Eesti Kabeliidu juhatuse koosolek 21.04.2015

Allikas: Kabeliit

Kabeliidu juhatuse koosoleku protokoll nr 2 / 21.04.2015
Koosoleku juhataja: Tarmo Tulva
Protokollija: Krista Pahapill
Osalesid: Tarmo Tulva, Hans Pukk, Viktoria Lehtmets, Argo Unnuk, Stan Nahkor, Kerdi Pesur, Krista Pahapill
Külalisena Aare Harak

Päevakord:
1. Noorte EM korraldamisest. Töörühma moodustamine. Juhend. Saadan esialgse juhendi, lisada on vaja majutuse ja toitlustuse hinnad, kontaktid. Sponsorkohad.
2. Maj.aasta aruanne, ülevaatamine ja revisjonile esitamiseks
3. Koostöölepingu kinnitamine (noortespordi toetus). Saadan kaasa lepingu näidise.
4. Muud, sh EOK lisajaotuse rahastusest


1. Noorte EM korraldamine 1.-7.08.2015

Koostada eelarve, et Janek saaks minna võistluste korraldamiseks toetust küsima. Eelarves arvestada ka EDC kuludega. Viktoria koostab reedeks.

Juhendi täpsustused:
- Majutuse pakett koos toitlustusega (31.07 õhtu - 07.08 lõuna) - 200 eurot ette makstes (makstud hiljemalt 01.07.2015), kohapeal või hiljem tasudes 210 eurot.
- Kui on soov tulla kohale päev varem või lahkuda päev hiljem, siis see tuleb eraldi kokkuleppida ja teavitada hiljemalt 15. juuniks. (võistlusperioodi välisel ajal ööbimine 30 eurot öö)
- Tarmo teeb võistlustega seotud majutuse/viisa küsimuste/transpordi/toitlustuse/sponsorkohtade jaoks mailinglisti ning see läheb kirja juhendisse.
- Transfer - 5 eurot/in üks ots.
- Sponsorkoha maksumus 1000 eurot - sisaldab majutust/toitlustust võistlusperioodil (31.07 õhtu - 07.08 lõuna) ning osavõtumaksusid (pikk turniir ja välk).

Kerdi jääb edasi kontaktisikuks Dzingliga majutuse/toitlustuse teemadel suhtlemisel.
Viktoria informeerib Hollandlasi sponsorkohtade maksumusest ning uurib millistest kohtadest nad kindlasti huvitatud on.
Kui mingis vanuseklassis pole meil kui korraldajal paaritu arvu mängijate korral võimalik välja panna 5ndat mängijat, siis ei saa meilt osaleda ka neljas mängija.
Tarmo informeerib Rebeca Riisnat, et kui tema vanuseklassis keegi sponsorkohta osta ei soovi, siis me anname selle sponsorkoha tasuta talle.
Kui mõnes vanuseklassis (N: juuniorid poisid) jääb kohti vabaks, siis pakkuda kohti tugevamatele mängijatele, kes Eesti meistrivõistlustel ei osalenud.
Eesti mängijatele on kahe vooru päevadel ette nähtud tasuta lõuna.
Iga vanuseklassi väljaspool Tallina elav Eesti esinumber saab tasuta majutuse/toitlustuse võistlusperioodiks (31.07 õhtu - 07.08 lõuna).
EMi ajal korraldada ka kohtunike koolitus - 1 vooru päeva õhtutel. Koolitusel osalejad saaksid ka võistlustel ühel päeval abikohtuniku praktika teha. Aare lepib kokku ja organiseerib.

Kohtunikud:
Peakohtunik - Youry Lipnitsky
Tehniline kohtunik - Aare Harak
Võimalikud abikohtunikud - Hans Pukk, Janne Mumme, Kadi Veski, Helina Rajasalu, Janet Tamm, Arvi Tamm, Kaari Vainonen, Piret Viirma, Kristi Promet, Irma Nahkor, Ülar Poom(?), Imre Anton, Konstantin Selli, Argo Unnuk, Tarmo Tulva (välk), kohtunike koolitusel osalejad teistest riikidest.

2. Koostöölepingu kinnitamine (noortespordi toetus).

Vastuväiteid lepingule pole.
Ettepanek Stan'i poolt. Veenduda, et ei oleks erinevusi/vastuolusid EKLi ja Kultuurkapitali ning EKLi ja klubide vahel sõlmitavates lepingutes. (Viktoria)

EKLi kodulehele lisada noorte raha jaotuse tabel (Tarmo/Krista)

3. Maj.aasta aruanne

Viktoria vaatab veelkord üle Stani eelmise koosoleku märkmed aruande osas.
Viktoria, Stan ja Tarmo täpsustavad negatiivse netovara teema. Kas aruande lisasse selgitus 'Bilansipäeva järgsed sündmused' või nõudena?

4. Muud teemad

- Ettepanek klubidelt EMi osavõtutasusid arveldada 2 korda aastas, et ülekandetasude kulusid vähendada. Otsustatud edaspidi arveid saata juunis ja detsembris. Viktoria saadab vastava teavituse klubidele.

- Järgud ja reitingud: Argo teeb analüüsi ja ettepanekud reitingute arvutamise ning järkude omastamise süsteemi parendusteks.

Personaalsed tööriistad