3 s käigule (Fischeri süsteem). Osavõtuõigus on vähemalt I järgu mängijatel. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

4.2.8. Eesti meistrivõistlused välkkabes

8. mai. Ajakontroll 3 min partiile + 2 s käigule (Fischeri süsteem). Osavõtuõigus on vähemalt I järgu mängijatel. Mängitakse umbes 13–20 vooru. Täpne võistlussüsteem otsustatakse kohapeal. Kõikide auhinnaliste kohtade jagamisel mängitakse lisapartiid põhiturniiri ajakontrolliga.

4.3. Võistkondlikud meistrivõistlused

Võistkondlikeks meistrivõistlusteks täiskasvanutele tuleb registreerimisel tasuda kautsjon 500 krooni EKLi arveldusarvele nr. 10052023226003 Eesti Ühispangas (kood 401).

Kui võistkondlikeks Eesti meistrivõistlusteks täiskasvanutele registreerub rahvusvahelises kabes 4 või vähem või vene kabes 8 või vähem võistkonda, peetakse võistlused kahe päeva jooksul (laupäeval ja pühapäeval), millest EKL teatab registreeritud võistkondadele.

4.3.1. Eesti võistkondlikud meistrivõistlused rahvusvahelises kabes

12.–14. november. Igast klubist lubatakse osalema kuni 2 võistkonda. Võistkonnas on kuni 5 mängijat, neist vähemalt 1 naine. Igas konkreetses voorus mängib 4 mängijat. Ajakontroll on 1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem). Hiljemalt 10 minutit enne igat vooru teatab võistkonna kapten, kes võistkonna liikmetest ja millises laudade järjekorras mängivad, selle arvestusega, et neljandal laual mängiks naine. Selle tegemata jätmisel peab võistkond mängima sellises laudade järjestuses nagu eelmises voorus.

4.3.2. Eesti võistkondlikud meistrivõistlused vene kabes

30.–31. oktoober. Igast klubist lubatakse osalema kuni 2 võistkonda. Võistkonnas on 5 mängijat, neist vähemalt 1 naine. Igas konkreetses voorus mängib 4 mängijat. Ajakontroll on 40 minutit partiile + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem). Hiljemalt 10 minutit enne igat vooru teatab võistkonna kapten, kes võistkonna liikmetest ja millises laudade järjekorras mängivad, selle arvestusega, et neljandal laual mängiks naine. Selle tegemata jätmisel peab võistkond mängima sellises laudade järjestuses nagu eelmises voorus.

4.3.3. Eesti noorte võistkondlikud meistrivõistlused vene kabes

6. märts. Võistkonnas on 4 mängijat (3 poissi ja 1 tüdruk) sünniaastaga 1990 või hiljem. Igast klubist tohib osaleda kuni kaks võistkonda. Süsteem ja ajakontroll olenevad võistkondade arvust.

4.3.4. Eesti noorte võistkondlikud meistrivõistlused rahvusvahelises kabes

7. märts. Võistkonnas on 4 mängijat (3 poissi ja 1 tüdruk) sünniaastaga 1990 või hiljem. Igast klubist tohib osaleda kuni kaks võistkonda. Süsteem ja ajakontroll olenevad võistkondade arvust.

5. Muude küsimuste lahendamine

Kõik juhendis märkimata ja võistluste käigus üles kerkinud küsimused lahendab peakohtunik, konsulteerides kohtunikekogu ja võistluste korraldajatega.

Kohtunikul puudub õigus turniiri jooksul pöörduda vaidlusküsimuste lahendamiseks võistkondade ja/või klubide esindajate poole. Kohtuniku otsuste peale on mängijatel õigus esitada proteste kabeliidu juhatusele. Kabeliidu juhatus on kohustatud vastama igale protestile kirjalikult kuu aja jooksul pärast turniiri lõppu.

6. Üldiselt

  1. Kirikabe võistlused toimuvad Eesti Kabeliidu kirikabekomisjoni korraldusel erijuhendi järgi. Kirikabekomisjoni juhib Uno Plakk.
  2. Noortevõistlustel, kus ei ole määratud ajakontrolli, on peakohtunikul õigus määrata ajakontroll või panna kell mõnele venivale partiile, kuid mõlemale mängijale peab jääma vähemalt 5 minutit partii lõpuni.
  3. Kui üks finalist ei tule kohale, tuleb võimaluse korral kutsuda välja varumängija.
  4. Šveitsi süsteemis peetavatel võistlustel on soovitatav loosimiseks kasutada arvutit.
  5. Eesti meistrivõistlustel ei tohi viiki leppida enne, kui mõlemad vastased on sooritanud 40 käiku rahvusvahelises kabes või 20 käiku vene kabes, vastasel juhul märgitakse partii mõlemale osapoolele tabelisse kaotus. Kiir- ja välkkabe ajakontrolli kasutamise korral tohib viiki leppida juhul, kui lauale on jäänud rahvusvahelises kabes mõlemal vastasel 10 või vähem ning vene kabes 6 või vähem kabendit.
  6. Eesti 2011. aasta rahvusvahelise kabe meistrivõistluste finaalturniirile tohib juhatuse otsusega lubada kuni 2 mängijat.
  7. Mobiiltelefonide, pihuarvutite jmt. asjade kasutamine vooru ajal on keelatud ja võib kaasa tuua partii kaotuse.
  8. Kõrvaliste isikute viibimine mängutsoonis on keelatud.
  9. Mikromatšidega turniiril loetakse kahe partii vahel olev aeg vooru osaks ja mängijatele kehtivad kõik need piirangud, mis partii mängimise ajal.
  10. Mikromatšidega turniiril on võistlejatel keelatud kahe partii vahel lahkuda mängutsoonist.

Vaata ka


Üldjuhendid
200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021 - 2022 - 2023