Eesti Kabeliidu juhatuse koosolek 06.05.2013

Allikas: Kabeliit
Redaktsioon seisuga 20. november 2013, kell 18:00 kasutajalt TarmoTulva (arutelu | kaastöö) (Uus lehekülg: 'Kabeliidu juhatuse koosoleku protokoll nr 3 / 06.05.2013<br> Koosoleku juhataja Janek Mäggi<br> Protokollija: Viktoria Lehtmets<br> Osalesid: Tarmo Tulva, Kalev Randlaine, Aare...')
(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)

Kabeliidu juhatuse koosoleku protokoll nr 3 / 06.05.2013
Koosoleku juhataja Janek Mäggi
Protokollija: Viktoria Lehtmets
Osalesid: Tarmo Tulva, Kalev Randlaine, Aare Harak, Krista Pahapill, Kerdi Pesur, Villem Lüüs.
Puudus Arno Uutma PÄEVAKORD:

 • 1. EKL põhikirja muutmine
 • 2. Järgunormid, reitingute täitmine
 • 3. EKL komisjonide töö
 • 4. Muud küsimused

1. EKL põhikirja muutmine Ettepanek esitada järgmised muudatusettepanekud üldkoosolekule kinnitamiseks:

 • Punkt 17 - EKLi kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, milles võivad osaleda kõigi EKLi liikmesklubide esindajad. Üldkoosoleku kutsub juhatus kokku vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Juhatus on kohustatud üldkoosoleku kokku kutsuma ka siis, kui nõue üldkoosoleku kokkukutsumiseks on esitatud kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 EKLi liikmete poolt. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku ülaltoodud korras liikmete poolt esitatud nõude alusel kuu aja jooksul, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

Märkus: MTÜ seadusest tulenevalt üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama kirjalikult vähemalt seitse (7) päeva ning kokkukutsumise teates peab olema ära näidatud üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakorra projekt.

 • Punkt 26 - EKLi juhatab ning esindab juhatus, mis koosneb vähemalt viiest liikmest. Juhatuse liikmete volituse aja otsustab üldkoosolek. Juhatuse liikmete volitused kehtivad neli (4) aastat arvates nende määramisest üldkoosoleku poolt.
 • Punkt 32 - Juhatuse koosolekud kutsutakse kokku juhatuse liikmete poolt vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini, kui üks kord kvartalis. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse koosolekuid juhib president, tema puudumisel juhatuse liikmete poolt valitud juhataja.

Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekuta, hääletades e-posti teel. President või vähemalt üks asepresidentidest teatab, et tegemist on küsimusega, kus tuleb otsus teha e-hääletamise teel ning annab tähtaja, mille jooksul peavad juhatuse liikmed oma seisukohta väljendama. Sellise otsuse vastu võtmise poolt peab olema üle poolte juhatuse liikmetest.

2. Järgunormid, reitingute täitmine
Otsustati:

 • kvalifikatsioonikomisjonil (vastutaja Tarmo Tulva) välja töötada tingimused ja esitada ettepanekud järgunormide täitmiseks
 • Eesti meistrivõistlused (100, 64) on järguõiguslikud, kui mängitakse vähemalt 7 partiid

3. EKL komisjonide töö Noortetöö (Kerdi Pesur, Viktoria Lehtmets) Ettepanek korraldada juuni lõpus-juuli alguses treeninglaager Euroopa noorte MV-st osavõtjatele. Viia see läbi kahes vanuserühmas: pisikadetid ja vanem vanuserühm. Treeneritena kaasata Arno Uutma, Urmo Ilves, Raivo Rist. Toimumise koht: malemaja. Arutati ka noortespordi punktiarvestuse teemadel.

4. Muud küsimused

 • K.Randlaine pakkus välja moodustada meistrite nõukogu.
 • Ettepanek V.Lüüsile kabe käsiraamatau koostamiseks.
 • EKL üldkoosolek majandusaasta finantsaruande kohta toimub 01.06.2013 malemajas.