Eesti Kabeliidu 2008. aasta üldkoosolek

Allikas: Kabeliit
Redaktsioon seisuga 18. detsember 2014, kell 09:09 kasutajalt Taivo (arutelu | kaastöö)
(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)

EESTI KABELIIDU ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Toimumise aeg
14.02.2008 kl 16.00 – 18.30
Toimumise koht
Tallinna Malemaja
Juhatas
Janek Mäggi
Protokollis
Viktoria Lehtmets
Võtsid osa
Arvo Külvet, Kaari Vainonen, Tarmo Tulva, Lauri Leppik, Janek Mäggi, Viktoria Lehtmets, Arvi Tamm, Merike Värik, Villem Lüüs, Vassili Patskun, Andrus Tull, Irma Nahkor, Algo Laidvee, Gert Elmaste, Heinar Jahu
PÄEVAKORD
  1. Tegevusaruanne
  2. Juhatuse valimine
  3. Muud küsimused

Koosoleku juhatajaks valiti Janek Mäggi.

1.-2. Janek Mäggi tutvustas Eesti Kabeliidu praegust olukorda. Kuna J. Mäggi valiti novembris 2007 Euroopa Kabeföderatsiooni presidendiks, siis on tema töömaht oluliselt suurenenud. Tema ettepanek on valida Eesti Kabeliidule uus president. Läbirääkimised on käinud konkreetse isikuga, kes enne üldkoosolekut andis ikkagi eitava vastuse. Käesolevaks aastaks on planeeritud Euroopa meistrivõistlused nii meestele kui naistele korraldada Tallinnas augustis 2008, ka Hasartmängumaksu nõukogu toetab üritust. Oleme esitanud projektid. Seega oleks mõistlik pikendada praeguse juhatuse volitusi majandusaasta lõpuni. Nõmme Kabeklubi esindajad Heinar Jahu ja Merike Värik teatasid oma presidendikandidaadi olemasolust. Tema üks tingimus on eelnevalt tutvuda Eesti Kabeliidu arengukavaga. Tehti ettepanek klubidel esitada oma nägemus kabeliidu tegevuskavast ja selle põhjal koostada EKL arengukava. Janek Mäggi toetas ettepanekut. Kui sobiv kandidaat on leitud, siis tema võib tagasi astuda või jätkata juhatuse liikmena tööd. Veel tehti ettepanek uue presidendi ja uue juhatuse valimise korral muuta põhikirja ja seada sisse uue juhatuse volituse ajaks 4 aastat.

OTSUSTATI
  1. Pikendada juhatuse volitusi kuni käesoleva majandusaasta, so 2008. aasta lõpuni (president Janek Mäggi ja juhatuse liikmed: Lauri Leppik, Andres Onemar, Tarmo Tulva, Arvo Külvet, Villem Lüüs, Viktoria Lehtmets)
  2. EKL arengukava koostamiseks esitavad liikmesklubid oma nägemuse EKL tegevuskava kohta
  3. Muud küsimused

Meedia puudulikkus, võistluste tulemusi ei kajastata ajakirjanduses, st sellega ei tegelda (positiivse näitena toodi esile Hollandit, ehkki 50% kabetajatest elabki Hollandis). Gert Elmaste tõstatas küsimuse, milliste kriteeriumide alusel jaotab kultuuriministeerium raha. Sellele vastas Irma Nahkor, noortekomisjoni esimees, et 2001. aastal on treenerid koos punktisüsteemi välja töötanud ja seda rakendatakse praeguseni väikeste muudatustega. Küsimusele, miks võistlused toimuvad ainult Tallinnas, vastas I. Nahkor, et suur osa noorkabetajaid on Tallinnast, selletõttu on otstarbekas turniirid siin läbi viia ja maksta väljaspool Tallinna elavatele noorkabetajatele sõidukompensatsiooni sõltuvalt asukohast.

Koosoleku juhatamist jätkas Lauri Leppik.

Küsimus kohtunike litsenti kohta. Hetkel on meil rahvusvahelise litsentsiga kohtunik Heinar Jahu; kohtunikega tegutsevad malekohtuniku litsentsiga Lembit Vahesaar, Aare Võsu. Litsentsid antakse tähtajatult.

2008. aasta kalenderplaan on veel kinnitamata, kuna on tulnud mõned ettepanekud võistluste toimumise aegade muutmiseks. Lähematel päevadel on vaja täpsustada minikadettide MV ja välkkabe MV ajad. Arutati ka vene kabe MV toimumise koha suhtes, kas on mõistlik viia võistlused Sangastesse, kuna seal ei ole tegevmängijaid, kohtunikku? Siiski kabe populariseerimise seisukohast tuleks võistlusi ka mujal paikades korraldada ja ka mängijatele on see vaheldus. Initsiaatorid A.Tull A.Rool olid küsitlenud klubide esindajaid; klubidel sõidufinantseerimise probleeme pole, maakonnad toetavad. Vene kabe MV kohtunikuna pakuti välja pidada läbirääkimised L.Vahesaarega.

Eesti kabemängu reeglid puuduvad. Moodustati töörühm, kes töötavad välja kabereeglid. Töörühma kuuluvad: Heinar Jahu, Gert Elmaste, kontaktisik juhatusest Tarmo Tulva; kui vaja, siis töörühm leiab ise vajaliku liikme täiendavalt. Tuli ettepanek kaasata ka Lembit Vahesaar.

OTSUSTATI
4.Eesti kabereeglite koostamine, ülespanek kodulehele. Tähtaeg: sügis 2008. Eesti Kabeliidu juhatus võtab enda kanda trükitöö.

Turniirid online süsteemis www.vint.ee; Tarmo Tulva kui kontaktisik juhatusest võtab ühendust juhtidega.

Arutusel oli kabereitingute arvestus; sellega peaks tegelema peale igat võistlust; võistluste tabelid tuleb saata kvalifikatsioonikomisjonile (V.Lüüsile), tabelid peavad olema saadetud ka paberkandjal, kus on allkiri, ka pitsat, noorte turniiridel mängijate sünniaeg. Kabeliit peaks leidma vahendid maksta reitingu arvestajale 50 kr turniiri kohta.

2007. aasta parimaks meeskabetajaks tunnistati Kaido Leesmann, parimaks naiskabetajaks Kaari Vainonen, parimad noored olid Kadi Veski ja Martin Talimets.

Keila Kabeklubi ei ole maksnud vähemalt 2 aastat liikmemaksu, samuti ei ole ta osa võtnud ühestki EKL poolt korraldatud kabeüritusest; kontaktisik puudub; endine noorliige Anti Ingel on üle läinud Nõmme Kabeklubisse ja treenib Heinar Jahu käe all.

OTSUSTATI
5.Välja arvata Eesti Kabeliidu liikmeskonnast Keila Kabeklubi

arutusel oli FMJD liikmemaksu küsimus. Soovitatav on maksta suuremat maksu; sellest sõltuvad tiitlivõistluste osavõtumaksud.

Koosoleku juhataja
Janek Mäggi
Protokollija
Viktoria Lehtmets


Eesti Kabeliidu üldkoosolekud
2001200320062008200920102011201220132013 suvi2015201620172017 suvi20182019 - 2019 kevad - 2022